2. Mahmut Islahatları

2. Mahmut ıslahatları nelerdir, 2. Mahmut ıslahatları hakkında yazımızı sizler için hazırladık.

Askeri alanda:

Sekban-ı cedit kuruldu.
Eşkinci ocağı yapıldı.
Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapıldı.
Yeniçeri ocağı kapandı yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruldu.
Tıbbiye ve harbiye okulları açıldı.

Yönetim alanındakiler:

Divan yerine bakanlıklar kuruldu.
Memurlar, iç ve dış işleri olmak üzere ayrıldı.
Askeri ve idari işler için danışma meclisler oluşturuldu.
Tımar sistemi yerine maaşlı sisteme geçildi.
Senedi ittifak imzalanarak devlet otoritesini toprak ağalarınca tanınması sağlandı.

Kültür ve eğitim:

Ortaokul düzeyinde rüştiyeler kuruldu.
Medreselerin yanı sıra Avrupa tarzı eğitim kurumları açıldı.
Devlet adamı yetiştirmek üzere okullar açıldı.
İlköğretim zorunlu oldu.
Avrupaya öğrenci gönderildi.
Takvim-i vakayi gazetesi çıkarıldı.

Sosyal alanda:

Devletin vatandaşın malına el koyması kaldırıldı.
Posta ve polis teşkilatı kuruldu.
Sağlık örgütleri kuruldu.
Kıyafette değişimler yapıldı.
Devlet dairelerine padişah portresi asmak zorunlu oldu.

Ekonomik alanda:

Yerli malına teşvik yapıldı.
Yerli üretimi teşvik amacıyla gümrük kolaylıkları sağlandı.

2. Mahmut ıslahatları konusundaki yorumlarınızı sitemizde paylaşabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.