Date Back To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Date Back To İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Date Back To Nedir?

Date back to, İngilizcede bir şeyin ne zamana kadar geriye gittiğini ifade eden bir fiil kalıbıdır. Türkçede “tarihine kadar gitmek” veya “geriye gitmek” olarak çevrilebilir.

Örnek Cümleler:

 1. My family’s history dates back to the 19th century. (Ailemin tarihi 19. yüzyıla kadar gider.)
 2. This tradition dates back to ancient times. (Bu gelenek antik çağlara kadar uzanır.)
 3. The origins of this festival date back to medieval Europe. (Bu festivalin kökenleri ortaçağ Avrupa’sına kadar gitmektedir.)
 4. The conflict between these two countries dates back to the 18th century. (Bu iki ülke arasındaki çatışma 18. yüzyıla kadar gitmektedir.)
 5. The use of herbs in medicine dates back to ancient times. (Bitkilerin tıpta kullanımı antik çağlara kadar uzanır.)
 6. The castle’s construction dates back to the 12th century. (Kale’nin inşası 12. yüzyıla kadar gitmektedir.)
 7. The company’s success dates back to its innovative products. (Şirketin başarısı yenilikçi ürünlerine kadar gitmektedir.)
 8. This language has a history that dates back to the Roman Empire. (Bu dilin tarihi Roma İmparatorluğu’na kadar uzanır.)
 9. The idea of democracy dates back to ancient Greece. (Demokrasinin fikri antik Yunan’a kadar uzanır.)
 10. The museum’s collection dates back to the 18th century. (Müzenin koleksiyonu 18. yüzyıla kadar gitmektedir.)
 11. The use of spices in cooking dates back to ancient times. (Baharatların yemekte kullanımı antik çağlara kadar uzanır.)
 12. The tradition of giving flowers dates back to the Victorian era. (Çiçek hediye etme geleneği Viktorya dönemine kadar gitmektedir.)
 13. The history of this city dates back to the Roman era. (Bu şehrin tarihi Roma dönemine kadar uzanır.)
 14. The company’s roots date back to a small startup in the 1980s. (Şirketin kökleri 1980’lerdeki küçük bir girişime kadar gitmektedir.)
 15. The use of acupuncture in medicine dates back to ancient China. (Akupunkturun tıpta kullanımı antik Çin’e kadar uzanır.)
 16. The practice of yoga dates back to ancient India. (Yoganın uygulanışı antik Hindistan’a kadar uzanır.)
 17. The use of fire for cooking dates back to prehistoric times. (Yemek pişirmek için ateşin kullanımı tarih öncesi dönemlere kadar uzanır.)
 18. The company’s success can be dated back to the hiring of a new CEO. (Şirketin başarısı yeni bir CEO’nun işe alınmasına kadar takip edilebilir.)
  19

. The origins of this recipe date back to the Middle Ages. (Bu tarifin kökenleri Orta Çağ’a kadar gitmektedir.)
20. The history of human migration can be dated back to thousands of years ago. (İnsan göçünün tarihi binlerce yıl öncesine kadar uzanabilir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.