Muharrem Ayı Ne Demektir Anlamı ve Önemi

atmosferin katmanları

10 peygambere verilen 10 ikram Muharrem ayına giriyoruz. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri var. Çünkü içinde 10 peygambere 10 ikramın verildiği aşure gibi önemli bir günü barındırıyor.

2015 Muharrem ayının ilk günü yani hicri yılbaşı. Bu ayın diğer aylar arasında farklı bir yeri var. Çünkü içinde ‘aşure’ gibi önemli bir günü barındırıyor. Bugünde on peygamberine on farklı ikramda bulunan Allah (cc), bizlere de af ve mağfiret için imkânlar sunuyor. Peki, bu kutlu ayı nasıl değerlendirmeli? Asr-ı saadet döneminde sahabeden biri Peygamberimiz’in (sas) yanına gelir ve “Ramazan’dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?” diye sorar. Peygamberimiz, “Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah’ın ayıdır. Bu ayın onuncu gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önceki bir senenin günahlarına kefaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum.” cevabını verir.

2015 Pazartesi günü bu mübarek aya giriyoruz. Aynı zamanda hicri takvime göre yeni bir yılın başlangıcı. Hicretin 1435‘inci yılına girilecek. Efendimiz’in Mekke’den Medine’ye hicretini esas alan bugün, İslam tarihinde bir dönüm noktası. Bu mübarek gün, Hz. Ömer zamanında takvim başlangıcı kabul edildi ve 1 Muharrem hicri yılbaşı oldu.

Hicri senenin ilk ayı olan Muharrem’in 10’u aşure günü. Bu ayın diğer aylar arasında ayrı bir yeri olduğu gibi, aşure gününün de diğer günler içinde bereketlibir yeri var. Allah katında önemli olduğu Fecr Sûresi’nin ikinci ayetinde, “On geceye yemin olsun.” ifadeleriyle anlatılıyor. Allah (cc), bu gecelere yemin ederek onların bereketini bildiriyor.

Muharrem ayı ve aşure günü, Hıristiyan ve Yahudiler tarafından da kutsal sayılırdı. Nitekim Peygamberimiz Medine’ye hicret ettikten sonra orada yaşayan Yahudilerin oruçlu olduklarını öğrendi. Bunun ne orucu olduğunu sordu. Yahudiler, “Bugün Allah’ın Musa’yı düşmanlarından kurtardığı, Firavun’u boğdurduğu gün. Hz. Musa, şükür olarak bugün oruç tutmuştur.” dediler. Bunun üzerine Peygamberimiz de, “Biz, Musa’nın sünnetini ihyaya sizden daha çok yakın ve hak sahibiyiz.” buyurdu. O gün oruç tuttu ve tutulmasını da emretti. Ancak ertesi sene Ramazan orucu farz kılınınca isteyenlerin tutmasını söyledi. Peygamberimiz (sas), bu günle ilgili olarak, “Zilhiccenin son günü ve Muharrem’in birinci günü oruç tutan, o yılın tamamında oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur.” buyuruyor.

Bir gün ikramda bulun, bir sene kazan

“Ramazan ayından sonra en faziletli oruç, Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur.” hadis-i şerifi, bugünlerde tutulan orucun önemini ifade ediyor. Bu hadisin açıklamasını İmam-ı Gazali şöyle yapıyor: “Muharrem ayı hicri senenin başlangıcı. Böyle bir yılı oruç gibi hayırlı bir temele dayandırmak ne güzel olur. Bereketinin devamı daha fazla ümit edilir.” Gerek Yahudilere benzememek, gerekse orucu tam aşure gününe denk getirmemek için, Muharrem’in dokuzuncu, onuncu ve on birinci günlerinde oruç tutulması tavsiye ediliyor.

Bugünde oruçtan başka hayır, hasenat ve sadaka gibi güzel âdetler de yaşatılmalı. Herkes, bugünlerin faziletini bildiren hadiseleri hatırlayarak ailesine, akraba ve komşularına ihsanda bulunursa şüphesiz sevabını kat kat alır. Peygamberimiz, müminin aile efradına aşure gününde her zamankinden daha çok (fazla külfete girmeden, aile bütçesini zorlamadan) ikramda bulunmasını tavsiye ediyor. Bir hadiste şöyle buyuruyor: “Her kim aşure gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa, Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder.”

