Catchment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Catchment İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Catchment Nedir?

Catchment, Türkçe anlamı ile “suyun toplandığı alan” olarak ifade edilebilir. Coğrafya ve su yönetimi gibi alanlarda sıklıkla kullanılan bir terimdir. Bir nehir, göl ya da barajın aldığı yağışlı su miktarı, o su kaynağının bulunduğu bölgenin catchment alanına bağlıdır.

Örnek Cümleler:

 1. The city has implemented various measures to protect the catchment area of its main water source. (Şehir, ana su kaynağının bulunduğu catchment alanını korumak için çeşitli önlemler almıştır.)

 2. The catchment of this river spans across two different countries. (Bu nehrin catchment alanı iki farklı ülkeyi kapsıyor.)

 3. The school organized a field trip to the local catchment area to teach the students about water conservation. (Okul, öğrencilere su koruma konusunda bilgi vermek için yerel catchment alanına bir gezi düzenledi.)

 4. The government plans to invest in improving the catchment infrastructure to ensure adequate water supply for the growing population. (Hükümet, nüfusun artan su talebini karşılamak için catchment altyapısını geliştirmeye yatırım yapmayı planlıyor.)

 5. Heavy rainfall in the catchment area caused the river to flood its banks. (Catchment alanında şiddetli yağışlar, nehrin bankalarının taşmasına neden oldu.)

 6. The water quality in the catchment area has been declining due to pollution from nearby factories. (Yakındaki fabrikaların neden olduğu kirlilik nedeniyle, catchment alanındaki su kalitesi düşüyor.)

 7. The catchment of this lake is home to a diverse range of flora and fauna. (Bu gölün catchment alanı, çeşitli flora ve fauna türlerine ev sahipliği yapıyor.)

 8. The local government is responsible for managing the catchment area of this dam. (Yerel yönetim, bu barajın catchment alanını yönetmekten sorumludur.)

 9. The catchment of this river is particularly vulnerable to soil erosion. (Bu nehrin catchment alanı, özellikle toprak erozyonuna karşı hassastır.)

 10. The catchment area of this reservoir has been expanded to meet the increasing water demands of the surrounding towns. (Bu rezervuarın catchment alanı, çevredeki kasabaların artan su taleplerini karşılamak için genişletildi.)

 11. The local community has been actively involved in monitoring the health of the catchment area. (Yerel toplum, catchment alanının sağlığını izlemeye aktif olarak katılıyor.)

 12. The catchment of this river is heavily forested, which helps to regulate the water flow. (Bu nehrin catchment alanı yoğun şekilde ormanlık, bu da su akışını düzenlemeye yardımcı oluyor.)

 13. The catchment area of this dam is prone to flash floods during the monsoon season. (Bu barajın

catchment alanı, muson mevsimi sırasında ani sel baskınlarına yatkındır.)

 1. The catchment of this lake has been declared a protected area due to its ecological significance. (Bu gölün catchment alanı, ekolojik önemi nedeniyle koruma alanı ilan edildi.)

 2. The catchment management plan includes measures to reduce soil erosion and improve water quality. (Catchment yönetim planı, toprak erozyonunu azaltmak ve su kalitesini iyileştirmek için önlemler içermektedir.)

 3. The catchment area of this river is an important habitat for migratory birds. (Bu nehrin catchment alanı, göçmen kuşlar için önemli bir habitat oluşturuyor.)

 4. The catchment of this reservoir receives water from multiple tributaries. (Bu rezervuarın catchment alanı, birden fazla koldan su alıyor.)

 5. The catchment area of this dam has been affected by deforestation in recent years. (Bu barajın catchment alanı, son yıllarda ormansızlaşma nedeniyle etkilendi.)

 6. The catchment of this river is highly dependent on seasonal rainfall patterns. (Bu nehrin catchment alanı, mevsimsel yağış desenlerine yüksek derecede bağımlıdır.)

 7. The catchment area of this lake is home to several endangered species of fish. (Bu gölün catchment alanı, birkaç nesli tükenmekte olan balık türüne ev sahipliği yapıyor.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.