3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu İle İlgili Yazı

Bu yazımızda 3 Ocak Mersin’in kurtuluşu ile ilgili yazı kısaca olarak bilgi aktaracağız.

Milli Mücadele yıllarında Osmanlı Devleti, saltanatın ilgasından evvel çok çetin şartlar altında savaştan mağlup çıkmamasına rağmen ikinci bir işgal tasallutu altında kalmıştı. Kuzeyde Rum Devleti, Batıda yunan Devleti, güneyde Ermeni Devleti kurma çalışmaları yürütülüyordu.

Mersin, Adana, Urfa, Maraş sathında Ermeni Devleti kurmak isteyen Fransız güçleri, silahlanma yarışından güçlü çıkarak bölgede Ermeniler üzerinde kışkırtmalar yapıyor, milis kuvvetleri kullanarak Kilikya hattında bir cephe oluşturuyordu.

1921’de yapılan ankara Antlaşması ile eli kuvvetlenen Fransızlar, Güneyden işgal hareketlerini hızlandırırken, tamamen yerel kuvvetler ve milli imkanlar dahilinde örgütlenen halk, büyük savaştan geriye kalan neyi var, neyi yoksa başta canı olmak üzere sarf ediyordu.

İhtiyarların ve kadınların Milli Mücadele’de kuvvet oluşturmada yüklendiği vazife, düşmanın işgalini kırmaya yetiyordu. Fakat düşman çok acımasız ve gaddarca tasalluta devam ediyordu. Bu mücadele milletin büyük azim ve kararlılığıyla veriliyordu.

Urfa, Maraş işgallerden kurtulurken, Şanlı ve Kahramanca bir mücadele ortaya koyuyordu. Mersin havzası Fransız baskısına direnirken, Fransa’da çıkan iç karışıklık ve Mersin’e giren silahlı kuvvetlerimiz yardımıyla Mersin 3 Ocak 1921 günü kurtuluşa eriyordu.

Milli Mücadele yılları ülkemizin son kalan toprak parçalarında işgal hareketlerine karşı verilen büyük mücadele ile geçerken, ardından yeni bir devlet kuruluyor, Cumhuriyet ilan ediliyordu.

3 Ocak Mersin’in Kurtuluşu İle İlgili Yazı Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

8 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.