4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Kültür ve Miras Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 54 55

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Kültür ve Miras Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 54 55

Eğitimin asıl anlamı kişisel ve mesleki yaşamdaki başarıdan çok daha fazlasıdır. Modern toplumdaki insanlar eğitim anlamını daralttı. Eğitimli kişilerin profesyonel olarak tanınmasını sağlamayı amaçlamaz, bunun yerine bundan çok daha fazlasını amaçlar. Sadece yarışa devam etmek ve sadece okul veya üniversite müfredatını okumak değil. Eğitim gerçek anlamıyla fiziksel, sosyal ve zihinsel refahı artırmak, kişiliği geliştirmek ve beceri düzeyini arttırmak demektir. Eğitimin amacı çok geniş ve kişiyi iyi bir insandır. Eğitim, şeffaflık, istikrar, iyi yönetişim getirir ve grev ve yolsuzlukla mücadelede yardımcı olur. Yine de, birçok geri kalmış bölgede eğitim anlamı bir şey değildir. Öyle fakirler ki, bütün günlerini sadece iki kere yemek kazanmaları için harcıyorlardı.

 

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 2. Ünite Kültür ve Miras Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Kültür ve Miras Sayfa 54, 55 Kendimi Değerlendiriyorum Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

 • Cevap:

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (Y) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.
2. (D) Aile büyüklerimizin eğitimleriyle ilgili bilgi almak için diplomalara bakmalıyız.
3. (D) Günlükler büyüklerimizin duygu ve düşüncelerini öğrenmemizi sağlar.
4. (D) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.
5. (D) Günümüzde ekran karşısında oynanan oyunlar artmaktadır.
6. (D) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.
7. (Y) Saklambaç günümüzde oynanmayan oyunlardandır.
8. (D) Mustafa Kemal’in başkanlığında Erzurum ve Sivas Kongreleri toplandı.
9. (Y) Doğu Anadolu’nun işgaline karşı Ali Fuat Paşa komutasında mücadele edildi.
10. (Y) Maraş’ta İtalyanlara karşı halk vatanını savundu.
11. (D) İsmet İnönü, Atatürk’ten sonra ülkemizin 2. cumhurbaşkanı seçildi.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

 • Cevap:

1. Aile büyükleri , aile tarihi yazarken sorular sorduğumuz kişilerdir.
2. Büyüklerimizin doğum tarihlerini öğrenmek için nüfus cüzdanı bize doğru bilgi verir.
3. Kültürel ögelerden dini bayramlar bir araya gelmemizi sağlar.
4. El sanatlarımızdan bakırcılık günümüzde de yapılmaktadır.
5. Misket oyunu geçmişte aşık oyunu adıyla oynanırmış.
6. Karaguni günümüzde saklambaç adını almış bir oyundur.
7. Millî Mücadele’de halkının gösterdiği mücadele nedeniyle Antep’e gazi unvanı verildi.
8. İzmir, Yunan ordusu tarafından işgal edildi.
9. Lozan Antlaşması ile ülkemizin bağımsızlığı diğer devletlerce kabul edildi.

C. Aşağıda numaralanmış kültürel ögelerin numaralarını ilgili oldukları unsurların başındaki parantezin içine yazınız.

 • Cevap:

(1,8) Mimari eserler, (5,7) El sanatları, (4,6) Tören, kutlama, özel günler, (2,3) Yiyecek-içecekler

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 55 Cevabı

D. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Ali, geçmişte dedesinin şapka taktığını aşağıdakilerden hangisini inceleyerek öğrenmiştir?
A) Aile fotoğrafı
B) İstiklal Madalyası
C) Cep saati
D) Ev eşyası

 • Cevap: A

2. I. Aile büyüğüme sorular sorarım.
II. Soracağım soruları hazırlarım.
III. Görüşme yapacağım büyüğümden
randevu alırım.
IV. Aile büyüğümden öğrendiğim bilgileri düzenlerim.
Sözlü tarih çalışmasında yukarıdakilerden hangisi en son yapılmalıdır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

 • Cevap: D

3. Atalarımızdan kalan camiler, hanlar, hamamlar, köprüler, medreseler millî kültürümüzü oluşturan ögelerdendir. Yukarıda örnekleri verilen kültürel unsur aşağıdakilerden hangisidir?
A) El sanatları
B) Halk oyunları
C) Mimari eserler
D) Tören ve kutlamalar

 • Cevap: C

4. Ali: “Derste geçmişte Türklerin keçe ve kumaş parçalarını iple sarıp yuvarlak hale getirerek bu cisme ayaklarıyla vurarak oynadıklarını öğrendim. Bu oyuna tepük ismini vermişler.” Ali günümüzde de benzer şekilde oynanan hangi oyundan söz etmektedir?
A) Basketbol
B) Futbol
C) Voleybol
D) Yakan Top

 • Cevap: B

5. Millî Mücadele’de milletimizin başarılı olmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Silah ve cephanesinin fazla olması
B) Düşman ordusunun sayıca az olması
C) Bağımsızlığını koruma konusunda kararlılığı
D) Komşu devletlerin askerlerinin yardım etmesi

 • Cevap: C

6. I. İzmir’in işgali
II. Mudanya Ateşkes Anlaşması
III. Büyük Taarruz
IV. Sivas Kongresi
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, IV, III, II
B) II, I, IV, III
C) I, III, II, IV
D) IV, I, III, II

 • Cevap: A

E. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.
1. Aile tarihi oluştururken yararlanılabilecek kaynaklara örnek veriniz.

 • Cevap: Eski albümler, eski kıyafetler, eski defterler, eski kayıtlar, eski kimlikler

2. Aileniz ve çevrenizdeki millî kültürü yansıtan ögelere örnek veriniz.

 • Cevap: Tarihi eserler, kılık kıyafetler, gelenek görenekler

3. Geleneksel çocuk oyunlarından hangileri günümüzde de oynanmaya devam ediyor?

 • Cevap: Saklambaç, topaç çevirme, yakan top, köşe kapmaca, beştaş.

4. Millî Mücadele kahramanlarından hangisinin düşmanla mücadelesi sizi daha çok etkiledi? Neden?

 • Cevap: Erzurumlu Kara Fatma’nın mücadelesi. Kahramanca dövüşmesi korkusuzluğu cesareti ona karşı derin bir saygımın olmasını sağladı.

5. Millî Mücadele’nin önemi hakkında düşünceleriniz nedir?

 • Cevap: Milli mücadele olmasaydı bugün üzerinde özgürce yaşadığımız vatanımız da olmazdı. Düşmanları yenemezdik. Bizler bu cennet ülkeye sahip olamazdık.

Ek Bilgi: Çocukluktan para kazanmanın, eğitime para harcamak yerine iyi olduğunu anlarlar. Eğitim aslında gelir arttıran, sağlığı geliştiren, toplumsal cinsiyet eşitliğini teşvik eden, iklim değişikliğini hafifleten, yoksulluğu ve çokları azaltan inanılmaz bir araçtır. Evde veya ofiste huzurlu bir ortam yaratmada yardımcı olur. Eğitim entelektüel özgürlük sağlar ve bizi fiziksel, zihinsel, sosyal ve entelektüel olarak mutlu eder. İnsanlar arasında paylaşılan fikir ve deneyim alışkanlığını geliştirir, ahlak, etik ve topluluk sorumlulukları için motive eder.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.