Atatürk’ün İletişim Alanında Yaptığı Yenilikler

Atatürk’ün iletişim Alanında Yaptığı Yenilikler Nelerdir

Atatürk, ülkemizde iletişim özgürlüğü ve basının gelişmesine çok önem vermiştir. Bir demecinde “Bütün çabaların, Türk kamuoyunun gerçeği anlamasına ve duymasına yönelik olduğu millete anlatılmalıdır. Ancak o şekilde millet, günlük fikirlere, sahte ve yanıltıcı sözlere asla önem vermeyecek bir olgunluğa erişebilir.” diyerek iletişime ne kadar önem verdiğini belirtmiştir.

Atatürk, iletişim ve basının gelişmesi için Milli Mücadele’den itibaren çalışmalara başlamıştır. Bu çalışmaların kronolojik sıralaması şöyledir:

–        4 Ocak 1919: İrade-i Milliye gazetesi çıkarıldı.

–        10 Ocak 1920: Hakimiyet-i Milliye gazetesi çıkarıldı.

–        6 Nisan 1920: Anadolu Ajansı açıldı.

–        7 Ekim 1920: Ceride-i Resmiye gazetesi çıkarıldı.

–        1927: Çıkarılan kanunlarla birlikte telefon ve telsiz hatları kuruldu ve bu hatlar hizmete açıldı. Aynı yıl İstanbul ve Ankara Radyoları hizmete açıldı.

İrade-i Milliye Gazetesi Sivas Kongresi’yle birlikte oluşturulan Temsil Heyeti’nin faaliyetlerinin halka duyurulması amacıyla yayınlanmıştır. İlk milli mücadele gazetesidir. İsmi İsmail Fazlı Bey tarafından belirlenmiştir. Gazete kurulurken Milli Mücadele ruhunun halka benimsetilmesi hedeflenmiştir.

Atatürk’ün İletişim Alanında Yaptığı Devrimler, İnkilaplar Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen yazabilirsiniz.

12 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.