1.Dünya Savaşının Sebepleri Maddeler Halinde

I. DÜNYA SAVAŞI (1914-1918) 1) I. DÜNYA SAVAŞI’NIN NEDENLERİ

Temelleri XIX. yy sonlarında atılan I. Dünya Savaşı’nın önemli sebepleri şunlardır:

■  Fransa’nın meydana getirdiği ihtilalin etki­leri (genel neden),

■  Sanayi İnkılâbının doğurduğu sömürgecilik (genel neden),

■  Siyasi birliğini geç tamamlayan Almanya ile İtalya arasında hammadde ve pazar rekabeti (En önemli neden),

■  Sömürgeci devletlerin sayısının artmasına paralel olarak Avrupa’da kuvvetler denge­sinin bozulması,

■  Fransa’nın 1871 Sedan Savaşı’nda Almanya’ya kaptırdığı Alsas-Loren kömür havzasını geri almak istemesi,

■  Balkan politikasına ağırlık veren Rusya’nın Avusturya-Macaristan imparatorluğu’na karşı Sırp krallığını destekleyerek Bos- na-Hersek sorununu gündemde tutması,

■  Birliğini geç tamamlayan italya’nın Sömür­geci devletler kervanına katılması,

■  Avusturya – Macaristan imparatorluğunun Sırbistan Krallığı’nı yıkarak Balkanlar ve Orta Avrupadaki durumunu güçlendirmek istemesi,

■  Silahlanma yarışı ve bloklaşma,

■  Uzakdoğu’daki emelleri Japonya tarafın­dan engellenen Rusya’nın I. Dünya Savaşı öncesinde Balkan politikasına tekrar yönelmesi.

■  Japonya’nın uzak doğu liderliği için saldır­gan bir tutum izlemesi.

1. Dünya Savaşının önemli sebepleri kısaca maddeler haline, 1. Dünya Savaşının Sebepleri Kısa

32 yorum

    • Sebep ve Neden aynı şey değilmidir acaba?Bide araştırıyor tekrar.Çok komik ve içler acısı.Sebep ve nedenin eş anlamlı olduğunu öğretmeden 1. dünya savaşını mı anlatıyorlar?Ne kadar komik bir eğitim sistemi…

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.