Web sitemize hoşgeldiniz, 13 Mayıs 2021

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Cevapları Başak Yayınları 186 187 188 189 190 191 192 193 194

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 4. Tema Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Temamızın bu etkinlik metninde genel ağlar hakkında genel bilgi sahibi olurken genel ağları nasıl kullanacağınızı da öğreneceksiniz.

ALİ’NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Genel Ağ ortamında herhangi bir konuyla ilgili sayfaya erişmek için Genel Ağ adreslerinden yararlanırız. Bir Genel Ağ adresinin yapısı şöyledir:

Yukarıda Genel Ağ adreslerinde kullanılan uzantılar verilmiştir. Bu uzantılardan bir tanesini seçelim. Seçtiğimiz uzantıya sahip iki Genel Ağ adresi bulup bu sitenin kısa bir tanıtımını sınıfta arkadaşlarımıza yapalım.

NOT: Tanıtım için yan sayfadaki formu kullanalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Sitenin Adı: Eğitim Bilişim Ağı

Sitenin Adresi: www.eba.gov.tr

Sitenin konusu ve genel özellikleri: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Aşağıdaki metin, tamamen hayal ürünü haberlere (güldürme ve eleştirme amaçlı) yer veren bir siteden alınmıştır. Haberi inceleyelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Haber, ne tür bir medyada/sayfada yer alıyor?

 • CevapHaber bir internet sitesinde yer alıyor.

Bu haber taraflı mı tarafsız mı?

 • CevapHaber yalan ve uydurma olduğu için taraflı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Doğru bir haber mi yoksa uydurma bir haber mi?

 • CevapUydurma bir haberdir.

Haberi farklı kaynaklarda araştırmalı mıyız? Neden? Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli mi?

 • Cevap: Evet araştırmalıyız. Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli çünkü eğer farklı kaynaklarda da haber aynı ise doğruluğu tastiklenir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Metni dinlerken anlamını bilmediğimiz başka sözcükler de olduysa onları listenin altına ekleyelim. Sözcüklerle birer cümle kurmayı da unutmayalım!

bitimsiz

 • Cevap: Bitmeyen, sonu olmayan

dilinde tüy bitmek

 • Cevap: Bir şeyi sürekli tekrarlamaktan bıkmak, usanmak

bombardıman

 • Cevap: Askerlik, topa tutmak

tuhaf

 • Cevap: Garip

çınlamak

 • Cevap: Çın diye ses çıkarmak

suskun

 • Cevap: Konuşmayan, sesi çıkmayan

numara

 • Cevap: Bir şeyin bir dizi içinde yerini gösteren sayı, rakam

ufuk

 • Cevap: Gökyüzü

portre

 • Cevap: Yağlı boya, sulu boya ya da kara kalem ile yapılan resim

ikna etmek

 • Cevap: İnandırmak, kandırmak

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Ali, ödev olarak neden “söyleşiyi seçmiştir? Gerekçesi nedir?

 • Cevap: Çünkü Ali, cevap vermekten çok soru sormaya istekli bir öğrencidir. Bu nedenle de söyleşi türünü ödev olarak seçmiştir.

Rıza Bey, neden kulaklarının çınladığını düşünüyor?

 • Cevap: Ayla Hanım’ın turpları korumak için üstlerini gazoz şişesi ile kapatması ile ıslık sesi çıkıyormuş. Rıza Bey de bu sesi duydukça kulaklarının çınladığını düşünüyormuş.

Rıza Bey, Ali’nin annesine sorduğu soruları niçin ufuk açıcı ve çok yararlı bulmuştur?

 • Cevap: Çünkü Ali’nin soruları sayesinde Rıza Bey bir çok yeni bilgi öğrenmiştir. Örneğin; Ayla Hanım’ın çatı sularını ıhlamur ağacını sulamak için kullandığını, aç olan tavşanlar için bahçeye havuç koyduğunu Ali’nin soruları sayesinde öğrenmiştir.

Babasının armağanı, Ali’yi neden yavaşlatmıştır?

 • Cevap: Çünkü bilgisayarın aynı zamanda bir iletişim aracı olması ve bu nedenle de  internete girip gezinmek Ali’nin ödev yapma hızını yavaşlatmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Nüfus memuru, daha önce yüz yüze gelmemelerine karşın Ali ve babası hakkında birçok bilgiye sahiptir. Bu nasıl olmuştur?