***

Şükürler olsun Ehli Beyt’in sonu kesilmedi

Muharrem Ercan (Alevi dedesi): Muharrem ayının onuncu günü Hz. Hüseyin’in Kerbela’da şehadetine denk geldiğinden Aleviler olarak 12 gün oruç tutarız. Bu orucun adı ‘yas orucu’dur. 12. günden sonra İmam Hüseyin’in oğlu Zeynel Abidin sağ kurtulduğu için hem aşure kaynatır hem de kurbanlar keseriz. “Şükürler olsun Ehli Beyt’in sonu kesilmedi.” diye. Kerbela’da İmam Hüseyin’e su verilmediği için su içmiyoruz. Muharrem orucunda 12 gün boyunca su ihtiyacı başka sulu gıdalardan alınıyor ve et yenilmiyor.

***

On peygambere on ikram

Bu güne aşure denmesinin sebebi, Arapça “aşûra” kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesi. Allah (cc) bu günde, on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunuyor:

1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusu sulara gömüldü.

2. Cudi Dağı’nın üzerine Hz. Nuh gemisini demirledi.

3. Balığın karnından Hz. Yunus, bu günde kurtuldu.

4. Hz. Âdem’in tövbesi kabul edildi.

5. Hz. İsa, aşure günü dünyaya geldi ve o gün semaya yükseldi.

6. Kardeşlerinin attığı kuyudan Hz. Yusuf bu günde çıkarıldı.

7. Hz. Davud’un tövbesi kabul edildi.

8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail doğdu.

9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub görmeye başladı.

10. Hz. Eyyûb, hastalığından o gün şifaya kavuştu.

Hicri yılbaşı kutlanmalı mı?

Prof. Dr. Orhan Çeker (İlahiyatçı): İslâm’da mübarek sayılan zaman dilimleri bellidir. Yılbaşı diye bir zamanın kutlanması ne Kur’an’da ne de sünnette mevcut değil. Çünkü Peygamberimiz zamanında hicret, yılbaşı ilan edilmemişti. Müslüman, her an muhasebe ve kontrol içinde olmalı. Aslında Allah için zamanların birbirinden farkı yok. Ramazan orucunun, miladî takvime göre yılda 11 gün kayarak 36 yılda bir, tüm ayları dolaştığı biliniyor. Demek ki yılın tüm günlerini Ramazanmış gibi geçirmeliyiz. İnsanların, “yeni yılın hayırlı olsun” gibi dileklerde bulunmasının sakıncası yok. İslam’ın kabul etmediği eğlence çeşitlerinden uzak durmamız gerekiyor.

Takvim, neden hicrete göre belirlendi?

Yrd. Doç. Dr. Emanullah Polat (İlahiyatçı): Hicret’in Efendimiz’in hayatında olduğu gibi, İslam ümmetinin hayatında da ehemmiyeti büyük. Hicret, İslâm’ın tahakkümden kurtulup kendi ayakları üstünde durmaya başladığının başlangıç günü ve sembolü. İmanın gereği bir ibadet. Hicret edenlerin Allah katındaki yerleri başka hiçbir varlığa nasip olmadı. Bu kutlu olayın takvim için başlangıç sayılması Hz. Ömer tarafından uygulandı. Hz. Ömer ki; 15 civarında ayet, onun Allah Resulü ile olan istişarelerinde ileri sürdüğü fikirleriyle teyit edildi.

