7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 93 Sanayileşmenin Sonuçları Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 5. Ünite Ekonomi ve Sosyal Hayat Sayfa 93 Sanayileşmenin Sonuçları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Sanayileşme, insan hayatı için ihtiyaç duyulan çeşitli yiyecek, içecek, alet edevat vesaire şeylerin üretiminde insan gücüne duyulan ihtiyacın kaybolup makineleşmeye geçilmesi sürecidir. Sanayileşme ile birlikte dünyanın her köşesinde çok büyük değişimler silsilesi başlamış ve bu durumun etkisi günümüze dek sürmüştür. Bu sebepten dolayı da günümüzde dünyanın halini en iyi şekilde anlayabilmek için sanayileşmenin ne demek olduğunu bilmeli ve bu konuyu kendimizce yorumlayabilmeliyiz.

Sanayileşmenin Sonuçları

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 93 Cevabı

Dünyanın hızla sanayileşme sürecine girmesi toplumların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatlarında birçok değişime neden olmuştur. Sanayileşmenin sonuçlarını düşünerek aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sanayi İnkılabı’ndan sonra hızla fabrikalar kurulmaya başlanmıştır. Bunun sonucunda iş alanlarında değişmeler olmuştur. Yeni iş alanları ortaya çıkarken kimisi de ortadan kalkmıştır. Bunlar neler olabilir?

  • Cevap: Özellikle köylü halk, tarım arazilerini terk ederek yaşam imkanlarının daha kolay olduğunu düşündükleri şehirlere hızla göç etmeye başlamışlardır. Bununla birlikte el emeği ve ustalık gerektiren terzilik, marangozluk gibi mesleklerin önemi her geçen gün azalmaya, yok olmaya başlamıştır.

2. Sanayileşmenin insan hayatına olumlu ve olumsuz birçok etkisi olmuştur. Buna göre sanayileşmenin insan hayatına olumlu etkileri nelerdir?

  • Cevap: Sanayileşme ile birlikte insanlar, yaşamları için ihtiyaç duydukları materyallere daha kolay şekilde ulaşmaya başlamışlardır. En basit örnek ile eski dönemlerde bir pantalonu yırtıldıkça tekrar yamayan insanlar, sanayileşme ile birlikte yüzlerce pantalon üretildiği için yeni ürünlere rahatça ulaşmışlardır.

3. Sanayileşmenin insan hayatına olumsuz etkileri nelerdir?

  • Cevap: Makineleşme, sadece sanayi hayatında değil insan hayatında da gerçekleşmiştir. Yaşanan çeşitli sorunlar, geçim sıkıntıları, büyük şehirlerdeki yaşam mücadelesi gibi durumlar suç oranlarını arttırmış, pek çok insanı da psikolojik sıkıntılar içerisine sokmuştur. İnsan duygularının önemi her geçen gün azalmaya başlamış, insanlar paraya değer verir hale gelmişlerdir.

4. Sanayileşme sonucu ortaya çıkan olumsuzlukları giderebilmek için çözüm önerileriniz nelerdir?

  • Cevap: Bu alanda ortaya çıkan olumsuzlukların ortadan kalkması için en önemli şey, zenginlerin, patronların ellerindekini alt tabakadakilerle daha çok paylaşması ve kendilerini üstün kimseler olarak değil, halktan bir insan olarak görmeleriyle mümkün olacaktır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.