 • Cevap: Nüfus memurunun oğlu ile arkadaş olan Ali, arkadaşına her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmış olabilir.

“Ailenin bütün kirli çamaşırlarını ortalığa saçılmıştı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile kastedilen nedir? Ali, ailesinin kirli çamaşırlarını nasıl ortaya saçmış olabilir?

 • Cevap: Bilinmemesi gereken kötü davranışları ya da sırları anlamında kullanılmıştır.

Ali’nin kişilik özelliklerini belirleyelim. Bu özelliği, neye dayanarak belirlediğimizi de yazalım.

 • Cevap: Ali, öğrenmeye açık ve meraklı bir çocuktur çünkü çevresindeki herkese sorular sormaktadır.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Görselleri yorumlayalım. 

Cevap:

 1. Görsel: Aile, telefonları ile ilgilenmekten, çocukları ile ilgilenmemektedirler.
 2. Görsel: Aile, çocuklarını bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalışmaktadırlar.
 3. Görsel: İnsanlar televizyon bağımlısı olmuşlardır.

6. ETKİNLİK

Okuduğumuz metne yeniden odaklanalım. Metindeki sözcüklerin köklerini ve hangi eklerle türetildiklerini ayırt etmeye çalışalım. Metinden on sözcük seçelim ve öncelikle köklerin türünü belirleyelim. Bu sözcük köklerinin aldığı yapım ve varsa çekim eklerinin de türlerini yazalım.

Cevap:

 • Sözcük: nereden
 • Kök: nere
 • Ek/Ekler: nere-den = ayrılma hal eki

******************

 • Sözcük: gülümsedi
 • Kök: gülümsemek
 • Ek/Ekler: gülümse-di = -di’li görülen geçmiş zaman eki

******************

 • Sözcük: babası
 • Kök: baba
 • Ek/Ekler: baba – sı = iyelik/aitlik eki

******************

 • Sözcük: kaşlarını
 • Kök: kaş
 • Ek/Ekler: kaş + lar(çokluk eki) + (ı) + nı = iyelik eki

******************

 • Sözcük: memura
 • Kök: memur
 • Ek/Ekler: memur – a = yönelme hal eki

******************

7. ETKİNLİK

Okuduğumuz öykünün haritasını aşağıdaki öykü haritasında uygun yerleri doldurarak çıkaralım. Kutulara başından sonuna, öykünün önemli olaylarını yazalım. Öykünün en heyecanlı ve kilit noktası olan olayını “düğüm” bölümüne yazalım.

Olaylar

 • CevapAli’nin nasıl bir ödev yapması gerektiğini düşünmesi.

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin söyleşi ödevi yapmaya karar vermesi.

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin soruları karşısında Ayla Hanım’ın sabırlı bir tutum sergilemesi.

Düğüm

 • Cevap: Rıza Bey’in Ali sayesinde bir çok yeni bilgi edinmesi.

Olaylar

 • Cevap: Rıza Bey’in Ali’ye bilgisayar hediye etmesi.

Karakterler

 • Cevap: Ayla Hanım (Ali’nin annesi), Rıza Bey (Ali’nin babası), Ali, Ali’nin arkadaşının annesi (nüfus müdürlüğündeki memur)

Yer ve Zaman

 • Cevap: Zaman: Belirtilmemiş Yer: Ali’nin evi ve nüfus müdürlüğü

Son

 • Cevap: Ali’yi ve ailesini hiç görmediği halde Ali’nin ve Rıza Bey’in nüfus müdürlüğüne gidiş sebebini nüfus memurunun biliyor olması ve bu duruma Rıza Bey’in şaşırması.

Öykünün Adı:

Dikkat ettiyseniz okuduğumuz metin en heyecanlı yerinde son- landırılmıştır. Düğüm bölümünün devamını yazmak da bize düşüyor Acaba, şu cümlelerden sonra neler oldu? Düş gücümüzü kullanalım ve öyküyü tamamlayalım. Sonunu bizim belirlediğimiz bu öyküye, yeni bir başlık da koyabiliriz. (…) Nüfus memuru, “Biliyorum,” diyerek lafı ağzına tıkayıverdi. ‘‘Ali’nin nüfus kâğıdını yenilemek.” Babası şaşkınlıkla önce memura, sonra Ali’ye baktı. Ailenin bütün kirli çamaşırlan ortalığa saçılmıştı. Neler oluyordu burada…

