Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT Soruları ve Cevapları 2013 ÖSYM

Bu yıl ilk defa düzenlenen Öğretmenlik Alan Bilgisi testi ÖABT sınavı sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan sınava yaklaşık 150 bin öğretmen adayı katıldı. Kısa adı ÖABT olan Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavı  saat 09:30’da başladı ve öğretmenlere cevaplamaları için 75 dakika süre verildi. ÖSYM 2013 ÖABT soruları ve cevapları yorumlarla birlikte bu sayfada.  ÖSYM 2013 ÖABT Öğretmenlik Alan Sınav Soruları indir bu sayfada olacak.

Öğretmen adaylarının alan sınavı sona erdi

14 Temmuz 2013 Öğretmenlik Alan Bilgisi ÖABT sınav soruları ve cevapları ÖSYM tarafından bugün ya da en geç yarın pazartesi günü yayınlanması bekleniyor. 2013 KPSS sorularının yayınlanmamasının gerekçesi olarak da gösterilen 2013 Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav Testi ve Cevapları KPSS Soruları ile birlikte yayınlanacak. Bizler bu sayfada ÖABT soruları yayınlanana kadar soruları tartışmaya açıyoruz

Türkçe, İlköğretim Matematik, Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji, Sosyal Bilgiler, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Matematik (Lise), Fizik, Kimya, Biyoloji, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Yabancı Dil (İngilizce, Almanca, Fransızca) Öğretmenlik Alan Bilgisi Soruları ve Cevapları ÖABT bu sayfada olacak.

14 temmuz 2013 ÖABT Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınavında Çıkan ve Hatırladığınız Soru Cevap Paylaşımı Aşağıdan Hemen Yapabilirsiniz.

65 Yorum Var. Siz de Hemen Yorumunuzu Yazabilirsiniz!

 • asur sorusu

  yahu arkadaşlar asur kime başkentlik yapmış birisi söyleyebilirmi acaba.asur zaten bir uygarlıktı ve başkenti ninovadır.

 • mustafa

  -m-3m li yaydaki enerji 4/3 E
  -3/5 c hızındaki taneciğin momentini 4/3
  -ışığın kırınımın da f: sabit , dalga boyu ve hız azalır
  -yatay atış 4h
  -translasyonu tRNA lı olan
  -reaksiyonu hız sorusunda iki katına çıkar olan seçeneği
  -AU yu astronomi birimi (uzunluk)
  -evrim sorusunu: alyuvar
  -kuşların tüğlü olması
  -zahir birikimin de baykuş
  -kan dolaşımı ile ilgili olan balık
  -kan grubu: 3/16
  -öğrenme alanı olmayan: bilişim becerileri….
  -ölçekten öğrencinin aldığı puanlar 10 a 5
  -toprak oluşumu yer çekimi
  -manyetik alan : . x x
  -formal yükeri : 0 – 0
  -redox sorusu: N2 -56
  -zehir birikimi en fazla : kartal
  -tahta demir sorusu: demir ısı sığası (mc) daha büyük
  -adlandırma : klor heksanon
  -sindirim sorusu: otçul etçil arasındaki fark dişler ve bağırsaklar
  -potansiyel fark: 2/3
  -denge sabiti 64 olan: ürünlere doğru kayıyordu (öncüllerden ikisi sanırım)
  ( 2HI(g)↔H2(g) + I2(g) )
  -C6H10 sorusu: 1-2-3
  -FTTÇ
  -tahmin ve kestirme aynı diyen var.
  -orbital sorusunu: 1-2-3 doğru sınırım
  -5E modeline göre : keşfetme
  -kaldırma kuvveti : k=l > m
  -gazın p-v grafiğinde yaptığı işi : 5×10 üssü 6
  -fen öğretimi sorusu sarmaldır-modüler ve tematiktir-ııı : ı-ıı-ııı ü işaretledim.
  -direnç sorusu x>y>z
  -biyolojideki atp harcanmaz sorusu:suyun zardan geçişi
  -suyun ağaçta yükselmesi: kohezyon
  -bağ doku sorusu: destek sağlama ve makrofaj yapımı
  -Mitoz ve mayozun ortak yönü : (Kardeş Kromatitler)
  -ısı ve sıcaklık ile ilgili soru : kavram eksikliği ve kavram yanılgısı
  -Hatırlayamıyorum ama sanki çoktan seçmeli 1-3-5 olan bişi vardı

