Countersign İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Countersign İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Countersign Nedir?


Countersign, bir kimlik doğrulama yöntemidir. Bu yöntemde, bir kişinin belirli bir bilgi veya belgeyi imzaladıktan sonra, başka bir kişinin aynı bilgiyi veya belgeyi imzalaması gerekir. Bu sayede, belgenin veya bilginin sahte olup olmadığı doğrulanır.

Örnek Cümleler:


1. After signing the contract, the countersignature of the manager is required. (Sözleşmeyi imzaladıktan sonra müdürün karşılıklı imzası gereklidir.)
2. The document cannot be considered valid without a countersign. (Belge, bir karşılık imzası olmadan geçerli sayılmaz.)
3. The bank requires a countersign for all large transactions. (Banka, tüm büyük işlemler için karşılıklı imza talep ediyor.)
4. The security guard asked for a countersign before allowing us into the restricted area. (Güvenlik görevlisi, kısıtlı bölgeye girmeden önce bir karşılık imza istedi.)
5. The supervisor needs to provide a countersign for the overtime request. (Sorumlu, fazla mesai talebine karşılık imza vermelidir.)
6. The military protocol requires a countersign for access to classified information. (Askeri protokol, gizli bilgilere erişim için karşılıklı imza gerektirir.)
7. The invoice needs a countersign from the accounting department before it can be processed. (Fatura, işlenmeden önce muhasebe departmanından karşılıklı imza almalıdır.)
8. The CEO’s countersign is mandatory for all major decisions. (CEO’nun karşılık imzası, tüm büyük kararlar için zorunludur.)
9. The security system prompts for a countersign when the alarm is triggered. (Alarm tetiklendiğinde güvenlik sistemi karşılıklı imza istiyor.)
10. The contract stipulates that a countersignature must be obtained from both parties. (Sözleşme, her iki tarafın da karşılıklı imza vermesini şart koşuyor.)
11. The software requires a countersign to install updates. (Yazılım, güncellemeleri yüklemek için karşılıklı imza gerektirir.)
12. The company policy mandates a countersign for all confidential documents. (Şirket politikası, tüm gizli belgeler için karşılıklı imza zorunlu kılar.)
13. The government agency insists on a countersign for all sensitive information. (Hükümet kurumu, tüm hassas bilgiler için karşılıklı imza ısrar ediyor.)
14. The contractor needs a countersign from the client before beginning work. (Müşteri, işe başlamadan önce müteahhitten karşılıklı imza almalıdır.)
15. The bank teller asked for a countersign to complete the withdrawal transaction. (Banka memuru, çekme işlemini tamamlamak

için karşılıklı imza istedi.)
16. The insurance company requires a countersign for all claims above a certain amount. (Sigorta şirketi, belirli bir tutarın üzerindeki tüm talepler için karşılıklı imza istiyor.)

  1. The teacher needs a countersign from the principal for the field trip permission slip. (Öğretmen, gezi izni için karşılıklı imza almak için müdüre ihtiyaç duyuyor.)
  2. The government contract specifies that a countersignature is necessary for any modifications to the agreement. (Hükümet sözleşmesi, anlaşmada herhangi bir değişiklik için karşılıklı imzanın gerekli olduğunu belirtiyor.)
  3. The shipping company requires a countersign for any package that contains hazardous materials. (Kargo şirketi, tehlikeli madde içeren herhangi bir paket için karşılıklı imza talep ediyor.)
  4. The company’s code of conduct states that a countersign is required for all expenses exceeding a certain amount. (Şirketin davranış kuralları, belirli bir tutarı aşan tüm harcamalar için karşılıklı imza gerektiğini belirtiyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.