 • Cevap: Nüfus memuru bu kadar ayrıntıyı nasıl biliyordu? Aslında her şey Rıza Bey’in oğluna hediye ettiği bilgisayar ile başlamıştı. Ali, internetten arkadaşına olan biten her şeyi ayrıntıları ile anlatınca arkadaşı da nüfus memuru olan annesi ile paylaşmıştır. Ertesi gün ise nüfus memuru tüm olanları tahmin edebilmiştir. Ali ve babası oradan çıktından sonra Rıza Bey, Ali’ye;

— Ali, o bayan tüm bunları nereden biliyor oğlum? diye sordu. Ali;

— Babacığım insanlar dostlarıyla her sıkıntısını ve sevinçlerini paylaşmaz mı? benim de en büyük sıkıntım nüfus kağıdımı kaybetmemdi ve en büyük mutluluğum bana verdiğin hediyeydi ben de bunları arkadaşımla paylaştım.

Bu cevabın üzerine Rıza Bey diyecek bir şey bulamamıştır ve eve dönmüşlerdir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Gamzenur dedi ki:

  kim bu siteyi bulan ondan allah razI olsun

  1. buse yılmaz dedi ki:

   allah razı olsun ama b u site biz yani öğrençilerın tembelleşmesini sağlar

 2. .....karanlığın adamı ......... dedi ki:

  Çok teşekkür ederim

 3. Asena dedi ki:

  Arkadaşlar bu siteden bakmayın

 4. Asena dedi ki:

  Arkadaşlar bu site çok kötü lütfen buradan bakıp öğretmenlerimiz kandırmayın

 5. FATMA dedi ki:

  ÇOK GÜZEL OLMUŞ BU SİTEYİ BULANDAN ALLAH RAZI OLSUN. THANK YOU.

 6. heyko dedi ki:

  ünüversteliler siz bize diyonuzya kendiniz yapmanız daha mantıklı he sen niye ozaman buraya geldin bakayım

 7. üniversteliyiz....... dedi ki:

  Merhaba arkadaşlar
  bence de burası iyi
  ama kendimiz yapmamız
  daha doğru olur

  1. Deli huriye dedi ki:

   Aya evet gerçekten Allah sizden razı olsun

 8. Selin dedi ki:

  Sizde sudeyi deryayımı buldunuz laf söylüycek bende yapıyorum nolmuş sanki hocam kusura bakmayın ?????????

 9. Anonim dedi ki:

  bir şey diyeceğim bakmayın buradan diyorsunuz da bence buraya girip bu konuyu açıp sonra yorum yapmak kimsenin işine gelmez o bakmayın siteyi kapatın diyenlerde bence cevaplara bakıyor….

 10. Sevda Ari dedi ki:

  Arkadaslar buraya girip bu cevaplari yazmaniz cok kotu birsey dir. Bu arada ben Adem ilkkilic Ortaokulu ndaki Turkce ogretmeni Sevda Ari

  1. ?????? pirar887 dedi ki:

   Sanane istediğimiz yerden bakarız bizde insanız o kadar ödev veriyorsunuzki hiç birşeye zaman kalmıyor

   1. ilanur_etcik dedi ki:

    Aynen. Dünya kadar ödev veriyorlar bakmayalım da ne yapalım.

    1. Asena dedi ki:

     Hayır böyle düşünme

 11. Anonim dedi ki:

  Çok da güzel değildi açıkçası

 12. SUDİŞ & DERYA ?? dedi ki:

  ödevime çok yardımcı oldu teşekurler?

 13. BERFİN dedi ki:

  Aynen bende hocaya çözdüm soruları inandı

  1. ÖĞRETMEN dedi ki:

   Merhaba ben bir öğretmenim . Bunu yapmanız çok kötü bir şey sizi şikayet edeceğim

   1. SUDİŞ & DERYA ?? dedi ki:

    biz burada bilemediğimiz konulara bakıyoruz
    yani kötü bir şey yapmıyoruz
    hem de nereye şikayet ediyorsanız da edin
    hiç umrumüzda değil????????

