5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi Kütüphane Dinleme/İzleme Metni Etkinlik Soruları Ve Cevapları Meb Yayınları Sayfa 184 185 186 187 188 189

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Küçük Şeylerin Hikayesi – Kütüphane dinleme/izleme metni etkinlik sorularını cevapladık.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 184 Cevabı

HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

1. Sizce kütüphaneye gitmek bir ihtiyaç mıdır? Neden?

 • Cevap: Elbette kütüphaneye gitmek bir ihtiyaçtır. Çünkü insanlar bilgi açlığını kitaplarla buluşarak giderir. 

2. Kütüphanelerin hangi saatlerde açık olmasını istersiniz?

 • Cevap: Sabah 8 ile akşam 7 arasında açıl olmasını isterdim. 

3. Araştırma yaptığınız kütüphane hakkında bilgi veriniz.

 • Cevap: Ankara Milli Kütüphane. Bahçelievler, İsmet İnönü Blv., 06490 Çankaya/Ankara Tel No: (0312) 212 62 00

1. ETKİNLİK

“Küçük Şeylerin Hikâyesi – Kütüphane” adlı videoyu izlerken aşağıdaki boşlukları doldurunuz.

NOTLARIM
1. Okuyanı için her defasında yeni bir dünyaya açılan bir kapıdır ……………Kitap…………….
2. Her biri bambaşka bir dünyaya açılan kitapların buluşma yeri ……………Kütüphane……………
3. Kütüphane kitaplarını hafızasına kaydeden kütüphaneciye, Osmanlı’da “……Hafız-ı Kütüp………….” denirdi.
4. …………İskenderiye Kütüphanesi………….., döneminin en önemli bilim merkezlerinden biri olmuştur.
5. Türklere ait ilk kütüphane Orta Asya’da ……..Uygurlar……. zamanında kurulmuştur.
6. Kültürümüzün en kıymetli eserlerinden Dîvânu Lugâti’t-Türk, kütüphaneci ……Ali Emiri Efendi…. tarafından bulunmuştur.

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

2. ETKİNLİK

İzlediğiniz videoda geçen bazı kelimeler ve bu kelimelerin anlamları aşağıda verilmiştir. Anlamlarından hareketle kelimeleri örnekteki gibi bulmacaya yerleştiriniz.

1. Allah’ın varlığı ve nitelikleriyle ilgili konuları ele alan bir bilim dalı. (İlahiyat)
2. Okuma suretiyle elde edilen bilgi, nazarî bilgi. (İlim)
3. Gök bilimi. (Astronomi)
4. Genellikle kullanılmış ve eski kitap alıp satan kitapçı. (Sahaf)
5. Osmanlılarda devletin bakanlık, valilik gibi yüksek görevlerinde bulunan ve paşa unvanını taşıyan kimse. (Vezir
6. Birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. (Vakıf
7. Başlangıcı olmayan, eski, ezelî. (Kadim
8. Birbirinin tıpkısı olan yazılı şeylerin her biri. (Nüsha)

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları izlediğiniz videodan hareketle cevaplayınız.

1. “Kütüphanelerin toplumsal hafıza merkezi olması” sözünden ne anlıyorsunuz?

 • Cevap: Kütüphaneler o toplumun temelinin ve geçmişin kaydının tutulduğu yerlerdir. Ülke yayınlarının bir nüshası milli kütüphanelerde saklanır. 

2. Hafız-ı Kütüp kimdir? Görevi nedir?

 • Cevap: Hafız-ı Kütüp; kitapları muhafaza eden kişiye denir. Kütüphanedeki kitapları hafızalarında biriktirir. Nerede, ne var hepsini bilirler. 

3. İskenderiye Kütüphanesi, neden döneminin en önemli kültür merkezidir?

 • Cevap: Eski Çağ kütüphanelerinden en önemlisi kütüphanesidir. Dönemin bilim merkezi olduğu kabul edilmiş bir yerdir. Burada büyük bilim adamları yetişmiştir. 

4. İskenderiye Kütüphanesi günümüze ulaşmış olsaydı insanoğluna katkıları neler olurdu?

 • Cevap: Barındırdığı eserler bugüne ulaşsaydı çok daha gelişmiş bir teknolojiye sahip olurduk.

5. Sarayda; felsefe, tarih, coğrafya, tıp konularında Arapça, Farsça ve Türkçe eserler hazırlatan, eski Yunanca kitaplar yazdıran Osmanlı padişahı kimdir?

 • Cevap: Sultan II. Mahmut

4. ETKİNLİK

Kendinizi bir kütüphane görevlisi olarak düşününüz. Kütüphanenize gelen ziyaretçiler için kütüphanenizi tanıtan bir konuşma planlayınız. Konuşma planınızı oluştururken aşağıdaki sorulardan faydalanabilirsiniz.

1. Kütüphanenizin kuruluş tarihi nedir? Kim tarafından yaptırılmıştır? Adını nereden almıştır?

 • Cevap: Kütüphanemiz 15 Nisan 1946 yılında kurulmuştur. Kurucusu Adnan Ötüken’dir.