  ben bunları işaretledim. doğrumu bilmiyorum. düşümcelerinizi beirtirseniz sevirim.

  -ay sorusu: yeni ay diyorlar
  -MA=40 DİYORLAR

  • Tarihh

   Sorular kolaydı bence çalışılırsa rahatlıkla yapılabilirdi. ben çok iyi bi şekilde hazırlanmadım ama sorular kolay geldi

 • tarih öğrt

  arkadaşlar tarihte sorular çok zor olmamakla birlikte eleyici sorular vardı diye düşünüyorum benim hatırladıklarım
  -paleografya, nümizmatik, epikrafi
  -uruk, hattuşa, persepolis…
  -akıncı şiiri hangi padişah dönemine itafen çocuklar gibi şen geçtik Tunadan falan diyordu Kanuni yaptım
  -bartelmi diaz- vasko de gama
  -yakup kadrinin dergisi “Kadro”
  -italyan birliğini sağlamada etkili cemiyet Carbonhari
  -Tımar sisteminde Çift-Çiftlik ne anlamdadır:Bir çift öküzle bir yılda sürülebilecek arazi
  -Ata.nın sonosmanlı mebusan meclisine Mv seçildiği şehir-Erzurum
  -tarama.tasnif.tahlil.tenkit.terkip
  -dipnot yazımında hangilerine yer verilir yazarın anlattıkları diyordu galiba o hariç diğerlerini aldım
  -Mezhep savaşları şeklinde başlayan 17. yy savaşları Otuzyıl savaşları
  -Anakronizm yaptım
  -derecelendirme ölçeği
  -İroni aşaması yaptım

  arkadaşlar tarihte kaç net kurtarır?

  • Tarihh

   cevaplardan bass olan vardı, hizb-i cedid vardı, zeki veli togan vardı,akhun vardı… vardıda vardı. bence eleyici ilk sınavlar olacak

 • İrfan

  Fen ve Teknoloji’nin tüm soruları:

  Fizik:
  1) Ayın Evresi (Yeniay olan)
  2) Isının yaptığı iş (P-V grafiği, 106 çarpanlı olan)
  3) Havadan cama geçen ışıkta değişen nitelikler (f sabit, V ve λ düşer)
  4) +q yüklü küreler VKL arası potansiyel fark (2/3 kq/d olan)
  5) 4/5 c hızındaki cismin göreli momentumu (m=5/3m0 P=4/3 m0c)
  6) Dikey-yatay atış çeyrek çember 2h-2h yatayda aldığı yol sorulan (4h)
  7) Yay EP’si ile cismin EK’sını karşılaştırma (3m-m) (EP/EK=1)
  8) Sürtünme kuvveti ve yönü (50N ve 10N’luk cisimler) (10N Batı)
  9) Manyetik alan yönleri (2i ve i geçen teller) ( • X X )
  10) Uzunluk ve r verilen tellerde direnç sıralaması (Verilen nicelikleri tam hatırlamıyorum ama L ile doğru r2 ile ters orantılı)
  11) Kaldırma kuvveti (X,Y yüzüyor, Z batmış) (FX=FY>FZ)
  12) Yasa,kanun,teori,tahmin,kestirme, vs hangileri doğru ( Kanun ve teori farklı uygulanır mıydı neydi sadece o)