    1. Ayça dedi ki:

     Doru söylüyorsun bence deryaderya????☺☺☺

   2. Oknokanoı dedi ki:

    Öğretmen burası veliler için bir site ayrıca çokta umrumuzda

   3. Öğretmen dedi ki:

    Bende bir öğretmenim ve çocukların kendi ödevini kendileri yapmaları lazım

 14. BERFİN dedi ki:

  Çook teşekkür ediyorum hazırlayana

 15. Can dedi ki:

  Çooook güzel ama Matematik dersinin akıllı kitabının cevaplarını da verebilirminisiz acaba 6.Sınıf Akıllı MateMito (Akıllı Matematik Defteri) Arı Yayıncılık

  1. İsmini vermek istemeyen kullanıcı dedi ki:

   Play store dan arı mobil kütüphane yaz çıkar

 16. BİR DOST dedi ki:

  Okulda sadece siz bu siteye bakmıyorsunuz başka sınıflarda olan çocuklar da bakıyor.ya sizin Türkçe öğretmeniniz o sınıflara giriyor ise muhtemelen onların odevlerine bakıyordur ve yazdıklarını okuyordur.yada ödev kontrolcüleri bakıyordur. Sizin sınıfa geldiğinde senin ödevini okuduğunda cevapları aynı çıkarsa o ödevini bakan herkimse senin internetten baktığını anlar ve sözlüğü düşürtür veya ödev kontrolcüsü ise hocaya söyler. Ve olan size olur

 17. İrem Reyyan dedi ki:

  Bence buradan bakmayın. Çunku diger arkadaslarinizin hakkina girmis olursunuz hem de aşagida bir sahis var kiskanalar catlasin diye hey sen eger cok zekiysen ve buradan bakmiyorsan neden bu sitedesin tatlım ? Gelip de hava atma benim zekam seninkine bin basar kendini begenmis. Terliksi hayvan , amip , hiyar olsan caciga dogranmazsin, survivor adasina gitsen bukalemunlar adayi terk eder , nefretimsin

  1. QWERTY KLAVYE dedi ki:

   İrem Reyyan!!!!!!!!!!!!!Sana Diyorum peki bu site kapatılmalıysa sen neden bu sitedesin sadece bu yorumu yazmak için girdiysen sen bir işsizsin bir de başkalrına laf atma akılsız!!!!!!!!Bir de kendin diyorsun başkalrının hakkına girmiş olursun diye(ben buradan bakmayın kapatılsın demiyorum ama olmasa da iyi olurmuş çünkü kendimi durduramıyorum

 18. Wwxxxwr dedi ki:

  İyi ama resimle gösterse daha iyi bide İnternetsiz olsa daha daha iyi olurrrr benceeeeeeeeeee

  1. 12364 dedi ki:

   internetsiz google ye nasıl giriyorsun acabaaaaaa

 19. Didem dedi ki:

  GUzel bir site ama tek bilemediklerimi bakıyorum yinede kapatilmasin

 20. Anonim dedi ki:

  Cok iyi site hep ardan bakiyorum ve artı aliyorum odevi yaptim diye

 21. PARK JİMİN BANGTAN dedi ki:

  Yarari oldugu kadar zarari da var.(ama yinede iyi)

 22. MELİS BUSE dedi ki:

  Kıskananlar çatlasın havaya girme o zaman bu sitede ne işin var bakmak için giriyorsun sanki biz bilmiyoruz girmezsen bu sitede senin ne işin var

 23. kıskananlar çatnasın dedi ki:

  ben çok zekiyim burdan asla bakmam

 24. Anonim dedi ki:

  Aynen hep buradan bakıyorlar lütfen bu siteyi kapatınız!!!!!!!!

  1. Beyaz beyzade dedi ki:

   Eee site kapanınca bize kime veya nereye bakıcaz söyle bana

  2. defne dedi ki:

   sen bakmıyosan senin ne işin var burda

 25. Anonim dedi ki:

  artık hep buradan bakıyorlar kendileri yapmıyorlar böyle siteler kapatılmalı

 26. Yağmur gökçe dedi ki:

  Çok güzel bir site çok işime yaradı bulamadıklarımı yapıyorum

  1. Rabia 6c dedi ki:

   Yağmur bu site senin çok mu işine yarîyor canım arkadaşım ???

 27. Yağmur dedi ki:

  Okulda etkinlikleri çözdüm hoca inandı

  1. Ogretmen dedi ki:

   Hahaha öğretmeni kaldırmak ha öyleyse siz buradan bakıyorsunuz ama foyaniz sınavlar gelince ortaya cıkıcak

   1. Öğrencilerin sesi dedi ki:

    hocam sınavda kazık sormayım foyamız ortaya çıkmasın

Yorum Yaz