4. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Trafikte Nasıl Güvende Olabiliriz Metni Soru Ve Cevapları Doku Yayınları Sayfa 21 22 23 24 25

Trafik hayatımızın her anında vardır. İnsan can ve mal varlığı içinde hayati önem taşır. Bu nedenle trafik kurallarına mutlaka uymalı uymayanları ise uyarmalıyız.

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 21 Cevabı

Aşağıdaki anahtar kelimelerin size çağrıştırdığı diğer kelimeleri noktalı yerlere yazınız.

trafik

 • Cevap: Araba, Yol 

kural

 • Cevap: Ceza, Trafik polisi 

yaya

 • Cevap: Yaya Geçidi, Trafik Lambası

sürücü

 • Cevap: Direksiyon, Vites, Dikiz Aynası

2. ETKİNLİK

Yukarıdaki anahtar kelimelerle bir slogan oluşturunuz. Sloganınızı noktalı yere yazınız.

 • Cevap: Yaya ve Sürücüler Trafik Kurallarına Mutlaka Uymalılar. 

3. ETKİNLİK

Metnin önemli bölümlerini belirleyiniz. Bu bölümlerden anladıklarınızı kendi ifadenizle noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Trafikteki tehlikelerden nasıl korunabileceğimiz hakkında verilen bilgiler çok önemliydi. Yaya geçitlerini trafik ışıklarını çok dikkatli kullanmamız gerektiğini öğrendim. 

4. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 22 Cevabı

a. Aşağıdaki kelime gruplarından anlamları doğru olanı, yan tarafındaki kutucuğa X işareti koyarak belirleyiniz.

 • Cevap:

Gözü Korkmak; Kendine ve başkalarına güvenmemek. () Yılmak, cesaret edememek. (X)
Zaman Yitirmek; Oyalanmak. (XUygun zamanı bulmak. ()
Yaya Geçidi; Caddelerde yayalara ayrılmış bölüm. (XCaddenin iki yanında yayalara ayrılmış yol. ()
Yola Çıkmak; Yol üstünde durmak. () Yolculuğa çıkmak. (X)

b. Yukarıdaki kelime gruplarını metindeki anlamlarıyla birer cümlede kullanınız.

 • Cevap: Benim bazen yaya geçidinden geçerken bile gözüm korkuyor. Bazen zaman yitirmeden yola çıksam da trafikte çok vakit kaybediyorum. 

5. ETKİNLİK

“Trafikte Nasıl Güvende Olabiliriz?” metninin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini aşağıdaki ilgili yerlere yazınız.

Ana fikri

 • Cevap: Kurallara uyarak ve trafikte dikkatli olarak kazalardan korunabiliriz. 

Yardımcı fikirler

 • Cevap: Bu konuda nasıl yollar izleyebiliriz. 

6. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 23 Cevabı

Metne iki farklı başlık önerip bunları aşağıdaki noktalı yerlere yazınız. 

 • Cevap: Trafik ve İnsan Davranışları / Kendine Güven Trafiğe Güvenme

7. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümleleri metinden yola çıkarak tamamlayınız.

 • Cevap:

Bence yazar bu metni ….trafik kazalarını azaltmak…. amacıyla yazmış. Çünkü …ülkemizde trafik kazaları nedeni ile her sene çokça insanımız vefat ediyor….

8. ETKİNLİK

Aşağıda verilen trafik işaretlerinin anlamlarını altlarına yazınız.

Cevap:

 1. Resim: Yaya Geçidi İşaretidir. 
 2. Resim: Üst Geçit Levhasıdır. 

9. ETKİNLİK

Aşağıdaki kelimeleri iki farklı anlamda cümlelerde kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

Cevap:

 • Yol: Bu işten kurtulmanın başka yolu yok. 
 • Yol: Karşı yoldan mı gideceğiz ?

************

 • Bağ: Ayakkabılarının bağı çözülmüş. 
 • Bağ: Yazları bağlardan üzüm toplarız. 

10. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 24 Cevabı

Aşağıdaki ekleri karşılarında verilen kelimelere ekleyiniz. Oluşturduğunuz kelimeleri kutucuklardaki noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: ”-Ci ”; Evci – Yolcu – Kuralcı – Gözcü
 • Cevap: ” -Li”; Tehlikeli – Düzenli – Önemli – Yeşilli

11. ETKİNLİK

Aşağıda metinden alınan bir bölüm verilmiştir. Bu bölümdeki düşüncelere katılıyor musunuz? Katılma ya da katılmama nedenlerinizi noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap: Kesinlikle katılıyorum. Deli cesaretiyle yola atlamamalı. Mutlaka geçitleri kullanmalıyız. 

12. ETKİNLİK

Aşağıdaki görsellerin adını örnekteki gibi altlarına yazınız.

 • Cevap: Üst Geçit- Trafik Lambası – Alt Geçit

13. ETKİNLİK

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 25 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde bulunan isimlerin altlarını renkli kalemle çiziniz.

 • Cevap: Trafik Anne Baba Yaya Taşıt

Trafik, ulaşım yollarında yayaların ve taşıt araçlarının seyretmesidir. Bir noktadan diğerine ulaşmak için trafiği kullanıyoruz. Sabahları babamız, annemiz işe gitmek için yollara çıkıyor.

b. Altlarını çizdiğiniz isimlerden beşini birer cümlede kullanınız. Cümlelerinizi noktalı yerlere yazınız.

 • Cevap:

Trafikte kalmaktan nefret ederim.                                                                                                                                            Annem hayatımın en değerli varlığı.                                                                                                                                        Babam bu akşam eve gelmeyeceğini söyledi.                                                                                                                                      Servis taşıtını kullanıyorum her gün.

14. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metni değerlendiriniz.

1. Okuduğunuz metinden neler öğrendiniz?

 • Cevap: Yaya geçitlerini ve alt-üst geçitleri kullanmamız gerektiğini öğrendim. 

2. Metindeki önerilerden en çok hangisini beğendiniz? Yazınız.

 • Cevap: Yeşil ışıkta dahi kendimize güvenli alanlar oluşturmamız gerektiğini beğendim. 

15. ETKİNLİK

Aşağıdaki ölçütleri okuyunuz. Size uygun cevapların altına X işareti koyarak yazınızı değerlendiriniz.

ÖLÇÜTLER Evet Hayır

1. Yazımda ana fikri vurguladım. ()
2. Ele aldığım konuyu etkili ve dikkat çekici biçimde anlattım. (X)
3. Yazarken izlenim ve deneyimlerimden yararlandım. ()
4. Bilgilendirici bir yazı yazdım. ()

9 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.