  Kimya:
  1) X’in formülü ve ağırlığı (3H2O denkleştirilecekti) (N2 56g)
  2) Titrasyon – Molarite (Cam çubuk) (M=0,005)
  3) Denge Sabiti 64 olan ( 2HI(g)↔H2(g) + I2(g) ) (HI’nın derişimi)
  4) Kimyasal pilde (Derişim pili) anotun PH’ı (PH=1)
  5) Organik kimya adlandırma (C2H5COOCH3 = Metil Asetikasit değil Etil Etanoat)
  6) Formülü C6H10 olan ne olabilir? (2 ikili bağ yapmış alken, tek halkalı alken,çift halkalı alkan, oda olmadı tarkan)
  7) 23V’un e- dizilimi ve karşılaştırma (Hacmi 20Ca’un hacminden büyük değil)
  8) Donma noktasındaki değişim (MA sorusu) MA=40
  9) Bileşikteki N’un formal yükü ?
  10) İç enerji değişimi (2NO↔N2(g) + O2(g) ∆H=-180J/mol ) (-90)
  11) Kohezyonla alakalı bir soru tam çıkaramadım

  Biyoloji:
  1) Küçük dolaşım sistemi olmayan (Alabalık)
  2) 2. çocuğun verilen kan grubunda olma olasılığı (3/16)
  3) Kuşların diğer sınıflardaki canlılardan farkı (Tüy)
  4) Kalbi en gelişmemiş olan (Kurbaa)
  5) Sudan karaya çıkanlarda görülmeyen değişiklik (hatırlamadım ama amniyota sıvısı değil)
  6) Translasyon sırasında gözlemlenmeyen (tRNA’nın farklı aa taşıması)
  7) Suda N ve F’lu bileşikler artınca gözlemlenmeyecek olan (Kalite galiba)
  8) Bağ doku (kasılma-gevşeme, fagositoz, ?) hangileri olur sorusu
  9) Mitoz ve mayozun ortak yönü (Kardeş Kromatitler)
  10) Atp’nin hem üretilip hem tüketildiği süreç (Glikoliz)
  11) Hücre zarı geçişinde enerji harcanmayan (Su)

  Ekoloji – Jeoloji – Astronomi:
  1) Zehirli madde birikimi en fazla olan (Kartal kalkar dal sarkar)
  2) Beslenme türüne göre canlıda görülen farklar (Diş ve Bağırsak)
  3) Horst-Graben (kırılma) oluşumunu etkileyen levha hareketleri (Dikey)
  4) Toprak oluşumuna etkisi olmayan (Yerçekimi =sıkıştırma=Zıt etki)
  5) AU neyin birimi? (Dünya Güneş arasındaki mesafe)
  6) Uydu hızı sorusu V=160 verilen (Kepler’den V=4)
  6. soruda Kepler’in T2/R3 formülünü uyguladım cevap çıkmadı. Bende momentumdan yaptım inş. doğrudur.

  Alan Eğitimi:
  1) 2 kısımlı rubrik sorusu B.’lı ve B.’sız değişkenli (10p-5p)
  2) Basit elektrik devresi – lambanın yanması (Kavram yanılgısı- Bilgi eksikliği)
  3) İnsan-çevre-fen-toplum ilişkisi, fen okuryazarlığı, fene karşı tutum geliştirme hangi öğrenme alanıdır (FTTÇ)
  4) Hangileri öğrenme alanıdır? (hatırlayamadım ama 3’ün şıklarına bak çöz)
  5) Laboratuvar – Dolapta yanıcı madde saklama kuralları sorusu (Hepsi)
  6) 2006 Fen ve Tekn. Prog. hangi ögeleri kapsar? (Hepsi)
  7) Üşüyen çocuk sınıfa gelince neye niye oturur. (Sıcaklığı farklı olduğundan tahta)
  8) 5E keşfetme basamağına uygun olan (En uzun olan şık)
  9) Hangi öğrenci cevabı kavram yanılgısı? (Q=T.m , Q=T, ?) (1,2 var 3’ü hatırlayamadım) (Q=T.(m.c)) Her maddenin ısı sıgası farklıdır
  10) Hatırlayamıyorum ama sanki çoktan seçmeli 1-3-5 olan bişi vardı ya da yanılıyorum.

