Algler Özellikleri Nelerdir

Algler nedir, algler özellikleri hakkında bilgi

Su yosunları, basit yapılı bitkilerdir. Tek hücreli olanları bulunduğu gibi olduk­ça iri çok hücreli olanları da bulunmak­tadır. Çoğunluğu tatlı sularda yaşarlar. Sı­cak sularda yani ısısı 70°C’ye çıkan yer­lerde canlı kalabilen türleri de vardır.

Tek hücreli yosunlar bitkisel plankton olarak da adlandırılırlar.

alglerDünyada alglerden henüz tam anla­mı ile yararlanamamaktadır. Başta Ja­ponya olmak üzere bazı ülkelerde besin kaynağı olarak yararlanılmaya başlan­mıştır. Ayrıca alglerden tarım, sanayi, ec­zacılık dallarında kullanılacak bazı mad­deler de üretilmektedir.

Alglerin sulardaki en önemli görevle­ri fotosentez yaparak sulara sürekli eri­miş oksijen kazandırmalarıdır. Ayrıca su­lardaki beslenme zincirinin de önemli bir halkasını oluştururlar.

Algler taşıdıkları renk maddelerinin farklı olması sonucu değişik renkler al­mış ve farklı isimlerle adlandırılmışlardır. Bunlar mavi-yeşil algler (Cyanophycese) kırmızı algler (Rhodophycese), yeşil algler (Chlorophycese), esmer algler (Phacophycese), altın rengi algler (Chrysophyce- se)’dir. Alglerin özellikleri

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.