Code İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Code İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Code İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Code: Kod anlamına gelir. Bilgisayar programlama dillerinde kullanılan bir terimdir.

 1. I need to write some code for my new project. (Yeni projem için bazı kodlar yazmam gerekiyor.)
 2. Learning to code takes time and patience. (Kod yazmayı öğrenmek zaman ve sabır gerektirir.)
 3. The code for this website is very well organized. (Bu web sitesinin kodları çok iyi organize edilmiş.)
 4. He spent all night debugging his code. (Tüm gece kodunu hata ayıklamak için harcadı.)
 5. My computer crashed because of a bug in the code. (Bilgisayarım, koddaki bir hata nedeniyle çöktü.)
 6. She’s a talented coder and can write complex programs. (O, yetenekli bir kod yazıcıdır ve karmaşık programlar yazabilir.)
 7. You should comment your code to make it more understandable. (Kodunuzu anlaşılır hale getirmek için kodunuzu yorumlamalısınız.)
 8. The code was written in Python. (Kod, Python’da yazıldı.)
 9. He forgot to save his code and lost all his progress. (Kodunu kaydetmeyi unuttu ve tüm ilerlemesini kaybetti.)
 10. Can you help me debug this code? (Bu kodu hata ayıklamama yardım edebilir misin?)
 11. The code runs smoothly without any errors. (Kod herhangi bir hata olmadan sorunsuz bir şekilde çalışır.)
 12. She’s been coding for years and has a lot of experience. (Yıllardır kod yazıyor ve çok tecrübeli.)
 13. The code needs to be optimized for faster performance. (Performansı hızlandırmak için kod optimize edilmeli.)
 14. He made a mistake in the code and caused the program to crash. (Koddaki bir hatayı yaparak programın çökmesine neden oldu.)
 15. I enjoy coding and find it very rewarding. (Kod yazmaktan keyif alıyorum ve son derece ödüllendirici buluyorum.)
 16. The code is easy to read and understand. (Kod okuması ve anlaşılması kolaydır.)
 17. You can find the code for this project on GitHub. (Bu projenin kodlarını GitHub’da bulabilirsiniz.)
 18. She spent hours trying to figure out how to fix her code. (Kodunu nasıl düzelteceğini anlamaya çalışarak saatler geçirdi.)
 19. Writing clean code is important for maintainability. (Temiz kod yazmak, bakım için önemlidir.)
 20. He’s a skilled coder and can write efficient algorithms. (O, becerikli bir kod yazıcıdır ve verimli algoritmalar yazabilir.)
 1. The code needs to be refactored to improve readability. (Kod, okunabilirliği artırmak için yeniden düzenlenmelidir.)
 2. She’s attending a coding bootcamp to learn web development. (Web geliştirmeyi öğrenmek için bir kodlama kampına katılıyor.)
 3. The code contains a syntax error that needs to be fixed. (Kod, düzeltmesi gereken bir sözdizimi hatası içeriyor.)
 4. He’s using a code editor to write his programs. (Programlarını yazmak için bir kod düzenleyicisi kullanıyor.)
 5. The code is well-documented with clear comments. (Kod, açık yorumlarla iyi belgelenmiştir.)
 6. She wrote a function in the code to calculate the average. (Ortalama hesaplamak için kodda bir işlev yazdı.)
 7. You can test your code using automated testing tools. (Otomatik test araçları kullanarak kodunuzu test edebilirsiniz.)
 8. The code needs to be updated to work with the latest version of the software. (Kod, yazılımın en son sürümüyle çalışmak için güncellenmesi gerekiyor.)
 9. He’s working on a code optimization project to improve performance. (Performansı artırmak için bir kod optimizasyon projesinde çalışıyor.)
 10. The code is written in a style that follows industry best practices. (Kod, endüstri en iyi uygulamalarını takip eden bir stilde yazılmıştır.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.