 • htc

  Ilköğretim matematikte sadece bir adet integral sorusu vardi çift katlı integraller bölge dönüşümleri calisti insanlar. sormayacaktin madem analizden o kadar yuzdeyi neden verdin? Uygulamali mat adi altinda cikan sorular analitik miydi ? müfredat o kaar onemli belli ki 7. Sinifin müfredati soruldu cunku. o zaman 8. Sinif mufredatinda agir bir ogrenme alani olan geometri neden dogru duzgun yoklanmadi ? 2 tane matris sorusu sorarak kanitlamaya calistiklari nedir ? Neden ayni tipten soru 2 tane ?Burada hic birimiz aptal degiliz bir hafta once onumuze getirdiginiz egitim sorularina olcme ve degerlendirme gibi bir alan cikariyorsan bu isten anladigimizi varsayiyorsun demek ki. Oyleyse hakkini ver kardesim hazirladigin sinavin.

  • elif

   kesinlikle ama kesinlikle sana katılıyorum , ne lanet bi seneymiş ya , sen önce durup dururken alan sınavı getir, ki benm bi ilköğretm matematik öğretmeni olarak alanımı bilmem türevi integrali matrisi determinantı bilmem meslegimde hiç işime yaramıcak , maksat beyinde bos kalan yerler doldurmak. sonra madem sınavı getirdin , kapsamını adam gbi açıkla , insanların karsısına saka gibi sadece 3 soru cıkardın utanmadan , oranlar verdin geometri dedin madem iç üçgen dörtgen sormıcaktın analitik geometri deseydin ,sonra sınav için de sadece 17 ilde şube actın , kardesim sen sınaı getiriyorsan her yerde sube acmak da zorundasın yani? ben kalkıp kac saatlik yoldan istanbula gittim , o yorgunlukla bi de sınava girdiysem ben yapamasam da beni ata yani , bu kız ısrarcı deyip ata !!!

 • öznr

  son umut diye alana girdik ama böyle bir sınav olamaz yapamasınlar diye sormuşlar soruları kapsam geçerliliği yoktu ennn başta biz çocuklara divan edebiyatı mı anlatacağız koca bir dört yıl boyunca onca edebiyat adamına emeklerine yeniliklerine yazık ALLAH bildiği gibi yapsın alanumda da soğuyacağım

 • aliya

  fenbilgisi sorularını hazırlayan komisyona bilimum saygı ve sövgülerimi sunuyorum muhteşem ötesi bir ekip kendileri türkiyeyi cernde temsil etsinler.

 • asi

  YA BU İNGİLİZCECİLER BITIRIYOR BENİİİ DURMUŞ HALA SORU TARTIŞMASI YAPIYOR…. DİĞER BÖLÜM ARKADAŞLARINI TAKDİR EDİYORUM RESMEN ARALARINDA NASIL BİR BAĞ VAR YA.. BEN BU İNGİLİZCECİLERİ RESMEN BENCİL GÖRMEYE BAŞLADIM ZATEN HEP BUNUN YUZUNDEN 3 YILDIR EKSIK OLMASINA RAĞMEN SESLERİ CIKMIYOR DIYE AZ ATIYORLAR BAKIN TÜRKÇECILER 2 YIL BASTIRDILAR GECEN YIL ALABILECEKLERI EN YUKSEK ATAMA SAYILARINDAN BIRINI ALDILAR BU İNGİLİZCECİLERDE YOK ARKADAŞIM HEPSİ HALİNDEN MEMNUN YA.. BAŞINIZA GELDİĞİNDE GÖRÜRSÜNÜZ NASIL OLSA AZ BIRAZ DAYANIŞMA OLSUN YA BEN DİĞER BÖLÜM ARKADAŞLARA BAKINCA VALLA UTANIYORUM YA EN COK YIGILMA BIZDE FARKINDA DEĞİLLER BUNLAR NASILSA YERLEŞIRIZ DIYE DUSUNMESINLER SU AN ONU KAPANMA INGILIZCEDE YAZIKKK BIZEEEEE

