Currency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Currency İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Currency İle İlgili Cümleler

Anlamı: Para birimi, para cinsinden ifade edilen değer.

 1. The currency used in Japan is yen. (Japonya’da kullanılan para birimi yen’dir.)
 2. I need to exchange my dollars for the local currency. (Dolarlarımı yerel para birimi için bozdurmam gerekiyor.)
 3. The value of this product is in currency units. (Bu ürünün değeri para birimi birimleriyle ifade ediliyor.)
 4. He made a lot of money by investing in foreign currency markets. (Yabancı para birimi piyasalarına yatırım yaparak çok para kazandı.)
 5. The exchange rate for this currency is very favorable right now. (Bu para birimi için döviz kuru şu anda çok uygun.)
 6. I always carry some cash in different currencies when I travel. (Seyahat ederken farklı para birimlerinde biraz nakit para taşırım.)
 7. The government decided to devalue their currency in order to boost exports. (Hükümet, ihracatı artırmak için para birimlerini düşürmeye karar verdi.)
 8. We only accept payment in the local currency. (Sadece yerel para birimiyle ödeme kabul ediyoruz.)
 9. The currency market can be very volatile and unpredictable. (Para birimi piyasası çok dalgalı ve öngörülemeyebilir olabilir.)
 10. The euro is the currency used in most European countries. (Euro, çoğu Avrupa ülkesinde kullanılan para birimidır.)
 11. He made a lot of money by trading in currencies. (Para birimlerinde işlem yaparak çok para kazandı.)
 12. The exchange rate between the two currencies fluctuates a lot. İki para

birimi arasındaki döviz kuru çok dalgalıdır.
13. The central bank sets the interest rates for the currency. Merkez bankası, para birimi için faiz oranlarını belirler.

 1. It’s important to keep up-to-date with the latest currency exchange rates. En son para birimi döviz kurlarıyla güncel kalmak önemlidir.
 2. The US dollar is considered the world’s reserve currency. ABD doları, dünyanın rezerv para birimi olarak kabul edilir.
 3. The company deals with currency exchange services. Şirket, para birimi döviz hizmetleriyle ilgilenir.
 4. The country’s currency has been experiencing high inflation rates. Ülkenin para birimi, yüksek enflasyon oranları yaşıyor.
 5. The online store accepts payments in multiple currencies. Online mağaza, birden fazla para biriminde ödeme kabul eder.
 6. The exchange rate for this currency pair is constantly changing. Bu para birimi çiftinin döviz kuru sürekli değişiyor.
 7. He was fined for counterfeiting currency. Para birimi sahteciliği yaptığı için para cezasına çarptırıldı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.