Muharrem Ayı Ne Zaman Kutlanır , Muharrem Ayı Ne Demektir , Muharrem Ayı Hangi Tarihlerde Kutlanır , Muharrem Ayının Anlamı Nedir , Muharrem Ayının Önemi , Muharrem Ayı

ZAMAN -2015

75 yorum

 1. Tamam kabul ediyoruz ve Şükran kardeşimize Şükranlarımızi sunuyor ve görüş leri İslâm ahlak ve faziletleri bu kadar güzel ifade edilebilir. Üstadımız Sait Nursi Allah ondan razı olsun 7.Lem’a da( VE HASUNE ULAIKE RAFIKA)Sure i Fetihin sonunda ki Ayetin bu kelimesinde beşinci halifenin ismine işaret Hulefa i Erbaanin beşincisi olarak (Innel hilafete ba’di selasune sene ) Hadisi Şerifin hükmünü tastik ettiren Hz.Hasan nın altı aylık hilafeti ile otuz yıl tamamlanıyor. ) ALLAHIN AYI .SAVAŞIN YASAK OLDUĞU HARAM OLDUĞU BU AY DA 10 Peygamber e10 İHSAN DA BULUNAN ALLAH.BU KUDSI AYDA HZ:HASAN VE HÜSEYINI O ACI VE ÜZÜCÜ SONLA ( CENNET GENÇLERININ EFENDİSI UNVANINI) Kazandilar. Hz.Hamza o korkunç hunharca katli O’na Şehit lerin Seyyidi efendisi makamını kazandırdığı gibi. Necati Özçetin. Konya.

 2. On peygambere on ayrı ikramın muharrem ayında olduğu söylenen hadisler, hep o imam-ı HÜSEYN aleyhisselama yapılan o zulmü o fenalığı örtmek içün uydurulmuş sahte hadislerdir.

 3. DİN TEKTİR VE EVRENSELDİR.
  BÖLÜNMELERİN SEBEBİ İNSANLARDAKİ EGODUR?
  Allah katında din İslâm’dır. İbrahim Peygamberden itibaren gelen bütün Peygamberler İslam dinini anlatmıştır. Ancak insanlar, egolarının arzusu ve zihinlerinin bencilliği ile her gelen peygamberin ayrı bir din getirdiğinin vehmine kapılmışlardır.

  Evrensel olan dini, Din adamları, Siyasetçiler ve bazı menfaatçi hatırlı insanlar, dini egoları doğrultusunda menfaatleri için kullanmaya ve yöresel duruma düşürüp, etrafına topladıkları insanlarla dini parça parça ettiler.
  Bununla da yetinmeyip, dinde mezhepler, tarikatlar, cemaatler oluşturup, Allaha eş koşmaya ve dünya düzenini meta ve menfaat üzerine kurmaya başladılar. Kendileri gibi düşünmeyenleri kötüleyip sorgulamayı yasaklayıp sanki kendileri gibi olmayan insanları Allah yaratmamış bu dünya nimetlerinde onların payı yokmuş gibi farz edip, insanları kötüleyip dünya da savaşların olmasına, kan ve gözyaşı dökülmesine sebep oldular. Sonuç olarak insanların dinde meydana getirdiği ayrımcılıklar sürekli savaşların sebebi olmuş, dünya düzen tutmaz olmuştur. Evrensel düşünüp evrensel hareket eden Hidayete ermiş insanlar sürekli baskı ve hakaretlere maruz kalmış, kimisi de bunu canı ile ödemiştir. Bu konu ile ilgili Kuran ayetlerine bakalım.
  Kur’an Bakara 163 “Tanrınız Bir Tek Tanrıdır Ondan Başka Tanrı Yoktur, O Rahman’dır, Rahim’dir” diyor. Çünkü “O, Her şeyi kuşatmıştır Allah’ın İnsanlara Gönderdiği Yaratma ve Yaşatma Yasası’nın Esası Olan Din Tek dir.
  Kur’an Rum:30“O Elçisine diyor ki; Sen Yüzünü Allah’ı Bir’liyici olarak doğruca Din’e çevir Allah’ın Yaratma Yasasına, Allah insanları ona göre yaratmıştır. Allahın yaratması değiştirilemez. İşte doğru Din o’dur, fakat insanların çoğu bilmezler”
  Rabbin Yaratma Yasasında İnsanoğlu Din konusunda bir bütündür. İnsanoğlu bu birliği sağlayamadıkça Nizamın Şuuruna ulaşamayacaktır. Huzuru bulamayacaktır. Bilinçsizce yapılan ve yapılacak olan hataların bedelini insanlık çok acı bir şekilde ödemektedir. Aklını kullanmadıkça Ödemeye devam edecektir.

