Çanakkale Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Kısaca

Çanakkale Savaşının nedenleri ve sonuçları kısaca maddeler halinde özet

Çanakkale Savaşının Nedenler

1) 1911 ve 1912 senelerinde tümüyle İtalya’ya bırakılmış olan Osmanlı’nın Afrika kıtasındaki son toprakları (Trablusgarp ve Bingazi) ile 1912 ve 1913 senelerinde Balkan ülkelerinin 500 senelik Türk yurdu olan Rumeli’deki Türk hakimiyetini bertaraf etmiş olması Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakları geri istemesine yol açmıştır.

2) İstanbul boğazı İtilaf Devletleri için, özellikle de İngiltere ve Fransa için büyük bir önem taşıyordu. Burayı ele geçirmelerinin tek yolu ise Çanakkale boğazını aşmak idi. Bulgar orduları da bir yandan İstanbul kapısında zorluk yaşatıyordu ve bunu fırsat bilen İtilaf devletleri bir plan kurdular.

3)  Anadolu’daki petrol yatakları da İtilaf devletlerinin ilgisini çekmekteydi. Ayrıca Rusya’nın ekonomisi de kötü durumdaydı. Hem Ruslara yardım götürmek hem de petrollere uzanan bir yol bulmak İtilaf devlerinin bir taşla iki kuş vurmak isteğini kabartmıştı.

4) Eskiden kendilerine çok zorluk yaşatmış bir devlet olan Osmanlı, şimdi hasta adam konumundaydı ve Balkan Savaşları sırasında büyür bir darbe yemişti. İkini bir hamle ile Osmanlıyı tamamen yok edip Avrupa’dan tamamen uzak tutmak İtilaf devletlerine mantıklı gelmişti.

5) Gösterge sebep olarak sayılabilecek olan İngiliz ve Fransız donanmasından kaçan iki adet Alman gemisinin Akdeniz sularında seyretmekteyken Türk bayrağı takıp Rus limanlarına ateş açması.

6) Tüm bu sebepler dolayısıyla Osmanlı savaşa katılmaya mecbur kalır ve ayrıca savaş arkadaşı olan Almanya’nın bu savaşı kazanacaklarına olan inancı onları körüklemektedir.

Çanakkale Savaşının Sonuçları

1) Gelibolu’ya çıkartılmış olan toplam asker sayısı 525 bindir. İngiliz ve Avustralya – Yeni Zelanda karması askerlerden oluşan bu ordunun 400 bin kadarı İngilizdir. Bunun yanında İngiltere’nin müttefiki olan Fransa’nın 80 bin kadar askeri de bulunmaktadır. Osmanlı’nın burada mevzilenmiş olan 5. ordusu ise aşağı yukarı 500 bin kişiden oluşmaktadır.

2) İtilaf devletleri toplam 284 bin kayıp verirken savunmadaki Osmanlı yaklaşık 253 bin kayıp vermiştir.

3) Mustafa Kemal’in adı iyice duyulmaya başlamıştır ve önemli bir şahsiyet halini almıştır. Yeni bir milletin ilk filizleri gözükmüştür.

4) Balkan savaşlarındaki büyük yenilginin verdiği mahcupluk duygusundan arınılmıştır ve Türklerin yetenekli komutanlara sahip olduklarında yapabileceklerinin sınırı olmadığı gösterilmiştir.

5) Rusya’da iki yıl sonra gerçekleşecek olan Bolşevik ihtilalinin, yani Rusya devletinin çökmesinin temelleri atılmıştır. Çünkü İngiliz ve Fransızların Rusya’ya yardımı gerçekleşememiştir. Çanakkale geçilememiştir.

Çanakkale Savaşının Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Yorumlarınızı Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

  1. Çanakkale savaşı savaştır.Dünyada eşi benzeri görülmemiş bir savaştır.şöyle birşey var savaşa katılmasaydık belki sömürge devlet olacaktık diğer grupta bizim topraklarımızı alamayacağı için bizi kabul etmedi yani elimizden geleni yaptık.

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.