 • gizem

  bu nasıl bir sistemdir edebiyat 3. sınıftayım şimdiden kafam karışmaya başladı.Hakikaten yorumlara göre baya saçmalamışlar.adı üstüne bu alan sınavı ise bunu usule uygun yapsınlar o zaman. ama ben bu uygulamanın çok geçmeden kaldırılacağı görüşündeyim..çünkü bu saçmalığa son vermenin başka çaresi yok..

 • bahtsız bedevi

  memuriyet konusunda devletin yapması gereken ilk is emekli olma hakkını kazanıpta emekliye ayrılmayanları bir yasa maddesiyle emekliye ayırmak.bu sekllde kpss de atanma sorunu bir nebze iyilestirilir.aksi halde sınırlı kadrolara atanacak memurlar nasıl bir elemeye tabi tutulabilir.bence kimse uzulmesin herkesin durumu ortada. dusuk netlere yuksek puanlar gelir.malum kimse halinden memnun degil.

 • drn

  servet sen mezun oluncaya kadar sistem yine değişecek merak etme daha şimdiden başladılar bile konuşmaya okuldaki başarı puanınıda katacaklar 1-2 yıla kalmaz o da okuldakı derslerde notları yuksek tutmaya bak :)

 • Hüseyn

  Tarihte şiir sorusu beyazıt olucak.. Adam Tuna’yı geçmekten bahsediyor Almanya’ya sefer düzenleyen kanuninin tuna’da ne işi olur.
  İtalyan gizli cemiyeti sanırım carboniri, eskiçag sorusu uruk olmalı,sumerler zaten şehir devletleri şeklindeydi. Tarih egitim sorularındaki kavramların çoguyla ilk kez sınavda tanıştım… çok aradılar mı onları öyle …

  • bu sene tamamdir

   Tuna almanyadan dogar yani tunanin almanyayla alakasi var. Bu meselenin baska boyutu ama cevap nigbolu savasi yani bayezid

 • servet

  Arkadaşlar siz böyle deyince ben iyice korkmaya başladım.türkçe 3. Sınıfın.şimdi dahada korkmaya başladım alan sınavında.allah yardı.mcınız ololsun

 • drn

  fen bilgisi alan sınavında örnek olarak verdikleri 3 ay önceki soruların konularına çalışan arkadasların hepsine 0 net kazandırdı çünkü örnek olarak verilen soruların konularından soru hıc gelmedi yalnızca kımyada vardı ve kımyada sınavın en kazık tarafıydı sanki kimya muhendisiymişiz gibi en köklü soruları verdiler ve o kadar geniş kapsamlı bır alanı 40 soruya sıgdırmakta tabi cok buyuk marıfet ve 10 soruluk kısmıda alanı kullanım becerisi özel öğrt. vs o 10 soruya lafım yok 40 soruyla kimin neyini ölçeceksin öylesine yapılmış bır sınav gıbı kazananları sınavdan önce belli gibi bir sınav olduğu zaten her alan ıcın bellidir.

 • drn

  fen bilgisi öğretmeliğinde:
  kuşlarla ilgili soru: tüylerle kaplıdır
  en çok etkilenen hayvan: kartal
  fizikte grafikli soru çemberin yarıçapı 1/4 üne eşittir vs: √2 h
  bilgi eksikliği ve kavram yanılgısı II ve III olacak
  1. rubrik 10 puan 2. rubrik 5 puan verilir öğrenciye

  sürtünme kuvveti sorusu: 10 batı yonunde

  şimdilik hatırladıklarım bu kadar

 • tarih öğrt.

  arkadaşlar tarihte italyanın siyasi birliğini kurmasında carbonhari cemiyeti ve anadoluda olmayan zeus tapınağı

 • keskinsu

  ortaöğretim matematik sorularını temsilen 3 soru verilmiş.on soruluk eğitim için 1 örnek soru, 40 soruluk matematik sorusu için 2 örnek soru… analiz ve diferansiyel örnek sorusu veriliyor sınavda istatistik soruluyor…Tebrikler ösym herzamanki gibi kendine yakışanı yaptın herzamanki gibi berbattın.

