Classification İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Classification İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Classification (Sınıflandırma)

Classification, verilerin özelliklerine göre belirli sınıflara ayrılması işlemidir. Bu işlem, makine öğrenmesi, veri madenciliği ve yapay zeka alanlarında sıkça kullanılır.

Örnek cümleler:

 1. The spam filter uses classification to determine which emails are junk mail. (Spam filtresi, hangi e-postaların istenmeyen posta olduğunu belirlemek için sınıflandırma kullanır.)
 2. Image classification is an important part of computer vision. (Görüntü sınıflandırması, bilgisayar görüsü için önemli bir parçadır.)
 3. The library uses a classification system to organize books by subject. (Kütüphane, kitapları konularına göre düzenlemek için bir sınıflandırma sistemini kullanır.)
 4. The doctor used medical classification to diagnose the patient’s condition. (Doktor, hastanın durumunu teşhis etmek için tıbbi sınıflandırma kullandı.)
 5. Classification algorithms can be used to predict customer behavior. (Sınıflandırma algoritmaları, müşteri davranışlarını tahmin etmek için kullanılabilir.)
 6. Text classification is used in sentiment analysis to determine the tone of a message. (Metin sınıflandırması, bir mesajın tonunu belirlemek için duygu analizinde kullanılır.)
 7. The company uses classification to categorize its products for easier browsing. (Şirket, ürünlerini daha kolay tarama için sınıflandırır.)
 8. Fraud detection systems use classification to identify suspicious activity. (Dolandırıcılık tespit sistemleri, şüpheli aktiviteleri belirlemek için sınıflandırma kullanır.)
 9. In bioinformatics, classification is used to identify genes with similar functions. (Biyoenformatikte, benzer fonksiyonlara sahip genleri belirlemek için sınıflandırma kullanılır.)
 10. Document classification is used to organize files based on their content. (Belge sınıflandırması, dosyaları içeriklerine göre düzenlemek için kullanılır.)
 11. The machine learning model uses classification to identify objects in images. (Makine öğrenme modeli, görüntülerdeki nesneleri belirlemek için sınıflandırma kullanır.)
 12. Sentiment analysis classification can be used to determine public opinion on a product. (Duygu analizi sınıflandırması, bir ürün hakkındaki kamuoyu görüşünü belirlemek için kullanılabilir.)
 13. Music classification can be used to create personalized playlists based on a user’s preferences. (Müzik sınıflandırması, kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmak için kullanılabilir.)
 14. Traffic sign classification can be used in autonomous driving systems. (Trafik işareti sınıflandırması, otonom sürüş sistemlerinde kullanılabilir.)
 15. The airline uses classification to determine which passengers are eligible for upgrades.
 1. Species classification is an important part of biology research. (Tür sınıflandırması, biyoloji araştırmalarının önemli bir parçasıdır.)
 2. Social media platforms use classification to recommend content to users. (Sosyal medya platformları, kullanıcılara içerik önermek için sınıflandırma kullanır.)
 3. Emotion classification is used in psychology research to understand human behavior. (Duygu sınıflandırması, insan davranışını anlamak için psikoloji araştırmalarında kullanılır.)
 4. The weather service uses classification to predict weather patterns. (Hava servisi, hava modellerini tahmin etmek için sınıflandırma kullanır.)
 5. Facial recognition systems use classification to identify individuals. (Yüz tanıma sistemleri, kişileri tanımak için sınıflandırma kullanır.)

Türkçe çevirileri:

 1. Spam filtresi, hangi e-postaların istenmeyen posta olduğunu belirlemek için sınıflandırma kullanır.
 2. Görüntü sınıflandırması, bilgisayar görüsü için önemli bir parçadır.
 3. Kütüphane, kitapları konularına göre düzenlemek için bir sınıflandırma sistemini kullanır.
 4. Doktor, hastanın durumunu teşhis etmek için tıbbi sınıflandırma kullandı.
 5. Sınıflandırma algoritmaları, müşteri davranışlarını tahmin etmek için kullanılabilir.
 6. Metin sınıflandırması, bir mesajın tonunu belirlemek için duygu analizinde kullanılır.
 7. Şirket, ürünlerini daha kolay tarama için sınıflandırır.
 8. Dolandırıcılık tespit sistemleri, şüpheli aktiviteleri belirlemek için sınıflandırma kullanır.
 9. Biyoenformatikte, benzer fonksiyonlara sahip genleri belirlemek için sınıflandırma kullanılır.
 10. Belge sınıflandırması, dosyaları içeriklerine göre düzenlemek için kullanılır.
 11. Makine öğrenme modeli, görüntülerdeki nesneleri belirlemek için sınıflandırma kullanır.
 12. Duygu analizi sınıflandırması, bir ürün hakkındaki kamuoyu görüşünü belirlemek için kullanılabilir.
 13. Müzik sınıflandırması, kullanıcının tercihlerine göre kişiselleştirilmiş çalma listeleri oluşturmak için kullanılabilir.
 14. Trafik işareti sınıflandırması, otonom sürüş sistemlerinde kullanılabilir.
 15. Havayolu, yükseltme hakkı olan yolcuları belirlemek için sınıflandırma kullanır.
 16. Tür sınıflandırması, biyoloji araştırmalarının önemli bir parçasıdır.
 17. Sosyal medya platformları, kullan

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.