  Kur’an Bakare:213 İnsanlar bir tek ümmet idi, sonra Allah Peygamberleri müjdeciler ve uyarıcılar olarak gönderdi. Onlarla beraber anlaşmazlığa düştükleri konularda, insanlar arasında hükmetmek üzere içinde gerçekleri taşıyan Kitabı indirdi
  Kendilerine kitap verilmiş olanlar, kendilerine açık deliller geldikten sonra sırf aralarındaki kıskançlıktan ötürü, Kitap hakkında anlaşmazlığa düştüler. Bunun üzerine Allah kendi izniyle inananları onların üzerinde ayrılığa düştükleri gerçeğe iletti.
  Allah dilediğini doğru yola iletir.
  Dünyamızda Din’deki bu parçalanmalar, bölünmeler, her Peygamber aynı şeyleri tebliğ etmelerine rağmen her peygambere bağlı toplulukların tebliğleri ayrı bir din gibi algılamaları, ayrıca din olarak algıladıklarını da kıskançlık ve çekememezlik nedeniyle dini mezheplere bölünmesi her mezhep imamının etrafına topladığı insanlarla övünür hale gelmesi, ayrıca bu mezheplerin tarikatlara ve cemaatlere ayrılması İnsanların Rabbine Giden Yol da birlik olmaları gerekirken insanlar arasında ayrılıklara, bölünmelere, savaşlara ve egoların tatmini şekline dönüşmüştür. Bu gibi bölünmeleri Yüce Rabbin istemediği Kuran da açıkça belirtilmiş olmasına rağmen insanlar Kitabı Okumadıklarından söylenenin doğruluğunu kaynağından (Kuran’dan) araştırmadıklarından Rabbin Yaratma ve Yaşatma Yasasından ayrı düşmüşlüklerinin yanı sıra, Yaratanı bırakıp yaratılana inanarak bağlandıklarından şirke de girmiş oldular. Evreni Yaratan Yüce ALLAH Kur’an’ı Kerim:

  Al-i İmran:100, “Ey İnananlar kitap verilenlerden herhangi bir gruba uyarsanız imanınızdan sonra (onlar) sizi döndürüp kâfir yaparlar” diyor.
  Bakara:109, “Kitap sahiplerinden çoğu, gerçek kendilerine besbelli olduktan sonra, sırf içlerindeki kıskançlıktan ötürü, sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek isterler. Allah emrini getirinceye kadar affedin hoş görün. Şüphesiz Allah her şeye gücü yetendir”.

  Enam:159,”O” Elçisine diyorki; “Dinlerini parça parça edip, grup, grup olanlar var ya senin onlarla bir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır. Sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir.”

  Yunus:19 “İnsanlar bir tek milletten başka bir şey değildi, ama ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden bir söz geçmemiş olsaydı, ayrılığa düştükleri konuda hemen aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir) di
  Neydi o geçen söz? Şura 14 ü okuyalım.
  Şura:14 “Onlar kendilerine ilim geldikten sonra, sadece aralarındaki çekememezlik yüzünden ayrılığa düştüler. Eğer Rabbinden belli bir süreye kadar yaşatma sözü geçmemiş olsaydı, aralarında hüküm verilir (işleri bitirilir) di. Onlardan sonra Kitaba varis kılınanlar ondan kuşku veren bir şüphe içindedirler
  Enbiya:92 “İşte bu sizin ümmetiniz, bir tek ümmettir. Rabbiniz de benim. Yalnız bana kulluk edin.

