2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı

2011 –  2012EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

………. İLKÖĞRETİM OKULU

2. SINIFLAR ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

OKUL                                                : ……………..

ÖĞRETİM YILI                               :……………….

DÖNEM                                            :2. Dönem

TOPLANTI TARİHİ                        :………………

TOPLANTI YERİ                             :Öğretmenler Odası

TOPLANTIYA KATILANLAR       : ………………….

 

 

 

 

 

…………………… öğretmenler odasında………….tarihinde saat 12.00’da 2. sınıf öğretmeni ve okul müdür yrd. Başkanlığında toplandı. Zümre toplantısına geçilmeden önce zümre gündemi …………….. tarafından okundu.

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1.Açılış ve yoklama

2.I.dönemin değerlendirilmesi

3.II. Dönem başarının arttırılması için alınacak yeni tedbirlerin, uygulanacak yeni yöntem ye teknikler ile yeni programda yer alan kavramların gözden geçirilmesi.

4. Eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunların tespiti,bu sorunların giderilmesi için yapılacak çalışmaların neler olduğunun tartışılması.

5.Sınıflarımızda yapılan rehberlik çalışmalarının amaca ulaşma düzeyinin değerlendirilmesi.

6.Eğitim ve öğretimde yapılacak çalışmalarda çevre faktörünün etkisi.

7.Ders kitaplarının sınıf seviyesine uygunluğunun değerlendirilmesi,derslerde izlenecek yöntem ve tekniklerin birbirlerine paralel olarak yürütülmesi.

8.Yıllık ünite ve planlara göre derslerin kılavuz kitaplarından düzenli olarak takip edilerek,yürütülmesi.

9.Ölçme ve değerlendirmede sınıflar arası paralellik sağlanması.

10.Yeni yayınlanan mesleki eserler hakkında araştırmalar yapılarak öğretmenlerin birbirlerini bu konuda aydınlatması.

11.  Okuma yazma etkinliklerinin gözden geçirilmesi, etkinlikleri çeşitlendirmek için alınacak önlemlerin kararlaştırılması. okuma-yazma etkinliklerinde başarısız olan öğrencilerle yapılacak alışmaların tespiti.

12.Öğretim programları ve hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitenin artırılması.

13.İlköğretimde sınıf seviyelerine göre öğrencilerin ilgi ve yeteneklerinin tespiti.

14.Takviye ve etüt çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülmesi.

15.Okul-öğretmen-veli işbirliğinin düzenli yürütülmesi.

16.Öğrenci davranışları ve öğrenci kıyafetleri.

17.Sosyal kulüp çalışmalarının amaca uygun etkin bir şekilde yürütülmesi.

18.Proje ve performans görevlerinin tespiti.

19.Öğretmenlerin görüş ve temennileri.

 

                                                   ALINAN  KARARLAR:

1. …………… saat 12.00’da zümre başkanı okul müdür yardımcısı ………….. başkanlığında öğretmenler odasında daha önce belirlenen gündem maddelerini görüşmek üzere toplanıldı. Zümre öğretmenleri olarak ulu önderimiz Atatürk, ve tüm şehitlerimiz adına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşımız okundu.

 

2. ……………… “Birinci dönem çalışmaları programa uygun olarak yürütülmüştür. Verilmek istenen konular amacına uygun olarak verilmiş ve zaman zaman etüt çalışmaları ile gerekli başarı sağlanmıştır.”dedi. İkinci dönem de aynı şekilde çalışmaların devam edileceği bildirmiştir. Başarı oranının arttırılması için öğrencilere başarılı olma konusunda rehberlik edilmesine karar verildi.

 

3…………….II. Dönem başarının arttırılması için alınacak yeni tedbirler, uygulanacak yeni yöntem ve teknikler ile yeni programda yer alan kavramlar gözden geçirilerek beyin fırtınası, kavram haritaları, mülakat, görüşme, balık kılçığı, anlatım, açık uçlu sorular, altı şapka tekniği, fısıltı grubu, drama, merdiven sıralama tekniklerinin derslerde mümkün olduğunca kullanılması gerektiğini ifade etti.

 

4:…………:  Eğitim ve öğretimde karşılaşılan sorunların neler olduğunun tespit edilerek bunların giderilmesi için öğretmenlerin beraberce işbirliği içerisinde bulunarak çalışmaları gerektiğini söyledi.

 

5……………:Sınıflarda yürütülen rehberlik çalışmalarının etkin bir şekilde işlenmesi için,gerekli formların zamanında uygulanması gerektiğini bu konuda rehberlik öğretmeni ile işbirliğinin sağlanması gerektiğini söyledi.

