Citation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Citation İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Citation Nedir?

Citation, bir metinde başka bir kaynağa yapılan atıftır. Bu kaynak, bir kitap, makale, dergi veya web sitesi olabilir. Birçok akademik çalışmada, özellikle araştırma makalelerinde, atıfta bulunulan kaynakların tam olarak belirtilmesi gerekmektedir. Bu, okuyucuların konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlar ve ayrıca yazarın çalışmasının doğruluğunu ve güvenilirliğini artırır.

Örnek cümleler:

 1. The paper includes citations to more than 50 different sources.
  (Bu makale 50’den fazla kaynağa atıfta bulunmaktadır.)

 2. According to Smith’s citation, the theory was first proposed in the 1970s.
  (Smith’in atıfına göre, teori ilk kez 1970’lerde önerildi.)

 3. The author’s citation of the study by Johnson et al. supports their argument.
  (Yazarın Johnson ve diğerleri tarafından yapılan çalışmaya atıfı, argümanlarını desteklemektedir.)

 4. Citations are an important part of any research paper.
  (Atıflar herhangi bir araştırma makalesinin önemli bir parçasıdır.)

 5. Make sure to include citations for all of your sources in your bibliography.
  (Kaynaklarınızın tümü için bibliyografyanızda atıflarınızı eklemeyi unutmayın.)

 6. The professor asked us to use at least three citations in our essays.
  (Profesör, denemelerimizde en az üç atıf kullanmamızı istedi.)

 7. The citation style for this paper should be APA.
  (Bu makale için atıf stili APA olmalıdır.)

 8. I found a great article on the topic, but it didn’t have any citations.
  (Konuyla ilgili harika bir makale buldum, ancak herhangi bir atıfı yoktu.)

 9. In his book, the author provides citations for all of his sources in a separate section.
  (Kitabında yazar, kaynaklarının tümü için ayrı bir bölümde atıflar sağlar.)

 10. The citation format varies depending on the type of source being cited.
  (Atıf formatı, atıfta bulunulan kaynağın türüne bağlı olarak değişir.)

 11. The paper was rejected because it lacked proper citations.
  (Makale, uygun atıflar olmaması nedeniyle reddedildi.)

 12. You should always double-check your citations to make sure they are accurate.
  (Doğruluğundan emin olmak için her zaman atıflarınızı çift kontrol etmelisiniz.)

 13. The citation of the study by Jones and Smith is crucial to the argument.
  (Jones ve Smith’in çalışmasına yapılan atıf, argüman için önemlidir.)

 14. I forgot to include a citation for that quote in my paper.
  (Kağıdımdaki alıntı için bir atıf eklemeyi unuttum.)

 15. The citation should include the author

‘s name, the title of the source, the publication date, and other relevant information.
(Atıf, yazarın adını, kaynağın adını, yayın tarihini ve diğer ilgili bilgileri içermelidir.)

 1. The citation style guide can help you format your citations correctly.
  (Atıf stil kılavuzu, atıflarınızı doğru şekilde biçimlendirmenize yardımcı olabilir.)

 2. The use of proper citations demonstrates a writer’s credibility and attention to detail.
  (Uygun atıfların kullanımı, bir yazarın güvenilirliğini ve ayrıntılara olan dikkatini gösterir.)

 3. The citation of a source can be placed within the text or in a footnote.
  (Bir kaynağın atıfı, metnin içinde veya dipnotta yer alabilir.)

 4. The citation of the study by Brown and Johnson appears on page 14 of the paper.
  (Brown ve Johnson’un çalışmasına yapılan atıf, makalenin 14. sayfasında yer alıyor.)

 5. The student was accused of plagiarism because they did not include proper citations for their sources.
  (Öğrenci, kaynakları için uygun atıflar eklememesi nedeniyle intihal yapmakla suçlandı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.