Befoul İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Befoul İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Befoul (İşlet)

Befoul, kirletmek, lekelemek, kirlenmek veya lekelenmek anlamlarına gelir.

 1. The oil spill befouled the beach. (Petrol sızıntısı sahili kirletti.)
 2. His reputation was befouled by the scandal. (Skandalıyla ünü lekelendi.)
 3. The polluted air befouled the city. (Kirlenmiş hava şehri kirletti.)
 4. He befouled his shirt with grease. (Gres lekesiyle gömleğini kirletti.)
 5. The company’s unethical practices befoul the industry. (Şirketin etik olmayan uygulamaları endüstriyi lekeliyor.)
 6. The graffiti befouled the historic building. (Grafiti tarihi binayı kirletti.)
 7. The politician’s lies befouled his campaign. (Politikacının yalanları kampanyasını kirletti.)
 8. The garbage befouled the park. (Çöp parkı kirletti.)
 9. The stench of the decaying food befouled the kitchen. (Çürüyen yiyeceklerin kokusu mutfağı kirletti.)
 10. His rude comments befouled the conversation. (Kabalıkla yaptığı yorumlar konuşmayı kirletti.)
 11. The dark clouds befouled the sky. (Karanlık bulutlar gökyüzünü kirletti.)
 12. The toxic waste befouled the river. (Toksik atık nehrin kirletti.)
 13. The foul language befouled the air. (Kaba dil hava kirletti.)
 14. The mold befouled the walls of the old house. (Küf eski evin duvarlarını kirletti.)
 15. The landfill befouled the surrounding area. (Çöp alanı çevreyi kirletti.)
 16. The dirty dishes befouled the sink. (Kirli bulaşıklar lavaboyu kirletti.)
 17. The septic tank befouled the yard. (Septik tank bahçeyi kirletti.)
 18. The cigarette smoke befouled the air in the room. (Sigara dumanı odadaki havayı kirletti.)
 19. The vandals befouled the statue in the park. (Vandalizm parktaki heykeli kirletti.)
 20. The man’s cruel treatment of animals befouled his character. (Adamın hayvanlara karşı zalim davranışları karakterini kirletti.)

More Example Sentences

 1. The industrial waste befouled the nearby lake. (Endüstriyel atık yakındaki gölü kirletti.)
 2. The protesters accused the government of befouling the environment. (Protestocular hükümeti çevreyi kirletmekle suçladılar.)
 3. The graffiti artist befouled the public property. (Grafiti sanatçısı kamu mülkünü kirletti.)
 4. The hotel room was befouled by the previous guest. (Önceki misafir tarafından otel odası kirletildi.)
 5. The foul language used by the coach befouled the team’s reputation. (Antrenörün kullandığı kaba dil takımın ününü lekeledi.)
 6. The toxic chemicals befouled the groundwater. (Toksik kimyasallar yeraltı suyunu kirletti.)
 7. The litter befouled the hiking trail. (Çöp yürüyüş yolunu kirletti.)
 8. The sewage overflow befouled the riverbank. (Kanalizasyon taşması nehir kıyısını kirletti.)
 9. The presence of rats befouled the restaurant’s kitchen. (Sıçanların varlığı restoranın mutfağını kirletti.)
 10. The dishonest business practices befouled the company’s reputation. (Dürüst olmayan iş uygulamaları şirketin ününü lekeledi.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.