Ahilik Nedir

Ahilik Nedir, Ahilik Hakkında Kısaca Bilgi

XIII. yüzyılda doğarak Osmanlı Devleti­nin kuruluşunda büyük rolü olan bir teşki­lâttır. Sıkı bir ahlâk disiplini içinde olduk­ları için bir tarikat, ilk önce esnaf teşkilâtı arasında yayıldıkları için de bir esnaf teş­kilâtı zannedilmiştir. İstanbul’un fethine ka­dar kuvvetli bir teşkilat olarak yaşadı. Ye­rini XV. yüzyılda Lonca teşkilâtına bıraktı. Ahî başkanları zaviye (küçük tekke)yi yap­tırarak içerisini halı, kilim ve başka eşya ile döşerler ve kandiller asarlardı. Zaviye­lerde imamlar, müderrisler, kâtipler, vaiz­ler, silâh talimcileri, hattatlar, şairler, şar­kıcı ve rakkaslar bulunurdu.

Ahî zaviyele­rine kabul olunanlar, ahî terbiyesini oku­yarak, dinleyerek ve birlikte yaşayarak alı­yorlardı. Zaviyede öğretmen ve pirler önünde şarkılar ve ilâhiler okunur, oyun­lar oynanırdı. Ahî teşkilâtına ilk giren ada­yın başı tıraş edilir, tövbe ve telkin verilir-. di. Taç, hırka ve şalvar giyerlerdi. Bu aday­lar uzun bir denemeye tâbi tutulurdu. Tuğ ve bayrak verilir, kuşak kuşatılır, seccade­ye geçirilir, helva pişirilir, birbirlerine lok­ma sunulur, diğer bir şehre helva gönde­rilirdi. Böylelikle uzun yıllar süren bir eği­timden sonra törenlerden geçirilerek olgun bir ahî olunurdu. Kâfirler, münâfıklar, ifti­racılar, dedikoducular, müneccimler, şa­rap içenler, dellâklar, dellallar, çulhalar, ka­saplar, cerrahlar, avcılar, madrabazlar ve ameldarlar ahî teşkilâtına alınmazlardı, ahîliğe giren talip, “nimtarıyk” ve “sahib-i tarıyk” adlarını sıra iie alırdı.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.