Web sitemize hoşgeldiniz, 27 Eylül 2020

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Ah Şu Gençler Cevapları Başak Yayınları 323 324 325 326 327 328

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 323, 324, 325, 326, 327, 328 7. Tema Ah Şu Gençler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Ah Şu Gençler adlı etkinlik metninde tiyatroya dair bilmediğiniz bir çok bilgi öğrenirken bildiğiniz bilgileri de pekiştireceksiniz.

AH ŞU GENÇLER

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 323 Cevabı

Bu derse hazırlanırken tiyatro türüyle ilgili araştırma yapalım. Tiyatroyla ilgili bildiklerimizi ve deneyimlerimizi de anımsamaya çalışalım. Aşağıdaki soruların yanıtlarını düşünelim, tasarlayalım ve yanıtlarımızı sınıfta arkadaşlarımızla paylaşalım.

TİYATRO

Daha önce bir tiyatro oyunu izlediniz mi?

 • Cevap: Evet

Yanıtınız hayırsa neden izleyemediniz? Olanağınız olsa ne tür bir oyuna gitmek isterdiniz?

 • Cevap

Yanıtınız evetse hangi oyuna gittiğinizi, oyunun konusunu ve sizde bıraktığı izlenimi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Çok eğlendim komik bir oyundu.

Bir tiyatro oyununu sahnede izlememiş olabilirsiniz ancak bir oyun metni okumuş olabilirsiniz. Daha önce okuduğunuz bir tiyatro metni var mı? Varsa arkadaşınızla paylaşır mısınız?

 • Cevap: Hayır yok.

Bildiğiniz ünlü tiyatro sanatçıları var mı, kimler? Bildiğiniz ünlü tiyatro oyunları var mı, neler?

 • Cevap: Yok.

Notlarım:

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 324 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlüklerimizden bulup öğrenelim.

 • Cevap:
 • anormal: Normal olmayan, tuhaf
 • bari: Hiç olmazsa
 • dâhi: -de, -da
 • dalgacı: İşine gereken önemi ve özeni göstermeyen
 • güya: Sözde, sanki
 • geveze: Çok konuşan ve boş konuşan
 • süt kardeş:Farklı anneden doğan ama bir anneden süt emen kişiler
 • talih: Şans
 • ukala: Kendini akıllı sanan

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 325 Cevabı

Edatların cümleye kattıkları anlamlar sağ sütunda karışık olarak sunulmuştur. Bu edatların cümleye hangi anlamı kattığını örnekteki gibi eşleştirerek bulalım.

1. g
2. ı
3. c
4. i
5. f
6. h
7. m
8. k
9. d
10. b
11. j
12. e
13. ı
14. l

2. b. uğrunda – 3. c. dışında – 4. d. uygunluk – 5. e. kadar; değin – 6. f. görelik – 7. g. zaman – 8. h. sebep – 9. ı. birliktelik – 10. i. benzerlik – 11. j.  – yaklaşıklık – 13. 1. amaç – 14. m. yön

Edatın Kattığı Anlam

1. Tatilden geldiği gibi tekrar bir gezi turuna katıldı.

1- 9 a. araç

2. İşine her gün bisikleti ile geliyormuş.

 • Cevap: ile

3. Senden başka birini sevemem ki…

 • Cevap: ki

4. Elinde kutu gibi bir şey vardı.

 • Cevap: gibi

5. Sana göre hiçbir sorunumuz yok.

 • Cevap: göre

6. Başarılı olduğu için hediyeler alınmış.

 • Cevap: için

7. Manzaraya karşı oturup sohbetimizi ettik.

 • Cevap: karşı

8. Ona ancak sen yardım edebilirsin.

 • Cevap: ancak

9. Bedenine göre bir elbise bulmuştu sonunda.

 • Cevap: göre

10. Onu görebilmek için her şeyi yaparım.

 • Cevap: için

11. Bu cebimde yirmi kadar şeker var.

 • Cevap: kadar

12. Silgiden önlüğe dek bütün gereksinimlerimi aldık.

 • Cevap: dek

13. Seneye adalara, kardeşim ile gideceğim.

 • Cevap: ile

14. Rahat çalışabilmek için sessiz bir yer arıyor.

 • Cevap: için

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 326 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Birinci tabloda kız ne yapmak istiyor? Anne ve baba, kızlarına nasıl yanıtlar veriyor?

 • Cevap: Bulaşık yıkamak, kek yapmak ve sonrasında da babasıyla sinemaya gitmek istiyor. Ama annesi de babası da bu isteklerini geri çeviriyor.

Birinci tablodaki anne ve babanın tutumunu değerlendiriniz. Sizce yazar bu tabloyu bizlere sunarak yetişkinlere ilişkin nasıl bir eleştiri gerçekleştirmiştir?