 • sevim

  sosyalden girdim sorular iğrençti bu kadar geniş alandan bitek biz sorumluyduk cevaplar:satuk buğra,s.eyyubi,hz.ömer,defter emini(mal gibi naibüleşraf yaptım)ist_celali eyalet isyanları,milne hattı,barut,özbekistan,san fransisco,ingilterenin sömürgeleri,nil in farklı rejimlerden beslenmesi,orman alt sınırı iklim dedim,kızılçam,avrupa konseyi av.insan hakları sözleşmesi,işçi sendikaları dedim baskı gruplarına,fyort tipi kıyıya 4.zaman dedim ama vadi buzulymuş cvp,yansıtmacı sanat dedim cevabını bulamıyorum,geleceksiz büyüme ,endemik bitki Toroslarmış güney Marmara yaptım,belde ve köylerde tarımın artması,tarım sektöründe çalışanlar fazla,onomastik-kodiko-folklor,sonuç odaklı,telkin,x malının değerinin artması,asur tic.çağıymış eski tunç dedim:(,epistemoloji,köy-kabile-din değişim sorusu,zaman kronoloji algılaması,birey güç üretim,eleştirel düşünme,mehteran,karakter haline getirme,münazara,bir çatı,sarmal,bilimsel araştırma basamakları,nüfus politikasına frs holl yaptım ama yanlış aklına gelen var mı başka

  • Hüseyin

   sevim yansıtmacı “Sanatcı”dır. Ayrıca gedız sınırı dıye dusunuyorum mılne trakyada olan sınır. onculde trakya dememıs. ben sahsen mılne ıle gedız arasında kaldım ama trakya ıle ılgılı bılgı olmayınca gedız dedım

 • derya

  ben felsefe grubu ogrtmnyim.alandan giren arkadaslar lutfen kotumser olmayin.en azindan alan herkesin kotu gecti ve sizin icin ucuncu bir sans oldu.yani birinden yapamadiysan digeri,o da kotuyse digeri..alan sinavi belki de iyi ki yapildi diyeceksiniz.pesin hukumlu olmayin

 • khrmn

  İlköğretim matematik ten girdim alan bilgisi sınavına.
  aynı sınavı şu anda meb.de çalışan tüm ilköğretim matematik öğretmenlerine bir uygulasınlar bakalım. O zaman yaptıkları sınavın ne kadarda amacından uzak olduğunu göreceklerdir. en fazla 10-15 soru dışında meslek hayatına girdiğimizde uzaktan yakından alakamızın olmayacağı konulardan sorularla doluydu. Alan bilgisi sınavının içeriği bu şekilde olmamalıdır.

 • tershaneci

  ben 10 yıllık dershane öğretmeniyim. Alan sınavının okulda ve dershanede anlatılanlarla uzaktan yakından bir alakası yok. Fantezi sorular hazırlamışlar. Amaca hizmet etmeyen geçersiz bir sınavdı… tebrikler ÖSYM:)

