At The Feet Of İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

At The Feet Of İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

“At The Feet Of” İngilizce Cümleler

At The Feet Of kelimesi, Türkçe anlamı olarak “ayakların dibinde” veya “birinin huzurunda” anlamına gelmektedir. İşte, bu kelimeyi kullanarak örnek cümleler:

 1. I sat at the feet of my grandfather, listening to his stories. (Dedemin hikayelerini dinlerken ayaklarının dibinde oturdum.)
 2. He was honored to be at the feet of the king during the ceremony. (Tören sırasında kralın huzurunda olmak onur vericiydi.)
 3. The students sat at the feet of the master, eager to learn from his wisdom. (Öğrenciler ustanın ayaklarının dibinde oturdular, onun bilgeliğinden öğrenmek için sabırsızdılar.)
 4. The artist learned his craft at the feet of his father, who was also a painter. (Sanatçı, ressam olan babasının ayakları dibinde sanatını öğrendi.)
 5. The young apprentice sat at the feet of the blacksmith, watching him work the forge. (Genç çırak, demircinin ayaklarının dibinde, demircinin işini izledi.)
 6. The followers of the guru sat at the feet of their spiritual leader, seeking enlightenment. (Guru’nun takipçileri, ayaklarının dibinde oturup aydınlanma aradılar.)
 7. She was always at the feet of her boss, trying to impress him with her hard work. (Patronunun ayaklarının dibinde, çalışkanlığıyla onu etkilemeye çalıştı.)
 8. The young girl knelt at the feet of the statue, praying for her family’s safety. (Genç kız, ailesinin güvenliği için dua etmek için heykelin ayaklarının dibinde diz çöktü.)
 9. The soldiers stood at the feet of their commander, ready to follow his orders. (Askerler, komutanlarının ayaklarının dibinde, emirlerini takip etmeye hazırdılar.)
 10. The disciples sat at the feet of Jesus, listening to his teachings. (Havari, İsa’nın ayaklarının dibinde, öğretilerini dinliyorlardı.)
 11. The young musician played at the feet of the master pianist, hoping to learn from his expertise. (Genç müzisyen, ustaca piyano çalanın ayaklarının dibinde, uzmanlığından öğrenmek umuduyla çaldı.)
 12. The dog lay at the feet of his owner, waiting for a treat. (Köpek, sahibinin ayaklarının dibinde, ödül bekliyordu.)
 13. The prince knelt at the feet of the princess, begging for her forgiveness. (Prens, prensesin ayaklar

ının dibinde diz çöktü, onun affını dilenerek.)
14. The young athlete trained at the feet of the Olympic gold medalist, hoping to become a champion one day. (Genç sporcu, Olimpiyat altın madalyalısının ayaklarının dibinde, bir gün şampiyon olmayı umarak antrenman yaptı.)

 1. The attendees sat at the feet of the speaker, captivated by his inspiring speech. (Katılımcılar, konuşmacının ilham verici konuşmasıyla büyülenerek ayaklarının dibinde oturdular.)
 2. The little girl hugged at the feet of her father, feeling safe and loved. (Küçük kız, babasının ayaklarına sarılarak kendini güvende ve sevildi hissetti.)
 3. The audience members sat at the feet of the famous playwright, eager to hear about his creative process. (Izleyiciler, ünlü oyun yazarının ayaklarının dibinde, yaratıcı süreci hakkında duymak için sabırsızlandılar.)
 4. The baby played at the feet of her mother, giggling and cooing. (Bebek, annesinin ayaklarının dibinde oynadı, kıkırdadı ve ötüştü.)
 5. The visitors bowed at the feet of the temple’s statue, showing their respect for the deity. (Ziyaretçiler, tapınağın heykelinin ayaklarına eğilerek tanrıya saygılarını gösterdiler.)
 6. The team stood at the feet of their coach, who gave them a pep talk before the big game. (Takım, büyük maçtan önce onlara moral veren koçun ayaklarının dibinde durdular.)

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.