 • Cevap: Bence yanlış davranışlardır. Yazar yetişkinlerin çocuklarına karşı ilgisiz olduğunu ifade etmek istemiştir.

İkinci tablodaki öğrencilerin kişilik özellikleri hakkında neler söyleyebiliriz? Metindeki konuşmalardan ipuçları yakalayarak belirlemeye çalışınız (çalışkan, tembel, haylaz vb.). Bu öğrencilerin davranışları sizce nasıl (olumlu ya da olumsuz)?

 • Cevap: 2. tablodaki öğrenciler tembel ve haylaz öğrencilerdir. Bu öğrenciler olumsuz davranışlar sergilemektedir.

İkinci tablodaki öğretmenin tutum ve davranışları hakkında neler söyleyebilirsiniz? Metnin yazarı, bu tabloda sizce neyi eleştirmiştir; okura / seyirciye hangi düşünceyi iletmek istemiştir?

 • Cevap: Bence öğretmen öğrencilerine konuşma hakkı verdiği için olumlu davranış sergilemektedir. Öğretmeninin tutumu biraz serttir. Fakat öğrencilerin davranışlarına göre sabırlı, ifade özgürlüğüne önem veren bir öğretmen olduğunu söyleyebiliriz. Yazar bu tabloda haylazlık için da olsa yaratıcı ve araştıran öğrencilerin yeteri kadar değer görmediği düşüncesini iletmek istemiştir.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 327 Cevabı

Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanmasına yönelik yazılara “tiyatro” denir.Yaşanmış veya yaşanması mümkün olayların veya insan yaşamının çeşitli yönlerinin sahnede canlandırılarak oynanmasına yönelik yazılara “tiyatro” denir.
Şimdi bu türün özelliklerini kavramaya çalışalım.

Bunun için;

1. Aşağıda listelenen özellikleri okuyalım.
2. Okuduğumuz özelliği anladıysak karşısına onay (✓) işareti koyalım. Eğer anlamadığımız bir madde olursa soru işareti (?) koyalım ve öğretmenize soralım.

1. Tiyatrolarda bir öykü, sahne olarak ayrılmış yerlerde oyuncuların söz ve hareketleriyle canlandırılır. (✓)
2. Tiyatro eseri, seyirciye ders vermek, onu düşündürmek, onu yorum yapmaya yönlendirmek amacını taşır. Bu bakımdan pek çok sanatçı tiyatroyu okul olarak görmüş ve tiyatro aracılığıyla halkı eğitmeyi amaçlamıştır. (✓)
3. “Görme” ve “işitme” öğeleri üzerine kurulan tiyatroda sözler ve davranışlar birbirini tamamlar, bir bütünlük oluşturur. (✓)
4. Tiyatronun gözler önünde ve canlı olarak seyircilerin fiziksel duyularına seslenmesi onu diğer yazı türlerinden ayırır. Çünkü tiyatro bu özelliğiyle diğer yazı türlerinden farklı olarak somut bir nitelik taşır. (✓)
5. Tiyatro oyunları, “yazar”, “eser”, “oyun” ve “seyirci” unsurlarından oluşur. Oyunun yazılı metnine ise “senaryo” denir. (✓)
6. Tiyatro metninin temel öğeleri ise “olay”, “kişiler”, “yer” ve “zaman”dır. (X)

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 328 Cevabı

b) Etkinliğin bu bölümünde “Ah Şu Gençler!” adlı tiyatro metninin temel öğelerini belirleyip yazalım.

Kişiler: 

1. Tablo: Anne, baba, kız
2. Tablo: Öğretmen, 1. öğrenci, 2. öğrenci, 3. Osman

Zaman:
1. Tablo: Geçmiş zaman
2. Tablo: Geçmiş Zaman

Yer:
1. Tablo: Ev
2. Tablo: Sınıf

Olay/Olaylar:
1. Tablo: Anne-babanın, kızlarının isteklerine sürekli bahane bulup olumsuz yanıtlar vermesi.
2. Tablo: Öğrencilerinin gevezeliklerine ve hazırcevaplılıklarıyla başa çıkmaya çalışan bir öğretmen ile öğrencileri arasındaki konuşmalar.

6. ETKİNLİK

Yandaki resimden yola çıkarak bir “karşılıklı konuşma” yazalım. Oluşturduğumuz karşılıklı konuşmayı, sınıfta arkadaşlarımızla doğru vurgu ve tonlama yaparak canlandırmaya çalışalım.

Kişiler: Baba, Çocuk

Yer: Ev Ortamı, Çocuk (Yatak odası)

 • Cevap:

Zaman: Gece, uyku vakti

Olay: Babasının kızını masal okuyarak uyutmaya çalışması

NOT: “Zaman” ve “olay” öğelerini görsele bakıp tamamlayalım.