  Mü’minun:52 “Ve İşte bu ümmetiniz bir tek ümmettir. Ben de Sizin Rabbinizim benden korkun” dedik.
  Mü’minun:53 “Fakat işlerini arlarında parçalayıp çeşitli kitaplara ayırdılar. Her parti, (dini gurup) kendi yanında bulunanlarla sevinmektedir.
  Mü’minun:54“Bir süreye kadar onları (daldıkları) gaflet içinde bırak.
  Enbiya:93 “İşlerini aralarında parçaladılar, (Tanrıdan gelen dini parça parça ettiler, ayrılığa düştüler; hepsi (sonunda) bize döneceklerdir”.
  Al-i İmran:105 “Kendilerine açık deliller geldikten sonra bölünüp ihtilaf edenler gibi olmayın. İşte onlar (evet) onlar için büyük bir azap vardır
  Görülen odur ki, bu bölünmelere sebep olanların mutlaka cezalandırılacağı, Yüce Yaratan Al-i İmran:105 te açıkça belirtmiştir.
  Kuran: Enam 159 “Dinlerini parça parça edip, grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah a kalmıştır. Sonra (Allah) onlara yaptıklarını haber verecektir”
  Hicr Suresi: 91-92 Onlar ki Kur’anı bölük bölük ettiler. Senin Rabbin hakkı için, Biz onların hepsini mutlaka soracağız.
  Kur’an’ın bu apaçık gerçeğine rağmen hala dinde ayrılıklarını sürdürenler, mezhepçilik yapanlar, bölünmelere sebep olanlar, hangi yüzle Yüce Rabbin Divanına varabilirler?

  O diyor ki, Sabır Ehli Kullarım ise Bana Varacak Olanlardır. O’na varan yolda sabırla çaba gösterenler, sonunda Onun Divanına varırlar. Yüce Rabbin Divanına varmak için her birey kendi bilinç ve gönül ışığına göre Sisteme bağlanarak yarınların ışığı olmak, Rabbin rızasını kazanmak için hazırlanmalıdır. Bu hazırlık için aracısız olarak, öncelikle İslam’ın Kitabı olan Kuran’ı anlayacak şekilde okuyup dinin gerçeğini öğrenip doyuma varmalıdır.
  Hakikat İlmini Bilmeden Evrensel Şifreleri doğru şekilde çözmek mümkün değildir. Hakikat ilmini bilmek de Yaratma ve Yaşatma Yasası olan RAB den gelen Din Kitaplarını Okuyup anlamakla olur. Yani dini doyuma erişmekle olur.
  Enam:64-De ki:“Ondan ve bütün sıkıntılardan sizi Allah kurtarıyor, sonra siz yine O’na ortak koşuyorsunuz.
  Enam:65- De ki:“O, sizin üzerinize üstünüzden yahut ayaklarınızın altından bir azap göndermeğe, ya da sizi parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmağa kadirdir.” Bak, anlasınlar diye ayetleri nasıl açıklıyoruz?
  Enam:159-Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya senin onlarla bir ilişkin yoktur. Onların işi Allah’a kalmıştır, sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir.
  O,Sizi parti parti birbirinize düşürüp kiminize kiminizin hıncını tattırmağa kadirdir.

  Değerli dostlar, daha nasıl açıklanmalı ki, İnsanlar Rabbin gerçeklerine inanıp iyi işler yapsınlar? Evrensel düşünüp evrensel olsunlar.

  Yusuf YAMAN
  1Aralık 2012

 4. mehmet kardesim islamin 5 sarti ile peki neyini teslim ettin peygamber efendimiz ve sahabi efendilerimiz 7 safha 4 teslimi yasamislar osmanli yasamis ama biz unuttuk hedef emirler olmadan 5 vasita emir bizi biryere getirmez arastir goreceksin insaallah ALLAH RAZI OLSUN.

 5. SEVGİLİ CANLAR,, ÜNLÜ FİLOZOFUN BİR SÖZÜNÜ HATIRLATAYIM DEDİM İSTER KABUL GÖSÜN İSTER GÖRMESİN SAYGI İLE KARŞILIYORUM

  DİN DİNSİZLER İÇİN ,, KANUN KANUNSUZLAR İÇİNDİR, GERÇEK İNSANLARIN BUNLARIN HİÇBİRİNE İHTİYACI YOKTUR DER,,,AÇIKLAMASI ŞÖYKLE DİNİN NE LDUGUNU VE İNSANA NE VERDİĞİNİ BİLİYORSA GÜZEL AHLAKIN İÇİNDE YER ALIYOR İSE DİNE VE ŞEKLİNE NE GEREK VAR, EGER KANUNLARI BİR İNSAN BİLİYORSA BUNLARIN DIŞINA ÇIKMIYORSA HANGİ KANUN BU İNSANA İŞLER, HÜRMETLŞERİ İLE