 • asi

  ARKADAŞLAR LUTFEN OKUYUN …….. hepinize geçmiş olsun.. ben biz öğretmen adaylarının hala forumlarda soru tartıştığına inanamıyorum 1. sınavdaki güncel sorularından sonra alan sınavı daha kahredıcıydı. ben ıngılızcecıyım remen sınav suresı yetmıyordu kımse aksını ıddıa etmesın 33 yaşındayım ve gırmedıgım sınav kalmadı bu ıkı sınavda sure sıkıntısı vardı. ARTIII biz mi cocukları egitecegız kımse bana yok calısmmaıssın falan demesın gecemı gunduzume kattım dıyebılırım sıze ve sınavımızdakı sorular hıcbır sekılde egıtım yada bılgı ıcermıyordu toplamıslar sormuslar artı sınav sorusunu hazırlayan bırlık sanırım dılbılgısındende yoksun sorular acık değildi.. ben aptal bır ınsan değilim kendımden suphe ettım resmen bırde 4 yıl rehberlık yapmışlığım var. şımdı geleyım meselenın ozune bu sınavlara mecbur gırdık evet mecburuz cunku ben ogretmen olmak ıstıyorum. mecburen bu sınavı kabul edıp hala sesısnı cıkarmayıp zorlugundan konusmak sacma neden kımse tepkı gostermıyor neden susuyorsunuz bız bız hakkımızı arayamıyorken nasıl cocuk egıtecegız lutfen bır dusunun 150 bın öğretmen gırmıs bu sınava bakın 3 eğil 5 değil 150 bin kişiyiz lutfen bu gıdısata bır dur dedırteleım ne yapacagız bılmıyorum ama severek yapmak ıstedığım mesleğımden tıksırtmeye baslayan bu sısıtem ayrıca farklı yere gonderıp bu uykusuzlukla sınava cok kısı gırmıstır emınım ya artık bır egıtımcı olun ve sesınızı cıkarın yaaaa. BEN BIMERE BU SORU HAZIRLAYAN TEMSILI GRUP ICIN YAzı yazdım bıraz once. NEYE GORE BU SORULAR HAZIRLANMIS bu soruların okukda verılen eğitim derslerıyle alakası var 3 ya da 5 tanesının. allah razı olsun onuda sormuşlar. Bıze sunulan sınav mufredatı ıle alakası yoktur lutfen artık susmayın ya sadece sızde BIMER e yazı yazın tamam sınavdan memnunsanız evet AZIZ NESIN haklı….

  • ingilizce öğretmeni olacaktı

   dil bilgisi ölüm gibiydi…yazıklar olsun ya en azından alandan kurtaracağım diye beklerken yerin dibine girdim ! hakkım haram zehir olsun !

 • böyle olmaz

  Edebiyat berbat
  Yapamadığını at
  Kötü sonuca kanaat
  Bu zor bir zanaat

  Kardeşler edebiyatı iyi yaptım diyen var mı?

 • Hüseyin Kışa

  Sosyal Bilgilerden girdim.
  1-Hazarlar
  2-Saltuk buğra Han
  3-Defter Emini
  4-San Fransisco Görüşmeleri
  5-Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
  6-Kızılçam(Akdeniz’e özgüdür, SArıcam değil)
  7-Asur Ticaret Çağı
  8-Endemik Toroslar
  9-Şangay Beşlisi: Özbekistan
  10-Hz.Ömer döneminde Kuran’ın çoaltılması (Dogrusu Hz.Osman)
  11-Epigrafi-Kronoloji-Folklor
  12-Edilgen

 • dogan

  eylül arkadasım sosyal bilgiler de akdenize ait bitki sarıçam değil kızılçam olacakdı. sarıçam karadenize özgü

 • tuba

  Hotin seferi gazneli mahmut.sukru saracoglu.tasnif tenkit terkip.uru.kara gomlekliler.donanma osman olacak.1.haçlı seferi sonrası karisiklik bitmez.paleog.epig.numizmtik. Bartelmi diaz olan seçenek.

 • çiğdem

  edebiyat soruları zordu…anadolu kültüründen yararlanan yazar cahit sıtkı tarancı…iskenderle savaşan hükümdar şu…serveti fünun döneminde eleştiri ile ilgilenen tek kişi ahmat şuayp…cevbın biride recaizade mahmut ekrem-talim-i edebiyat

  • asi

   sence sınavmıydı bu? kım neyı olcuyor ya benım ogretmenlığıme karar verıyor… ben ıngilizce bransındanım sure bıle yetmıyordu.

