Bilginin Değeri Felsefe

Felsefede bilginin değeri nedir

BİLGİNİN DEĞERİ (Felsefe)

Bilgi teorisinin iki temel sorunu olmuş­tur. Bilginin kaynağı ve bilginin değeri, bil­ginin değerini araştıran, düşünce sistem­leri, hangi bilgilerimiz doğrudur? Hangi bil­gilerimize güvenebiliriz? İnsan bilgisi ge­nel, geçer bilgiler midir? gibi soruları ce­vaplamaya çalışır.

Bilginin değeri konusunu işleyen dü­şünce sistemleri şunlardır:

a)  Dogmatizm

b) Sofizm ve septisizm

c)  iskolastik düşünüş

d) Tenkitçi düşünüş (kritisizm)

e)  Pragmatizm

f) Pozitivizm

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.