 6. ya arkadaslar ben uzuluyorum bende bir musluman olarak alevi sunni ayirimini yapmayalim benimde alevi arkadasim var cokta severim kuran dinlemeyi seven kardeslerinin cuma namazina gittini biliyorum ,her neyse ne demisler her koyun kendi bacandan asilir kim nasil yasasa yasasin ne yapalim allah hidayete erdirsin yola getirsin ama bazi aleviler vardir hic birsey bilmezler tipki bizim bazi sunni kardesler gibi allah imandan ayirmasin ne diyeyim kafam iyice bozuldu herkesi ayni kefeye koymamak lazim su 3 gunluk dunyada niye kardes gibi yasayamiyoruz yeter artik siyonistler oyununa gelmeyelim bizi bize kirdirmaya calisiyorlar aleve sunni hepimizde muslumaniz sonucta muslumanim diyene allaha emanet olun din kardeslerim

 7. mevlam hepimizin orucunu kabul etsin tek bişey diyorum allah dogru yoldan şaşırtmasın ve tşkrlr herkez dilinden geldigince kendini ifade etmiş edepsizlige vardırmadan agzını bozmadan hayırlı akşamlar

 8. Saygıdeğer kardeşlerim öneclikle şu alevi sunni ayrımını bir köşeye bıraksanız… yapılan bu ayrım bölücülükten başka bir şey değildir. sorarım size Allah katında hangi kul birbirinden ayrılmışta biz aciz kullar olarak içimizde bölücülük yapıyoruz… Atalarımız bizim anne ve babalarımızı, anne ve babalarımız bizi öyle yetiştiriyor ama Allah rızası için biz kendievlatlarımızı böyle yetiştirmeyelim Kuran-ı Kerimde günümüzün yaşantısı olacaklar olan herşey yazılıyken bizonlardan olmayalım kul olarak hepimiz aynı noktada toplanıyoruz kimseden kimseye üstünlük yok alevi sunni ayrımı hiç yok Allah rızası için yapmayalım bunu “DÖNÜŞÜMÜZ YİNE RABBİMİZE VE O NE GÜZEL BİR RABB”…

 9. bakara suresi ayet 183 te muharrem orucu vurgulanır, ramazan orucu değil. muharrem orucu bizden öncekilere farz olundugu gibi bize de farz kılınmıştır. saygılarımla

  • aras a cevap bu oruç farz oldugunda ramazan orucu henüz yoktu ramazan farz olunca muharrem orucu sünnet oldu tutulmasın çok sebap var bir sene oruç tutmuşcasına ne güzel ama sen yanlış biliyorsun

 10. Yaa nerelere çekiyorsunuz .camilere gitmeyip cem evine gidenler ramazan orucu yok diyenler haşa yaa yok islamın sartı 7 yok allaha teslimiyet yok su yok bu .Bu şirktir .küfürdür.haşa allah korusun insan dinden cıkar.sapıtır. ve allahtan bir hidayet gelmezse o sapıklık deryasında kalır da kendini doğru yolda sanır.Allah ve rasulu bir konu hakkında hüküm verdi mi inanmıs bir müminin işittik itaat e ttik demesi gerekir.ben aleviliğin ne olduğunu bilmiyorum . hüküm vermekten allaha sığınırım o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.

  • ramazan orucunu tutmayız diyenler elbet gerçek alevi degillerdlr sadece biz aleviyiz derler ama ibadet hic yoktur ben aleviyim gercek alevi insan ramazanda da muharem ayındada orucunu tutar.ve bes vakıt namazını kılar. ama sapkınlıga ugramıs insanlar ister sünni olsun ister alevi olsun ibadet nedır bilmezler veya islerine gelmez.

   nu tutar

 11. 72/CİNN-28: Li ya’leme en kad eblegû rısâlâti rabbihim ve ehâta bimâ ledeyhim ve
  ahsâ kulle şey’in adedâ(adeden).

  Rab’lerinin risaletlerinin tebliğ edilmiş olduğunu bilsinler diye. Ve (Allah) onların
  yanlarında olanları (ilmi ile) ihata etmiştir (kuşatmıştır). Ve herşeyin adedini sayıp
  tespit etmiştir.

