Türkler Neden Müslümanlığı Seçmiştir

Türkler niçin Müslümanlığı seçmiş olabilirler?

Türkler Neden Müslümanlığı Seçmiştir

10.yy’dan bu yana büyük topluluklar şeklinde İslama giren Türklerin bu dini seçmelerindeki neden eski inanışlarıyla İslamın benzer olmasıdır. Türkler geçmişte de farklı dinleri kabul etmiş ancak bunlar kısa süreli olmuştur. Bu dinleri benimseyen genelde devlet adamlarıdır. İslam haricinde benimsedikleri diğer dinler hep benliklerini yitirmelerine sebep olmuştur. Türklerin milliyetçiliğine en yakın olan din İslam dinidir. bu nedenle Türkler zamanla akın akın İslamı seçmiştir.

Nedenleri;

– İslamiyet hoşgörüyü benimseyen bir dindi. Türklerde bu durumdan etkilenmişlerdir.
– Türklerin eski dini İslam Dinine benzer nitelikler taşımaktaydı.
– Türk toplum düzeni İslam’la bağdaşmaktaydı. Aile, namus ve temizlik konusundaki hassasiyetler ortak noktalarıydı.
– Türklerde Cihan hakimiyeti anlayışı, İslam’da ki cihat anlayışına benziyordu. İki anlayış birbirini kuvvetlendirmiştir.
– Türk toplumunda sınıf ayrımı gözetilmezdi.  İslam da bu konuda aynı böyle düşünmekteydi.
– Çin’le mücadele sonunda Abbasiler ile Türkler arasında dostluk bağları kurulmuş ve bu Dostlukla birlikte Türkler Müslümanlardan etkilenmiştir.
– Türklerin ekonomik, askeri, sosyal, ahlak kuralları; İslam dini ile benzerlik  gösteriyordu.

Türklerin Müslümanlığı Seçmesinin Nedenleri Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Aktarabilirsiniz.

3 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.