♦ Verilen bilgiler ve görsel doğrultusunda olayların nasıl gelişmesini istediğimizi belirleyelim.
♦ Ardından kişilerin yaşına uygun konuşma biçimini ve kurabileceği cümleleri, kullanabileceği sözcükleri düşünerek metnimizi oluşturalım.
♦ Bu kişilerin arasında geçebileceğini düşündüğümüz bir tiyatro metnini oluşturmaya çalışalım.Metnimizi gözden geçirip bir başlık koyalım.
♦ Son olarak düzeltmelerimizi yapıp oluşturdüğumuz metni defterimize yazalım.

 • Cevap:

Baba: Haydi kızım, bu gece senin için yeni bir masal buldum. Sana onu okuyacağım uyumadan önce.
Çocuk: Babacığım bu akşam biraz geç uyusam olmaz mı?
Baba: Olmaz kızım. Biliyorsun ki sabah okula gitmek için erken kalkacağız.
Çocuk: Peki babacığım. Hadi o zaman masal okumaya başlar mısın?
Baba: Tamam kızım haydi sen de gözlerini kapatarak dinle beni.

Kız: Bu masaldan çok sıkıldım baba, on defadır aynı masalı okuyorsun.
Baba: Hadi oradan, daha yeni okuyorum ben bu masalı.
Kız: Baba daha dün aynı masalı okudun.
Baba: Madem okudum söyle bakalım, masalın sonunda ne oluyor?
Kız: Gözkten üç elma düşüyor, biri kafama geliyor.
Baba: (Kahkaha atar.) Yahu, her masal öyle biter zaten.
Kız: Tamam, padişah Keloğlan’a kızını veriyor. Onlar da mutlu mesut yaşıyorlar.
Baba: (Biraz düşünür.) Gerçekten böyle mi bitiyor? (Kitabın sonuna bakar.) Haklıymışsın. Daha önce okumuşum.
Kız: Hem de on kere…
Baba: Abartma sen de… Neyse, yarın gidip yeni bir masal kitabı alalım o zaman.
Kız: Baba, artık masal okumasan mı?
Baba: Neden?
Kız: Farkettin mi bilmiyorum, ben on iki yaşıma girdim, masal çağım çoktan geçti.
Baba: Hadi ya, o kadar oldun mu sen?
(Baba masalı okumaya başlar. Kısa bir sürede çocuk uyur.)

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Aleyna tilki dedi ki:

  Bu site çok güzel ben hergün ödevimi burdan yapıyorum

 2. Belinay dedi ki:

  Biz bu 2.Tablo yu okulda 23 Nisan’da oynamıştık Ben öğretmenim çok güzeldi

 3. Tanıyan Bilir (F) dedi ki:

  harika site çok beğendim.

 4. AYGÜL dedi ki:

  En son yazı çok güzel olmuş 😊😁

  1. Berfin dedi ki:

   Onu ben kendim yaptım hahaha

 5. hilal dedi ki:

  kopya güzeldir ben cok çektim

 6. Hande Erçel in 1. Hayranı dedi ki:

  3. Etkinlikte iki tane “L” var ve “A” yok yani yanlış

  1. Berfin dedi ki:

   L değil vı

 7. Kopya Çeken Adam dedi ki:

  kopya güzeldir.

 8. Kopya Çeken Adam dedi ki:

  Kopya çekmek bizim işimiz. :D :)

 9. öylesine biri dedi ki:

  benim kitabımda son bölum yok dhdnssn

 10. kopya çeken kullanıcı dedi ki:

  kopya çekmek çok güzel

 11. kevser dedi ki:

  rasver ne yapirsen bin sindin habir beklirem RAGASVEGER

 12. Zorluayşenur dedi ki:

  baya baya çok güzel bayıldım ellerinize sağlık

 13. şule pak dedi ki:

  kızlar siz ne yazdınnız başlık

  1. GİZEM dedi ki:

   BABA VE KIZI

 14. bulgarkızı dedi ki:

  gayet güzel olmuş teşekkürler

 15. buse dedi ki:

  internet cok isimize yariyor

 16. Eylül dedi ki:

  Ödevler çok sıkıcı😃😃😋😊🙂🤗🤗🤗

  1. Anonim dedi ki:

   sen eylül kesmecimisin

 17. Doğrucu dedi ki:

  325.sayfa doğru çünkü oradaki ı ile l yıl karıştırılıyor

  1. şulepak dedi ki:

   ya kızlar başlık ne koydunuz

 18. Emine dedi ki:

  Madem sizin aklınız yokmu diyosun senin bu sitede ne işin var

  1. Anonim dedi ki:

   senin ne işin var bu sitede

 19. Çalışkan Bro dedi ki:

  Elinize sağlık Güzel olmuş anlamak için ideal bir site.