 

6………………:Eğitim ve öğretimde yapılacak çalışmalarımızın daha etkin ve kalıcı olabilmesi için çevre faktörünün dikkate alınması gerektiğini söyledi.

 

7……………..: Ders kitaplarının bazılarının özellikle, Türkçe ders kitabının sınıf seviyelerinin biraz üstünde olduğunu parçaların gereğinden uzun olması nedeniyle sıkıcılık yarattığı ayrıca çalışma kitaplarındaki etkinliklerin fazla olması,ayrılan alanların küçük olması nedeniyle oldukça zorlukların yaşanıldığını söyledi.Diğer derslerinde yürütülmesinde birbirlerine paralellik arz ederek devam etmesi gerektiğini söyledi.

 

8……………..:Yıllık ünite ve planlara göre kılavuz kitaplarının düzenli bir şekilde işlenmesi gerektiğini söyledi.

 

9……………..: Ölçme ve değerlendirmelerde sınıflar arası paralelliğin sağlanması gerektiğini önemle vurguladı.

 

10……………..: Yeni yayınlanan mesleki eserlerin takip edilerek öğretmenlerin bu konuda birbirleri ile fikir alış verişinde bulunmaları gerektiğini söyledi.

 

11………………:Okuma yazmada sınıf seviyesinin altında olan öğrencilere daha fazla zaman ayırılarak,sınıf seviyesine getirilmeleri gerektiğini söyledi.

 

12………………..:Eğitim programları ve hizmetlerinin iyi bir şekilde değerlendirilerek kalitenin artırılması için,gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini vurguladı.

 

13………………….:Öğrencilerin seviyelerine göre ilgi ve yetenekleri dahilinde yapılacak çalışmalar ile kendilerini gösterebilmelerini sağlayacak ortamların yaratılması gerektiğini söyleyerek bu sayede mesleki rehberliğin de etkin bir şekilde gerçekleştirilebileceğini söyledi.

 

14. …………………: Takviye ve Etüt Çalışmaları dersinin 2575 sayılı tebliğler dergisindeki “Madde:12) Takviye ve Etüt Çalışmaları için süre ayrılıp ayrılmayacağına, ayrılacaksa hangi ders/dersler için kullanılacağına şube öğretmenleri karar verir. Öğretmen isterse, verilen süreyi öğretim yılının farklızamanlarında/dönemlerinde farklı dersler için de kullanabilir.

 

15………………:Velilerin okullara çekilebilmesi için çocuklarının olumsuz yönlerini değil, olumlu yönlerini vurgulayarak okula ilgili veli haline getirileceği görüşü benimsendi. Öğrenciyle ilgili sorunların veli-okul işbirliği içinde çözülmesi, toplantıların düzenli ve amacına uygun yapılması ile ilgili görüş belirtti.

 

16………………..:Öğrencilerin hatalı davranışlarının anında uyarılarak düzeltilmesi gerektiği söyledi.Öğrenci kılık kıyafetlerinin temiz, sade ve düzenli olmasına dikkat edilmesi ve bu konuda velilerle işbirliğinin önemi belirtti. Veli toplantılarında konunun önemi üzerinde durulmasının öğrencinin kişilik gelişimi bakımından önemli olduğunu belirtti.

 

17…………………….:Sosyal kulüp çalışmalarının düzenli olarak yapılmasına karar verildi.

23 Nisan hazırlıklarına planlı ve zamanlı olarak hazırlanması gerekliliği konuşuldu..Belirli gün ve  haftaların programın belirttiği tarihlerde kutlanmasına dikkat edilmesi gerektiği, bu günlerin önemi ve özelliklerinin öğrenciler tarafından daha iyi kavratılmasının öğretmenler dahilinde  gözlemlenerek yapılması gerektiği önemle vurgulandı..

 

18. ………………:  Öğrencilere verilecek 2.dönem  proje görevleri için grupların oluşturulması gerektiği vurguladı.. Bunun için nasıl bir planlama düşünüldüğünü sordu. Temel dersler için öğretmen kılavuz kitaplarındaki örneklerden yararlanılması karalaştırıldı.Temel derslerin herhangi birinden bir proje ve her ders içinde birer tane performans görevinin verilmesi kararı alındı.

 

19.Toplantıya katılanların başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirilmesi temennileri ile toplantıya son verildi.

 

 

 

 

2/A  Sınıf Öğretmeni                2/B  Sınıf  Öğretmeni              Okul  Müdür  Yardımcısı

.

 

 

UYGUNDUR

……………….

 

 

Okul  Müdürü

 

2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları İndir MEB, 2018 2019 2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanağı Dosyası, 2. Sınıf 2. Dönem Zümre Toplantı Tutanakları Şablonu İndir Yükle

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.