4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Birey ve Toplum Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları Sayfa 29 30 31

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Cevapları Sayfa 29 30 31 1. Ünite Birey ve Toplum Kendimi Değerlendiriyorum

Yaşamımızda öğretmenlerimiz, ailelerimiz, ailelerimiz, arkadaşlarımız ve diğer ilgili insanların hayatları boyunca öğrenme alışkanlıklarımızı her zaman sağlamalıyız. İyi bir insan olmayı, evde, toplumu, toplumu ve arkadaş çevresini öğrenmeyi öğreniriz. Okula katılmak ve eğitimi almak, her insan için hayati önem taşır ve başarıya ulaşmak isteyenler için gereklidir. Hepimiz aynı gezegende aynı şekilde doğum yaparız, ancak herkesin ebeveynlerin parası ve bilgisi eksikliği yüzünden başarıya doğru yönlendirecek böyle bir örgün eğitimi almak için aynı fırsatı bulamıyoruz. Doğru eğitime katılan biri, aile, toplum ve ülke üyeleri tarafından beğenilir. Herkesin doğru eğitimi, insanlar arasında eşitlik getirir ve fark hissini ortadan kaldırır.

4. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Ünite Birey ve Toplum Kendimi Değerlendiriyorum Cevapları

4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Meb Yayınları 1. ÜniteBirey ve Toplum Sayfa 29, 30, 31 Ünite Değerlendirme Soruları ve Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 29 Cevabı

A. Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız. Yanlış olan cümlelerin doğrularını altlarına yazınız.

1. (Y) Hastaneye başvurduğumuzda kim olduğumuzun bilinmesi için Kütüphane Kimlik Kartı’nı kullanabiliriz.
2. (Y) Kronolojide olayların ne zaman gerçekleştiğini bilmek önemli değildir.
3. (D) İnsanların ilgileri, ihtiyaçları benzer olabileceği gibi farklı da olabilir.
4. (Y) İnsanların dış görünüşleri birbirine benzer.
5. (D) Bir olayla ilgili insanların düşüncelerinde farklılık olabilir.

 • Cevap:

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere ilgili kelimeleri yazınız.

 • Cevap:

1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı kişiye özel bilgiler içerir.
2. Olayları oluş sırasına göre sıraladığımızda kronoloji yapmış oluruz.
3. Düşünce ve duygulardaki farklılıklara saygı göstermeliyiz.
4. Yetenekler insanları birbirinden ayıran özelliklerden dir.

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

C. “Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı” üzerindeki boşlukları kendinize ait bilgilere göre doldurunuz. Yonga (çip) hangi bilgileri depolar yazınız.

Benim depoladığım bilgiler

 • Cevap: Doğum tarihimiz ve yerimiz
 • Anne baba adımız
 • Kayıt altında olduğumuz yerler ve sıra numaralarımız
 • Medeni halimiz
 • Hangi köy-mahallede doğduğumuz

D. Aşağıdaki bilgileri tarihleriyle eşleştiriniz. Eşleştirdiğiniz olayları zaman şeridi üzerine kronolojik olarak yazınız.

 • Cevap:

4. Sınıf Meb Yayınları İlkokul Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 31 Cevabı

E. Aşağıdaki soruların doğru cevabını işaretleyiniz.

1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’nı inceleyen Ömer, kimlik kartındaki bilgilere bakarak aşağıdaki sorulardan hangisini cevaplayamaz?
A) Doğum tarihiniz nedir?
B) Hangi okullarda okudunuz?
C) Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaranızı söyler misiniz?
D) Kimlik kartınız hangi tarihe kadar geçerlidir?

 • Cevap: B

2. İrem hayatındaki bazı olayları anlatıyor:
I. 2007 yılında Ankara’da doğdum.
II. 2013 yılında İlkokula başladım.
III. 2011 yılında kardeşim Mehmet doğdu.
IV. 2015 yılında satranç turnuvasında ödül aldım.
V. 2012 yılında anaokulundan mezun oldum.
Yukarıdaki olayların kronolojik sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) I, III, II, IV ve V
B) I, III, V, II ve IV
C) II, III, IV, I ve V
D) I, III, IV, V ve II

 • Cevap: B

3. Saçlarım siyah, gözlerim yeşil renklidir. Futbol oynamayı çok seviyorum. Arkadaşım güzel resim yaptığımı söylüyor resimlerim sık sık sergileniyor. Emre için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Saçları sarı, göz rengi siyahtır.
B) Spor yapmaktan hoşlanmamaktadır.
C) Resim yapma konusunda yeteneklidir.
D) Eşyalarını kaybettiğinde çok üzülür.

 • Cevap: C

4. Arkadaşımla farklı müzik türlerinden hoşlanıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. Yukarıdaki açıklamayı yapan çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Farklı özellikleri olan bireylere saygılıdır.
B) Her zaman kendi isteklerinin olmasını ister.
C) Müzik dinlemeyi sevmez.
D) Başkalarının beğenileri onun için önemli değildir.

 • Cevap: A

F. Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı’na hangi durumlarda ihtiyaç duyarız?

 • Cevap:
 • Vatandaşlık haklarımızdan yararlanırken
 • Bir yere kayıt olurken
 • Evlenirken
 • Alış veriş yaparken

2. Olayları kronolojik olarak sıralamanın faydaları nelerdir?

 • CevapOlayları daha genel bir şekilde zaman sırasında aktarmış oluruz. Bu da daha düzenli ve daha az kafa karıştırıcı olduğu için pratiktir.

3. İnsanların farklı özelliklere sahip olmasının yaşadığımız topluma katkıları nelerdir?

 • Cevap: Topluma renk ve zenginlik katar. Farklı düşünceler beraberinde farklı görüşleri getirir. Bu görüşler de toplumu daha ileriye taşır. Her kültür ve her düşünce o toplumun kültürünü geliştirir.

4. Grup çalışmalarında herkesin düşüncesini söylemesi neden önemlidir?

 • Cevap: Çünkü herkesin gruba dahil olması herkesin kendini dışlanmadan grup için için çalışmaya itmesi için.

5. Yetenekli olduğumuz konularda kendimizi geliştirebilmek için neler yapabiliriz?

 • Cevap: Kitap okumalı
 • İnsanları dinlemeli
 • Çalışmalı
 • Tembellik etmemeliyiz.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.