7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları Sayfa 23 Dünyanın Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Ada Yayınları 1. Ünite İletişim ve İnsan İlişkileri Sayfa 23 Dünyanın Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Öz Değerlendirme

7. Sınıf Ada Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı

İnsanlar hayatları boyunca başka insanlar ile iletişim halinde olmaya ihtiyaç duyarlar. İletişim, insanların en önemli ihtiyaçları arasında yer almaktadır. Bir insan başka bir insan ile iletişim kurmadan hayatını devam ettiremez. Bu nedenle eski zamanlardan bu yana ortaya çıkan kitle iletişim araçları sayesinde insanlar birbirleri ile daha iyi iletişim kurabilme imkanına sahip olabilmişlerdir. Kitle iletişim araçlarının sayısı her geçen gün daha da artmakta ve insanların iletişim kurmaları daha da hızlanmaktadır.

“İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ”

ünitesinin sonunda neleri, ne kadar öğrendiğinizi anlamak için kendinizi değerlendirebilirsiniz. Bunu yapabilmek için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Sorularda size uygun olan seçeneklerden birini işaretleyiniz.

“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”
“Bunu kısmen yapabiliyorum.”
“Bunu yapamıyorum.”

Hangi davranışlarımın iletişimde olumlu, hangilerinin olumsuz karşılanacağını bilirim. (“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”)
Geçmişten günümüze kitle iletişim araçlarının insanlar arası etkileşimdeki rolünü açıklayabilirim. (“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”)
Kitle iletişim araçlarından nasıl faydalanıldığını söyleyebilirim. (“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”)
Özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığının anayasal bir hak olduğunu bilirim. (“Bunu çok iyi yapabiliyorum.”)
Gazete, dergi, radyo ve televizyonun doğru bilgi alma ve düşünceyi açıklamadaki önemini belirtebilirim. (“Bunu kısmen yapabiliyorum.”)
Atatürk’ün Millî Mücadele Döneminde ve sonrasında iletişim araçlarından nasıl yararlandığını ve bu alanda yaptığı çalışmaların neler olduğunu söyleyebilirim. (“Bunu kısmen yapabiliyorum.”)

Değerlendirme sonunda iki kez ya da bir kez ’u işaretlediyseniz başarılı bir şekilde çalışmaya devam edebilmek için bu konuları tekrar çalışmalısınız. Bu ünitede öğrendiklerinizi kısaca aşağıya yazınız.

  • Cevap: Kitle iletişim araçlarının eski zamanlardan bu yana insan hayatındaki etkisi oldukça büyüktür. Kitle iletişim araçlarının insan hayatındaki yeri ve öneminde hiç bir zaman azalma meydana gelmeyecek, hatta her geçen gün bu önem daha da artacaktır.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.