 • sumi

  ilköğretim mat soruları kolaydı bence, ama hatırlayamadım. altı yıl olmuş. çalışsam hangi birine çalışacam kapsamı çok genişti

  • aliya

   türkiyede fen eğitimi 1950 yıllardan kalma hala bilimin felsefesini yapıyorlar bütün sorular çok alakasız.eğitim açısından aşırı kalitesiz bilimsellik açısından ise dedem yaşındaki uzmanlar hazırladığı barizdi

 • burcu

  tarihten hotin seferi 2. osman döneminde
  tuna ile ilgili şiir Kanuni döneminde
  göktürklerle sasanile akhunlara son verdiler
  zeki velidi togan basmacı hareketi

  • elif

   bence kolay değildi , ben bu sene mezunum yani eski mezun olsam falan neyse de , aslında o kadar da kolay olmadıgını düşünüyorum , ayrıca sözel bölümleriçin süre yeterli olabilir ama bence sayısal bölümler için cok kısıtlı bir süre , sürem de yetmedi zaten. 25 -30 arası bi net bekliyorum ,süre iyi olsaydı daha iyi olabilirdi.

  • Hülya

   İNGİLİZCE ÖABT

   Literature:

   1.stanza
   2.Othello-Iago
   3.Caterbury Tales sorusu-içinde inspiration geçen şık
   4.Bildungsroman
   5.Simile
   6.First Narration (I,we)
   7.Existentialism(Varoluşçuluk)

   Linguistics:

   1.Accent
   2.Universal Grammar
   3.Displacement
   4.talked (monosyllabic)
   5.spoken (inflectional)
   6.İndustrial (suffix is different)
   7.İmplicature (Not a maxim)
   8.holistic (right hemisphere)

   Alan:

   1.Diagnostic
   2. Error-avoidance
   3.Curriculum-syllabus
   4.İnference (skimming,scanning..sorusu)
   5.Babbling
   6.L1 interference (Contrastive Analysis)

   Baştakilerden:

   1.apple under the table (structural ambiguity)
   2.accelerated
   3. ; olan punctuation doğru,diğerleri yanlış
   4.about/to
   5.the men (diğerleri the alır,bu almaz)
   6.might have…/can…

 • Toprakk

  kimyadan sınava girdim ve zordu.. alan bilgisi cidden zor geldi.. eğitim kısmı fena değil ama .. organikten hiç bu kadar nefret etmemiştim

 • ceren

  Sınava giren tüm arkadaşlarımıza hayırlı olsun. Sınav sorularından hatırladıklarımızı ve cevaplarımızı buradan paylaşabiliriz tekrar sınava giren tüm arkadaşlarım için hayırlısı olsun. Soru : II. Dünya savaşındaki başbakanlar kimlerdir ?

 • sempik

  sosyal bilgiler alanından girdim sorular basitti..ama bir kaç tane düşürücüydü.mesela bm kuruluş sözleşmesi ben san fransisco yaptım.şhangay beşlisi olmayanda şıklarda türkmenistan varmıydı varsa odur

 • kırmızıkaradeli

  arkadaşlar ben tarihten girdim. zorlamışlardı biraz şu soruyu yapamadım mesela . yakup kadri tarafından çıkarılan ve devletçiliği destekleyen dergi hangisidir

 • Aslı

  ÖSYM’ye bravo bu soruları çok aradılar mı, ilk kurban olmaktan nefret ediyorum. KPSS bir yandan vurdu alan sınavı soruları bir yandan. çok berbat geçti, kına yaksınlar bir taraflarına !!!!!!!

  • ingilizce öğretmeni olacaktı

   ağzına sağlık , ilk kurbanlarız ve kendi adıma hakkım zehir zıkkım olsun bu sene atanmam imkansız artık

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.