Dead Bolt İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dead Bolt İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Dead Bolt Nedir?

Dead Bolt, bir kapı kilididir. Kapıya takılır ve açılması için bir anahtar gerektirir. Dead bolt, kapının kilitlenebilir kısmını içerir ve kapının güvenliğini arttırır.

Örnek Cümleler:

1. I always lock the dead bolt when I leave the house. (Evden çıkarken her zaman kapı kilidini kapatırım.)
2. Do you have a key for the dead bolt on the back door? (Arka kapıdaki kapı kilidi için anahtarın var mı?)
3. He tried to break in, but the dead bolt stopped him. (Girmeye çalıştı ama kapı kilidi onu durdurdu.)
4. Make sure you turn the dead bolt before you go to bed. (Yatmadan önce kapı kilidini çevirdiğinizden emin olun.)
5. The dead bolt is jammed and won’t turn. (Kapı kilidi sıkıştı ve dönmez.)
6. The intruder couldn’t get in because the dead bolt was locked. (Saldırgan içeri giremedi çünkü kapı kilidi kilitliydi.)
7. You need to replace the dead bolt if it’s not working properly. (Kapı kilidi düzgün çalışmıyorsa değiştirmeniz gerekiyor.)
8. The dead bolt on this door is very secure. (Bu kapıdaki kapı kilidi çok güvenlidir.)
9. The dead bolt clicks when you turn the key. (Anahtarı çevirdiğinizde kapı kilidi tıklar.)
10. The landlord installed a dead bolt on the apartment door. (Ev sahibi daire kapısına bir kapı kilidi taktı.)
11. Make sure you have the dead bolt key before you leave. (Ayrılmadan önce kapı kilidi anahtarınızın olduğundan emin olun.)
12. The dead bolt is a great security feature for any door. (Kapılar için harika bir güvenlik özelliği olan kapı kilidi.)
13. The dead bolt on this old door is rusted and needs replacing. (Bu eski kapıdaki kapı kilidi paslandı ve değiştirilmesi gerekiyor.)
14. The dead bolt is simple to install and provides added security. (Kap

ı kilidi kurulumu kolaydır ve ekstra güvenlik sağlar.)
15. The burglar couldn’t pick the dead bolt and gave up. (Hırsız kapı kilidini açamadı ve vazgeçti.)

  1. The dead bolt is an important part of any home security system. (Kapı kilidi, her ev güvenlik sisteminin önemli bir parçasıdır.)
  2. The dead bolt on the front door is loose and needs tightening. (Ön kapıdaki kapı kilidi gevşek ve sıkılaştırmaya ihtiyacı var.)
  3. You can’t open the door without turning the dead bolt. (Kapı kilidini çevirmeden kapıyı açamazsınız.)
  4. The dead bolt prevents the door from being forced open. (Kapı kilidi, kapının zorla açılmasını engeller.)
  5. Don’t forget to lock the dead bolt when you leave the office. (Ofisten çıkarken kapı kilidini kapatmayı unutmayın.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.