Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781
Bayındırlık İşleri Nedir - Eğitim Platformu
Web sitemize hoşgeldiniz, 11 Ağustos 2022

Bayındırlık İşleri Nedir

Bayındırlık İşleri Nedir Ne Demek

Bayındırlık işleri, kamu hizmetine ilişkin görevler çerçevesinde ya da kamu yararına yönelik olmak üzere, bir kamu tüzel kişisi ya da özel kişi hesabına, kamu malı niteliği­ni taşıyan ya da bu niteliği kazanacak olan taşınmazlar üzerinde yapılan işler. Bu kav­ram son yıllarda genişlemiş ve sözü edilen nitelikteki taşınmazların yalnızca yapısını değiştiren yapım ve onanm işlerini değil, aynı zamanda bunların temizlenmesi, sulan­ması gibi bakım ve iyileştirme niteliğindeki işleri, hatta bu işler için gerekli malzemenin taşınmasını da kapsayacak bir anlam kazan­mıştır.

Karayolu, demiryolu, liman, havaalanı, resmî bina, köprü ve baraj yapımı, onarımı ve bakımı gibi işler tipik birer bayındırlık işidir. Bununla birlikte idare hukuku öğreti­si ve mahkeme kararları, son yıllarda bayın­dırlık işleriyle kamu malları arasında zorun­lu bir bağ görmemeye başlamıştır. Buna göre, kent güzelleştirme ve konut politika­sını uygulama amaçlarıyla özel mülkler ve özel kişilere ait yollar ve alanlar üzerinde yapılan işler de bayındırlık işi niteliğindedir. Bayındırlık işleri idarece emanet usulüyle yapılabileceği gibi, sözleşmeyle özel kişilere de yaptırılabilir. Bu sözleşmeler “taahhüt” ya da “iltizam sözleşmesi” türünden olabi­lir. Taahhüt sözleşmesinde müteahhit bir bayındırlık işini (örn. bir karayolunun, ba­rajın ya da köprünün yapımı ya da onarımı) doğrudan doğruya üstlenir. Türkiye’de mahkeme içtihatları bu tür sözleşmeleri idari değil, özel sözleşme niteliğinde gör­mekte, böylelikle de kamu idaresiyle sözleş­menin öteki yanı olan özel kişinin hak ve yetkiler açısından tümüyle eşit durumda olması gibi bazı sakıncalan içeren bir hu­kuksal durumun ortaya çıkmasına yol aç­maktadır. İltizam sözleşmeleri ise bir bayın­dırlık işi için gerekli olan malzemenin satışı, teslimi ya da taşınmasını içeren sözleşmeler­dir. Uygulamada bu tür sözleşmeler de özel hukuk sözleşmesi olarak kabul edilmek­tedir.

Bayındırlık işleri, bazı hallerde yurttaşlara bedensel hizmet yükümlülüğü ile geçici işgal ve değer artımı resmi gibi yü­kümlülükler getirebilir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Yorum Yaz


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/ders/public_html/wp-includes/script-loader.php on line 2781