Bünyan Nereye Bağlı

Bünyan Nereye Bağlı, Bünyan Nerenin İlçesi

Bünyan, İç Anadolu Bölgesi’nde Kayseri iline bağlı ilçe ve ilçe merkezi kent. Yüzöl­çümü 1.856 km2 (1986) olan Bünyan ilçesi kuzeyde Sarıoğlan, kuzeydoğuda Akkışla, doğuda Pınarbaşı, güneyde Tomarza, gü­neybatıda Talaş, batıda da Kocasinan ilçe­leriyle çevrilidir.

İlçe toprakları, Orta Toroslar’a bağlı dağ­lar ile bunun her iki yanında kalan orta yükseklikteki alanlarından oluşur. İlçenin orta kesiminde güneybatı-kuzeydoğu doğrultulu Korumaz ve Hınzır dağları uzanır. Orta Toroslar’ın ilçe sınırları içindeki uzan­tısı üstünde bulunan bu iki yükseltiden batıdaki Korumaz Dağının yüksekliği 1.907 m, doruğu ilçe sınırları dışında kalan Hınzır Dağının güneybatısındaki bir tepenin yük­sekliği ise 2.167 m’dir.

İlçe topraklarının kuzey, batı ve güney kesimindeki alanlar, daha çok plato özellik­leri gösterir. Ovalar oldukça az bir alan kaplar. Bitkisel üretim daha çok Sarımsaklı Suyunun suladığı yörede yapılmaktadır. İl­çenin en önemli şu kaynağı olan Sarımsaklı Suyu, Korumaz Dağının eteklerinden çıkar. Sarımsaklı Suyu üzerinde 1929’da Bünyan Hidroelektrik Santralı işletmeye açılmış, 1968’de de sulama amaçlı Sarımsaklı Barajı yapılmıştır.. İlçede başlıca geçim kaynağı hayvancılıktır. En çok koyun ve sığır yetiştirilir. Merinos koyunu üretme çalışmaları sürdürülürken, bir yandan da montofon yapay tohumlama istasyonları kurulmuştur. Bünyan’da önemli bir başka hayvancılık etkinliği de gittikçe daha modern yöntemlerin kullanıldığı arıcı­lıktır. Hayvancılığa elverişli’plato düzlükle­rine karşılık, ova alanlarının fazla yer tut­madığı ilçede, bitkisel üretim yerel tüketi­me yöneliktir. Buğday, arpa, çavdar, bakla­giller, patates ve şeker pancarı başlıca tarım ürünleridir. Sınırlı ölçüde sebzecilik de ya­pılır. Kentte 1926’da devletçe kurulan halı ipliği fabrikası Sümerbank’a devredildikten sonra yünlü kumaş ve battaniye de üretme­ye başlamıştır. Fabrikanın kumaş üretimi­nin önemli bölümü orduya yöneliktir. Kent­teki bir başka sanayi kuruluşu olan döküm fabrikasında ise makine gövdesi ve ağır parça üretilir. Bünyan’daki küçük sana­yi işyerlerini marangozhaneler, doğrama atölyeleri, oto tamirhaneleri ve demirciler oluşturmaktadır. İlçe topraklarında demir yatakları vardır.

Bünyan kenti yakınlarındaki Kayabaşı Mağarası’nda bulunan kabartmalar, yöre tarihinin Hitit dönemine (İÖ 2. binyıl) değin uzandığını gösterir. Önceleri Sarım­saklı adıyla anılan ve Sarımsaklı Suyu vadisine bakan bir yamaçta kurulu olan kent, zamanla yamacın önündeki düzlüğe yayıldı. 19. yüzyıl sonlarında Bünyan-ı Hamid adını aldı. Daha önce Elbaşı nahiyesi merkez iken, 1890’larda kaza merkezi yapı­larak Sivas vilayeti merkez sancağına, 1911’de de bağımsız Kayseri sancağına bağlandı.

Bünyan kenti, Korumaz Dağının kuzey eteklerinde bir tepenin üstünde ve yamaçla­rında kuruludur. Başlıca geçim kaynağı, ev tezgâhlarında yapılan halıcılıktır. Kent nüfusunun önemli bir bölümü halıcılıkla uğra­şır. Bünyan halıları Türkiye’de üretilen en kaliteli halılardandır. Bünyan, Kayseri’ye yakınlığı nedeniyle fazla gelişememektedir. Yörede oluşan mal ve hizmet talebi, 45 km uzaklıktaki Kayseri kentine yönelmektedir. Ticaret son derece küçük ölçeklidir, kentte üretilen halılar Kayserili tüccarlarca pazarlanır. İlçedeki en önemli tarihsel yapı eski Kayseri-Malatya yolu üzerindeki Karatay Han’ dır. Karatay Han Celaleddin Karatay tarafından 13. yüzyılda yaptırılmıştır. Bün­yan Ulucamisi kentteki en önemli tarihsel yapıdır. Taçkapısı üzerindeki yıkık yazıttan camiyi 1256’da Kaluyan bin Karabuda’nın yaptırdığı anlaşılmaktadır. Bünyan Belediyesi 1868’de kurulmuştur.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.