7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 65 Kavram Çalışması Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 3. Ünite Türk Tarihinde Yolculuk Sayfa 65 Kavram Çalışması Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Tarih dersi yapılırken, öncelikle öğrencilerin konu içerisinde geçen kelimelere hakim olması gereklidir. Kitapta, çalışacağınız konu üzerine geçen kelimelerin ne demek olduğunu bilmeniz, konunun tamamını anlamanız adına çok faydalı olacaktır ve bu sayede de öğreneceğiniz bilgiler de daha kalıcı olacaktır. Bu sebepten dolayı sayfamızda, sizler için sosyal bilgiler kitabındaki kavramların cevaplarını vereceğiz.

3. Ünite Kavram Çalışması

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Aşağıda yer alan kavramların anlamlarını sözlüklerden araştırarak yazınız. Anlamını yazdığınız kavramı bir cümle içinde kullanınız.

estetik: Bir şeyin sahip olduğu güzel görünüm, güzellik
Cümle: ”Yaptığı heykel son derece estetik duruyordu.”

fetih: Bir bölgenin askeri anlamda ele geçirilmesi durumu
Cümle: ”Fetihler yavaşlayınca Osmanlı Devleti zayıflamaya başladı.”

fetret: Osmanlı Devleti döneminde, 1402 Ankara Savaşı sonrasında oluşan otorite boşluğu dönemi.
Cümle: ”Fetret devri olmasaydı, Osmanlı daha iyi yerlerde olabilirdi.”

hoşgörü: İnsanlara ve insanlar arasındaki farklılıklara saygılı ve temiz kalpli şekilde tavır almak
Cümle: ”Hoşgörü, Osmanlı Devleti’nin en temel kültürel özelliklerinden bir tanesi olmuştur.”

işgal: ”Başkasına ait bir bölgeyi, toprağı ele geçirme”
Cümle: ”Yapılan işgaller Osmanlı Devleti sınırlarının bir hayli küçülmesine neden oldu.”

kanıt: Bir olayın aslını ortaya çıkaran, açıklayıcı belge
Cümle: ”Olayla ilgili kanıtları mahkeme kabul etmedi.”

kültürel etkileşim: Kültürel değerler arasında alış-veriş oluşması
Cümle: ”Osmanlı topraklarının Balkanlara açılması ile Balkan-Türk kültürü arasında etkileşim başladı.”

savaş: İki devletin birbirleri ile askeri mücadele içerisine girme durumu
Cümle: ”Savaşlar ekonomiye büyük zarar vermektedir.”

seyyah: Günümüzdeki gezgin kelimesinin eski dildeki karşılığı
Cümle: ”Seyyahlar dünyayı gezerek bunları kitaplarında anlatırlar.”

siyasal mücadele: İki ülke arasındaki askeri olmayan, politik mücadele
Cümle: ” Aralarındaki siyasi mücadele, gitgide bir savaş ortamı yaratmaya başlıyordu.”

tarihsel olgu: Bazı olayların sonucunda ortaya çıkan ve uzun süre devam eden tarihsel gelişmeler
Cümle: ”Bunu bir tarihsel olgu olarak adlandırabiliriz.”

Türkleşme: Belirli bir bölge üzerindeki insanların milli kimliklerini yavaşça kaybedip Türk gibi yaşamaya başlamaları
Cümle: ”Osmanlılar, Balkanlar üzerinde Türkleştirme politikası uygulamıştır.”

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.