Agony İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Agony İle İlgili Cümleler İngilizce Cümle İçinde Kullanımı

Agony Nedir?

Agony, yoğun fiziksel veya duygusal acı hissi anlamına gelir.

Agony İle İlgili Örnek Cümleler

 1. The agony of losing a loved one can be unbearable. (Bir sevdiğini kaybetmenin acısı dayanılmaz olabilir.)
 2. She was in agony after the accident. (Kazadan sonra acı içindeydi.)
 3. The agony in his eyes was unmistakable. (Gözlerindeki acı belirgin şekilde görülüyordu.)
 4. She cried out in agony when she stubbed her toe. (Parmak ağrısından dolayı acı içinde bağırdı.)
 5. The agony of defeat is something every athlete experiences. (Yenilmenin acısı her sporcunun yaşadığı bir şeydir.)
 6. The agony of waiting for test results can be excruciating. (Test sonuçlarına beklemek acı verici olabilir.)
 7. He was in agony with a toothache. (Diş ağrısı nedeniyle acı içindeydi.)
 8. The agony of childbirth is intense, but the reward is worth it. (Doğum sancısı yoğun olsa da, ödülü buna değer.)
 9. The agony of loneliness can be overwhelming. (Yalnızlığın acısı baskın olabilir.)
 10. The agony of regret can be difficult to bear. (Pişmanlığın acısı taşınması zor olabilir.)
 11. The agony of being misunderstood can be frustrating. (Anlaşılmamanın acısı sinir bozucu olabilir.)
 12. The agony of a broken heart can be long-lasting. (Kalp kırıklığının acısı uzun sürebilir.)
 13. The agony of a chronic illness can be debilitating. (Kronik bir hastalığın acısı felç edici olabilir.)
 14. The agony of a failed project can be demoralizing. (Başarısız bir projenin acısı moral bozucu olabilir.)
 15. The agony of a missed opportunity can be painful. (Kaçırılan bir fırsatın acısı acı verebilir.)
 16. The agony of betrayal can be hard to overcome. (İhanetin acısı üstesinden gelinmesi zor olabilir.)
 17. The agony of a sports injury can be career-ending. (Spor yaralanmasının acısı kariyer bitirici olabilir.)
 18. The agony of hunger is something many people around the world experience. (Açlığın acısı dünyanın birçok yerinde yaşanan bir şeydir.)
 19. The agony of a difficult decision can be agonizing. (Zor bir kararın acısı acı verebilir.)
 20. The agony of waiting for news can be nerve-wracking. (Haber beklemenin acısı sinir bozucu olabilir.)

Bu örnek cümlelerde “agony” kelimesi yoğun fiziksel veya duygusal acı hissini ifade ediyor.

Agony İle İlgili Diğer Kullanımlar

 • “Agony aunt” terimi, İngilizce’de sıkça kullanılan bir ifadedir ve “yaşam koçu” veya “danışman” anlamına gelir. Özellikle kadın dergilerinde ve gazetelerde “Agony Aunt” köşeleri bulunur ve okuyucuların sorularına cevap veren uzmanlar tarafından yazılır.
 • “Agony column” terimi, gazetelerin kişisel ilan bölümünü ifade eder. Bu terim, ilanların genellikle kişisel acı ve üzüntülerle ilişkili olduğu geçmişteki gazetelerin bir sütununun adından gelir.
 • “Agony of the feet” terimi, yoğun yürüyüş veya koşudan kaynaklanan ağrı ve yorgunluğu ifade eder. Bu terim, özellikle uzun mesafeli koşucular ve yürüyüşçüler arasında yaygın olarak kullanılır.

Türkçe Karşılığı

Agony kelimesinin Türkçe karşılığı “ızdırap” veya “acı çekme” olarak çevrilebilir.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.