 20. Anonim dedi ki:

  efsana ekopya nın yeri :)

 21. odevini yapmayan cocuk dedi ki:

  kopya cekmek çok guzel

  1. Kevser dedi ki:

   Kevser ne yapıyorsun Ben çekirdek çatlıyorum sen nasılsın😈

   1. kevser dedi ki:

    sen kimsin benim soy ismim kaya sen rabia mısın?

   2. Anonim dedi ki:

    Bir şey yapmıyorum😘😍💑😍😘🌹

  2. Anonim dedi ki:

   Nerden biliyorsun yoksa sen mi çekiyorsun😷😵😯💩

 22. damla dedi ki:

  3. etkinlikteki 2 a olacak 2 tane ı kullanılmış ellerinize sağlık çok güzel olmuş

  1. medine dedi ki:

   evet doğru diyorsun

   1. dhjsns dedi ki:

    sen hangi siniftasin?

 23. fatmanur dedi ki:

  3.etkinlikteki 2 a olacak 2 tane ı kullanılmış

  1. Anonim dedi ki:

   Kevser ne yapıyors😈un

   1. bilmesende olur dedi ki:

    kalleş hani ödevi kendin yapmıtın

 24. Anonim dedi ki:

  Uzun yazmayın abicim ya bune

 25. Anonim dedi ki:

  işime yaradı

  1. bilinmeyen dedi ki:

   sizin aklınız yokmu

   1. Anonim dedi ki:

    Sen niye girdin o zaman

 26. berfin yıldız dedi ki:

  bazı soruların cevapları yok

 27. Anonim dedi ki:

  Çok iyi yapmışlar cevapları yazmışlar.

 28. buse **** dedi ki:

  bence burası çok iyi bir site çünkü derslerden hep 100 alıyoruz ama sınavdan 90 80 civarı alırız

 29. Anonim dedi ki:

  325. Sayfa yanlış

  1. Anonim dedi ki:

   Hepsi doğru
   😕😕😕😕

 30. asdas dedi ki:

  iyiki bu site var

 31. Başak dedi ki:

  Maşallah güzel yapmışlar

 32. Yagmur dedi ki:

  Kopya iyi birşey degil. ????????????????Bunlara gerek yok sadece buna gerek var.??? okulda ögretmenine sor cevaplasın

  1. Semira arslan dedi ki:

   Sen kopya çekmiyor musun sanki.

 33. Anonim dedi ki:

  tam istedigim cevap teşekkürler

  1. cansu dedi ki:

   bence de güzel eminim ki çok iyi işime yarayacak

  2. cansu dedi ki:

   teşekür ederim

 34. İKİZLER dedi ki:

  Güzel olmuş teşekkürler ama bizim öğretmen internetten cevaplara bakmayı yasakladı bende takıldığım yerleri buradan yapabiliyorum hoca cevaplara baktın diye kızmasın diye aynısını yazmıyorum biraz değiştiriyorum sizin de eğer hoca kızıyorsa bu şekilde değiştirebilirsiniz arkadaşlar ama kim hazırladıyşa ellerine sağlık sonuçta bir emek var lütfen kötü yorumlar yazmayın teşekkürler.

  1. BALIK dedi ki:

   Vay ikizler sende benle aynı şeyi yapıyormuşuz aramızda sır olsun ben herzaman buradan bakıyorum hoca bi ……. anlamıyor

  2. BALIK dedi ki:

   Vay ikizler sende benle aynı şeyi yapıyormuşuz aramızda sır olarak kalsın ben herzaman buradan bakıyorum hoca bi bok anlamıyor öyle salak salak bize bakıp aferin diyor sözlümüzede 100ü basıyor

  3. BALIK dedi ki:

   Vay ikizler sende benle aynı şeyi yapıyormuşuz aramızda sır olarak kalsın ben herzaman buradan bakıyorum hoca bi bok anlamıyor öyle salak salak bize bakıp aferin diyor ve bize 100ü basıyor

 35. Samet dedi ki:

  hazırlayanların eline sağlık, kısa ve tam istediğim gibi olmuş ödevimi bitirdim sayenizde. :)

 36. Eber dedi ki:

  emeği geçenlere teşekkürler, kısa yazılmış, çok beğendim, araştırma ödevime yardımcı oldu.

 37. sanane bananbe dedi ki:

  nasıl yapıldığınıda anlatsanız.ama tabi güzel

  1. Osman dedi ki:

   Amerikalı düzgünce yaz

Yorum Yaz