Carnal İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnal İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Carnal Kelimesi

Carnal kelimesi, bedensel arzularla ilgili anlam taşıyan İngilizce bir kelime olarak kullanılır.

Örnek Cümleler:

 1. She was unable to resist the carnal temptations of the flesh. (O, ete ilişkin bedensel arzulara karşı koyamadı.)
 2. His carnal desires were overpowering his rational thoughts. (Onun bedensel arzuları mantıklı düşüncelerini yeniyordu.)
 3. The novel contains many carnal scenes. (Roman birçok bedensel sahne içerir.)
 4. He was struggling to control his carnal impulses. (O, bedensel dürtülerini kontrol etmekte zorlanıyordu.)
 5. She had a carnal relationship with her boss. (O, patronuyla bedensel bir ilişki yaşadı.)
 6. He was unable to resist the carnal pleasures of alcohol. (O, alkolün bedensel zevklerine karşı koyamadı.)
 7. She was shocked by the carnal nature of the movie. (Filmdeki bedensel nitelik onu şaşırttı.)
 8. The preacher spoke out against carnal sins. (Vaiz, bedensel günahlara karşı konuştu.)
 9. He was drawn to her carnal beauty. (Onu bedensel güzelliğine çeken bir şey vardı.)
 10. The book explores the carnal side of human nature. (Kitap, insan doğasının bedensel yönünü keşfeder.)
 11. He struggled with his carnal cravings. (O, bedensel arzularıyla mücadele etti.)
 12. The film was criticized for its gratuitous use of carnal imagery. (Film, bedensel imgelerin gereksiz kullanımı nedeniyle eleştirildi.)
 13. He was disgusted by the carnal acts of violence in the movie. (O, filmdeki bedensel şiddet eylemlerinden iğrenmişti.)
 14. The author’s writing was infused with carnal imagery. (Yazarın yazısı, bedensel imgelerle doluydu.)
 15. The carnal pleasures of the flesh are fleeting. (Ete ilişkin bedensel zevkler geçicidir.)
 16. The carnal desires of the characters drove the plot forward. (Karakterlerin bedensel arzuları, hikayeyi ileriye taşıdı.)
 17. She was attracted to him on a carnal level. (O, ona bedensel düzeyde çekiciydi.)
 18. The novel explored the carnal desires of the protagonist. (Roman, kahramanın bedensel arzularını keşfetti.)
 19. The film was a study of the carnal instincts of the human animal. (Film, insan hayvanının bedensel içgüdülerinin bir çalışmasıydı.)
 20. He was ashamed of his carnal behavior. (O, bedensel davranışlarından utanıyordu.)
 1. The religious leader warned against giving in to carnal pleasures. (Din lideri, bedensel zevklere teslim olmamak konusunda uyardı.)
 2. The book was criticized for its excessive focus on carnal desires. (Kitap, bedensel arzulara aşırı odaklandığı için eleştirildi.)
 3. The movie was banned due to its explicit depiction of carnal acts. (Film, bedensel eylemlerin açık bir şekilde tasvir edilmesi nedeniyle yasaklandı.)
 4. The protagonist struggled to reconcile his carnal desires with his moral code. (Kahraman, bedensel arzularını ahlaki koduyla uzlaştırmakta zorlandı.)
 5. She believed that carnal pleasure was necessary for a fulfilling life. (O, bedensel zevkin tatmin edici bir hayat için gerekli olduğuna inanıyordu.)
 6. The play was criticized for its gratuitous use of carnal humor. (Oyun, gereksiz yere kullanılan bedensel mizah nedeniyle eleştirildi.)
 7. The protagonist’s carnal desires ultimately led to his downfall. (Kahramanın bedensel arzuları sonunda onun düşüşüne yol açtı.)
 8. The movie portrayed the carnal passions of the characters with great intensity. (Film, karakterlerin bedensel tutkularını büyük bir yoğunlukla tasvir etti.)
 9. She struggled with the conflict between her carnal desires and her religious beliefs. (O, bedensel arzularıyla dini inançları arasındaki çelişkiyle mücadele etti.)
 10. The author’s use of carnal imagery was controversial. (Yazarın bedensel imgeleri kullanımı tartışmalıydı.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.