Cryptic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cryptic İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Cryptic

Cryptic kelimesinin Türkçe anlamı “gizemli” veya “anlaşılması zor” şeklindedir. İşte bu kelimenin cümle içinde kullanıldığı örnekler:

 1. I received a cryptic message from my boss. (Patronumdan anlaşılması zor bir mesaj aldım.)
 2. The meaning of the cryptic symbols on the wall remained a mystery. (Duvarın üzerindeki gizemli sembollerin anlamı hala bir sır olarak kaldı.)
 3. The murderer left a cryptic note at the scene of the crime. (Katil, suç mahallinde gizemli bir not bıraktı.)
 4. The cryptic crossword puzzle took me hours to solve. (Anlaşılması zor olan çapraz bulmaca saatlerimi aldı.)
 5. The teacher’s cryptic comment left the students confused. (Öğretmenin anlaşılması zor yorumu öğrencileri kafası karışık bıraktı.)
 6. The cryptic instructions were impossible to follow. (Gizemli talimatlar takip edilemezdi.)
 7. The scientist discovered a cryptic code in the DNA. (Bilim insanı, DNA’da gizemli bir kod keşfetti.)
 8. The cryptic message was finally decoded by the experts. (Uzmanlar sonunda gizemli mesajı çözdü.)
 9. The cryptic poem left many people scratching their heads. (Anlaşılması zor şiir, birçok kişiyi kafası karışık bıraktı.)
 10. The spy sent a cryptic message to his handler. (Casus, yöneticisine anlaşılması zor bir mesaj gönderdi.)
 11. The cryptic warning went unheeded by the town’s residents. (Kasabanın sakinleri tarafından dikkate alınmayan gizemli bir uyarı yapıldı.)
 12. The cryptic language used by the cult made it difficult for outsiders to understand. (Tarikat tarafından kullanılan anlaşılması zor dil, dışarıdan insanların anlamasını zorlaştırdı.)
 13. The cryptic message in the email made me suspicious. (E-postadaki gizemli mesaj beni şüphelendirdi.)
 14. The cryptic poem was open to interpretation. (Anlaşılması zor olan şiir, yoruma açıktı.)
 15. The cryptic instructions were the key to unlocking the mystery. (Gizemli talimatlar, sırrın çözülmesinin anahtarıydı.)
 16. The cryptic code was a challenge for the cryptographers. (Gizemli kod, şifre çözücüler için bir meydan okumaydı.)
 17. The cryptic message contained important information about the mission. (Gizemli mesaj, görevle ilgili önemli bilgiler içeriyordu.)
 18. The cryptic hieroglyphics on the ancient tomb baffled the archaeologists. (Antik mezarda bulunan gizemli hiyeroglifler, arkeologları şaşırttı.)
 19. The cryptic tweet from the celebrity caused a stir on social media.
 1. The cryptic nature of the painting left art critics debating its meaning. (Tablonun gizemli yapısı, sanat eleştirmenlerinin anlamı üzerine tartışmasına neden oldu.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.