Closure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Closure İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Closure Nedir?


Closure, bir programlama terimidir ve bir fonksiyonun, içinde tanımlanmış olan değişkenlere erişebilmesi ve bu değişkenlerin hayat döngüsünün tamamlanmış olmasına rağmen hala kullanılabilmesi anlamına gelir. Bu, fonksiyonun, tanımlanan değişkenlere “kapanma” veya “closure” adı verilen bir bağlantı oluşturduğu anlamına gelir.

Örnek Cümleler:

 1. I created a closure that will allow me to access the value of my variable outside of the function. (Fonksiyonun dışındaki değişkenimin değerine erişmemi sağlayacak bir closure oluşturdum.)
 2. Closures are a powerful feature in JavaScript. (Closure’lar, JavaScript’te güçlü bir özelliktir.)
 3. The closure will keep the variable alive even after the function has finished executing. (Closure, fonksiyon çalışması bittiğinde bile değişkeni yaşatır.)
 4. With closures, we can create private variables in JavaScript. (Closure’lar ile JavaScript’te özel değişkenler oluşturabiliriz.)
 5. The closure will allow us to reference the variable in future function calls. (Closure, gelecekteki fonksiyon çağrılarında değişkene başvurmamızı sağlayacak.)
 6. A closure can be thought of as a function that “remembers” its environment. (Closure, çevresini “hatırlayan” bir fonksiyon olarak düşünülebilir.)
 7. By using closures, we can avoid polluting the global namespace with our variables. (Closure’ları kullanarak, değişkenlerimizi global alanı kirletmeden saklayabiliriz.)
 8. The closure is created at the time the function is defined, not when it is executed. (Closure, fonksiyon tanımlandığı anda oluşturulur, yürütüldüğü anda değil.)
 9. A closure can capture the state of a variable at a particular point in time. (Closure, değişkenin belirli bir zamandaki durumunu yakalayabilir.)
 10. Closures are used extensively in event handling in JavaScript. (JavaScript’te olay işlemede closure’lar yaygın olarak kullanılır.)
 11. The closure allows us to create a sort of “private space” for our variables. (Closure, değişkenlerimiz için bir tür “özel alan” oluşturmamıza olanak tanır.)
 12. The closure ensures that the value of the variable is preserved between function calls. (Closure, değişkenin değerinin fonksiyon çağrıları arasında korunmasını sağlar.)
 13. Closures can be used to create higher-order functions in JavaScript. (JavaScript’te closure’lar, yüksek dereceli fonksiyonlar oluşturmak için kullanılabilir.)
 14. The closure can be used to implement encapsulation in JavaScript. (Closure, JavaScript’te kapsülleme uygulamak için kullanılabilir.)
 15. Closures can make code more efficient by avoiding the need

to repeatedly create and destroy variables. (Closure’lar, değişkenleri tekrar tekrar oluşturup yok etmenin gereksiz olması sayesinde kodu daha verimli hale getirebilir.)
16. The use of closures is not limited to JavaScript, and they can be found in other programming languages as well. (Closure kullanımı sadece JavaScript ile sınırlı değildir ve diğer programlama dillerinde de bulunabilirler.)

 1. Closure can help us write more modular and reusable code. (Closure, daha modüler ve yeniden kullanılabilir kod yazmamıza yardımcı olabilir.)
 2. A closure can be used to maintain a private cache of frequently accessed data. (Closure, sık erişilen verilerin özel bir önbelleğini korumak için kullanılabilir.)
 3. Closures can be used to create generators and iterators in JavaScript. (Closure’lar, JavaScript’te üreteçler ve yineleyiciler oluşturmak için kullanılabilir.)
 4. The use of closures requires a good understanding of how JavaScript handles variable scoping and garbage collection. (Closure kullanımı, JavaScript’in değişken kapsamını ve çöp toplama işlemini nasıl yönettiğini iyi anlamayı gerektirir.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.