Cyberbullying İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cyberbullying İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cyberbullying İle İlgili Cümleler

Cyberbullying, internet veya dijital ortamlarda kişilere saldırmak, rahatsız etmek ve taciz etmek anlamına gelir.

 1. Cyberbullying is a serious issue that can have long-term effects on a person’s mental health. (Cyber-zorbalık, bir kişinin zihinsel sağlığı üzerinde uzun vadeli etkileri olan ciddi bir sorundur.)
 2. Parents need to monitor their children’s online activity to prevent cyberbullying . (Ebeveynler, çocuklarının çevrimiçi etkinliğini takip etmeli ve cyberbullying’i önlemelidir.)
 3. Cyberbullying can happen to anyone, regardless of their age or gender. (Cyber-zorbalık, yaşlarına veya cinsiyetlerine bakılmaksızın herkesin başına gelebilir.)
 4. Victims of cyberbullying often experience anxiety, depression, and other mental health issues. (Cyber-zorbalık mağdurları genellikle kaygı, depresyon ve diğer zihinsel sağlık sorunları yaşarlar.)
 5. Schools should have policies in place to address cyberbullying among students. (Okullar, öğrenciler arasında cyber-zorbalığı ele almak için politikalar uygulamalıdır.)
 6. The anonymity of the internet can make cyberbullying more prevalent and difficult to track. (İnternetin anonimliği, cyber-zorbalığı daha yaygın ve takip etmesi daha zor hale getirebilir.)
 7. Cyberbullying is a form of harassment and should be taken just as seriously as any other form of harassment. (Cyber-zorbalık, bir taciz biçimidir ve herhangi bir diğer taciz biçimi kadar ciddiye alınmalıdır.)
 8. Social media platforms have a responsibility to address cyberbullying among their users. (Sosyal medya platformları, kullanıcıları arasında cyber-zorbalığı ele almakla sorumludur.)
 9. Cyberbullying can have a devastating impact on a person’s self-esteem and confidence. (Cyber-zorbalık, bir kişinin özsaygısı ve özgüveni üzerinde yıkıcı bir etkiye sahip olabilir.)
 10. It’s important to talk openly about cyberbullying and educate young people on how to stay safe online. (Cyber-zorbalık hakkında açıkça konuşmak ve gençleri çevrimiçi olarak güvende kalmak konusunda eğitmek önemlidir.)
 11. Victims of cyberbullying may feel isolated and alone, which can exacerbate the situation. (Cyber-zorbalık mağdurları, yalnız ve yalnız hissedebilirler, bu durumu kötüleştirebilir.)
 12. The internet has made it easier for cyberbullying to occur on a larger scale and with greater impact. (İnternet, cyber-zorbalığ

olmasını daha geniş kitlelere ve daha büyük etkilerle gerçekleştirmeyi kolaylaştırdı.)
13. Cyberbullying is a serious problem that requires immediate attention and action. (Cyber-zorbalık, hemen dikkat ve harekete ihtiyaç duyan ciddi bir sorundur.)

 1. The effects of cyberbullying can be just as damaging as physical bullying. (Cyber-zorbalığın etkileri, fiziksel zorbalık kadar zararlı olabilir.)
 2. Children and teenagers are particularly vulnerable to cyberbullying and should be educated on how to stay safe online. (Çocuklar ve gençler, cyber-zorbalığa özellikle savunmasızdırlar ve çevrimiçi olarak güvende kalmak konusunda eğitilmelidirler.)
 3. The anonymity of the internet can embolden people to engage in cyberbullying behavior that they may not engage in face-to-face. (İnternetin anonimliği, insanları yüz yüze karşılaşmayacakları bir davranışa cyber-zorbalık yapmaya cesaretlendirebilir.)
 4. Schools and parents need to work together to prevent cyberbullying and create a safe online environment for children. (Okullar ve ebeveynler, cyber-zorbalığı önlemek ve çocuklar için güvenli bir çevrimiçi ortam oluşturmak için birlikte çalışmalıdırlar.)
 5. Cyberbullying can have serious legal consequences for the perpetrator. (Cyber-zorbalığın failleri için ciddi yasal sonuçları olabilir.)
 6. Cyberbullying is never okay, and it’s important to speak up if you see someone being bullied online. (Cyber-zorbalık asla kabul edilemez ve çevrimiçi olarak birinin zorbalık gördüğünü görürseniz, konuşmanız önemlidir.)
 7. The best way to prevent cyberbullying is to promote empathy and kindness online and offline. (Cyber-zorbalığı önlemenin en iyi yolu, çevrimiçi ve çevrimdışı empatiyi ve iyiliği teşvik etmektir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.