2. Kütüphanenizde kaç kitap var? Kütüphanenizde hangi tür kitaplar bulunmaktadır?

 • Cevap: 4 milyona yakın kitap ve materyal vardır. Her türden kitap bulunmaktadır.

3. Kütüphanenizde kaç kişi görev yapmaktadır?

 • Cevap: 150 görevli memur vardır.

5. ETKİNLİK

Aşağıdaki afiş size neler çağrıştırmaktadır? Afişle ilgili duygu, düşünce ve hayallerinizi anlatan bir yazı yazınız. 

 • Cevap: Kitap okuyan insanların ufku genişler. Kitaplar bakış açımızı geliştirir. Kitap okuyanların dünyası rengarenk olur. 

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 187 Cevabı

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki kütüphane yerleşim planını inceleyiniz. Soruları bu plana göre cevaplayınız.

1. Ödeviniz için İngilizce bir roman okumanız gerekmektedir. Aradığınız kitabı bulabileceğiniz en uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

 • Cevap: Yabancı Diller Bölümüne gitmeliyiz. 

2. Her ay takip ettiğiniz bir derginin eski sayılarını okumak istiyorsunuz. Aradığınız sayıları bulabilmek için uygun bölümü yerleşim planı üzerinde daire içine alınız.

 • Cevap: Süreli Yayınlar Bölümüne gitmeliyiz. 

3. Kütüphaneden aldığınız kitabın iç kısmında aşağıdaki gibi bir tablo bulunmaktadır. Bu tabloda kitabı ödünç alanların, kitabı aldıkları ve iade ettikleri tarihler gösterilmektedir. Buna göre;

a) Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kimdir?

 • Cevap: Kitabı en uzun süre elinde bulunduran kişi Zeynep’tir. 

b) Aşağıdaki aylardan hangisinde kitap ay boyunca kütüphanede kalmıştır?
A) Nisan B) Mayıs C) Haziran D) Temmuz

 • Cevap: B

5. Sınıf Meb Yayınları Ortaokul Türkçe Ders Kitabı Sayfa 188 Cevabı

7. ETKİNLİK

Kütüphane kayıt formunu, yönergelerine uygun olarak doldurunuz.

Cevap: T.C. Kimlik No: 17583426514                                                 Velinin T.C. Kimlik No: 14527845651

Adı Soyadı: Sümeyye Uçak                                                                     Adı Soyadı: Kemal Uçak

Doğum Tarihi: 10/11/2008                                                                     Doğum Tarihi: 25/04/1967

Tel: 05385844571                                                                                       Tel: 05338471212

Görev: Öğrenci                                                                                            E-posta: [email protected]

E-posta: [email protected]

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki paragrafta boş bırakılan yerleri uygun noktalama işaretleri ile doldurunuz.

 • Cevap:

İyi kitap yazılması için(,) iyi dergi çıkması için kötülerinin de bulunması lazımdır(. ) Bilin ki güzel yazı âdeta bir mucizedir fakat bu mucizeyi etrafı hazırlar(.) Ömrümde kaç kitap okudum bilmiyorum fakat bütün bunlardan belki kırk(,) elli nihayet yüz tanesi içimde yaşar(.) Öbürleri() Elbette onların da faydası oldu(,) onlar da izini bıraktı(.) Hiçbirini okuduğuma pişman değilim hatta kötü olduğu daha ilk on sayfada anlaşıldığı için attığım kitapları aldığıma da pişman değilim(.) Aldığı on kitaptan yalnız bir tanesi iyi olan adam bahtiyar sayılır(.) Kitap alın(,) okuyun(;) beğenirseniz devam edersiniz fakat bilin iyiler kötülerin(;) kötüler iyilerin sayesinde yazıp yayımlanır(.)

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümlelerde büyük harflerin kullanımına dikkat ediniz. Büyük harflerin doğru kullanıldığı cümlelerin başına gülümseyen yüz, yanlış kullanıldığı ifadelerin başına üzgün yüz çiziniz.

 • Cevap:  Kültürel mirasın gelecek kuşaklara aktarılabilmesi için her ülkede bir Milli Kütüphane olmak zorundadır. 
 • Eski çağ kütüphanelerinde en önemlisi iskenderiye Kütüphanesidir. blank
 • Türklere ait ilk kütüphane, Orta Asya’da Uygur Devleti zamanında kurulmuştur.  blank
 • Selçuklu hükümdarı Melikşah’ın veziri Nizamülmülk, Nişabur ve Bağdat’ta kütüphaneler kurulmuştur. blank
 • Sultan Fatih sarayda felsefe, tarih coğrafya ve tıp konularında Arapça, farsça ve türkçe eserler hazırlatmıştır. blank

GELECEK DERSE HAZIRLIK

Atların Türk kültüründeki yeri ve önemi konulu bir araştırma yapınız.

 • Cevap: Türkler, atı hem ekonomik varlık olarak hem de binit ve savaş aracı olarak değerlendiriyorlardı. Eski Türk hayatında atın önemi, ekonomik değerinden çok onun bir savaş aracı olarak kullanılmasından ileri geliyordu. Süvari tekniğini bulan yani ata binen ilk kavim Türklerdir.

5 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.