  4/NİSÂ-103: Fe izâ kadaytumus salâte fezkurûllâhe kıyâmen ve kuûden ve alâ
  cunûbikum, fe izatma’nentum fe ekîmus salât(salâte), innes salâte kânet alel
  mu’minîne kitâben mevkûtâ(mevkûten).

  Böylece namazı bitirdiğiniz zaman, artık ayaktayken, otururken ve yan üstü iken
  (yatarken), (devamlı) Allah’ı zikredin! Daha sonra güvenliğe kavuştuğunuz zaman,
  namazı erkânıyla kılın. Muhakkak ki namaz, mü’minlerin üzerine, “vakitleri
  belirlenmiş bir farz “ olmuştur.

 12. Arkadaşlar,

  zaman, sayı, rakam ve tarihlere fazla takılmayın. Onlar sadece kolaylık olsun diye zamanla dinimize yerleşen kurallardır. Yoksa yüce ALLAH’ımız “yok 5 değil 4 kere, yok 3 değil 6 kere yapmışsın, 5 dakika fazla olmuş, 2 gün eksik kalmış…” bunların hesabını yapmaz. İyilik yapın, iyilik görün; yeterlidir. Zaten kalbi ve ruhu temiz insana cennet kapıları açık olmayacak ta kime olacak?

  • Hakan K. a cevap
   tabiki iyilik sebap iyidir ama sadece bunlar yetmez imanın direği namaz oruç bunlar olmadan olmaz ii nasılsa iyilik yapıyorum kalbim temiz deyip namazı orucu sünneti bırakırsan durum vahim

 13. hakan kardesim kur’an da olmayan bir seyi varmis gibi yazarak vebal almayin. ALLAH RAZI OLSUN.

  42/ŞÛRÂ-30: Ve mâ esâbekum min musîbetin fe bi mâ kesebet eydîkum ve ya’fû an
  kesîr(kesîrin).

  Size bir musîbet isabet ettiği zaman işte o, ellerinizin kazandığı (yaptıklarınız)
  sebebiyledir. (Musîbetlerin) çoğunu affeder (gerçekleştirmez).

 14. Sevgili özdemir, müslümanın en büyük ibadeti Hazreti Muhammet Mustafa’nın Ehlibeyt’ine yani evlatlarına hürmet, sevgi, saygı ve sadakattir. Bu Allah’ın emridir. Ayrıca farz üzerinde farzdır.
  “De ki Ya Muhammed, akrabama (ehlibeytime) sevgiden başka sizden bir ücret istemiyorum”(Şura 30)
  Bu yüzden Yası matem her ibadetten önde gelir. Muharrem ile ilgili açıklamalar yapanlar önce, Kerbela’da Kuran aşkına başı kesilip, kesik başıyla top gibi oynanan Hazreti İmam Hüseyini dile getirsinler. Mızraklarda gezdirilen peygamber torunlarının başlarını dile getirsinler.
  Ondan sonra şu olay oldu, bu olay oldu diye yazsınlar. Siz kendi peygamberinizle ilgili olayları görmezlikten gelin, başka dinlerle ilgili olayları Muharrem ayının önemini anlatmak için göze gösterin. Müslümanım diyen kişi, Ehlibeyt evlatlarının yasını tutar. Bu yası es geçiyorsa Hazreti Muhammedin yüzüne ne cesaretle bakacak acaba.

  • İyi de madem Hz muhammet efendimizin yüzüne nasıl bakacaklar gibi bi cümle kuruyorsunuz o zaman siz söyleyin Kur-an da yazılan şeyleri yapmadan , Ramazan orucunu tutmadan , Hz Ali efendimiz gibi camiye gitmeden biz aleviyim diyenler hz Muhammetin yüzüne nasıl bakacak.

 15. Ey alevi kardeşler 12 gün oruç tutuyoruz diyorsunuz Allah için söyleyin kuran ve sünnetin neresinde yazıyor ki Allahın farz kıldığıRamazan ayı orucunu tutmayıp muharrem orucunu tutuyorsunuz?Sonrada diyorsunuz ki kulaktan duyma şeylere itibar etmeyin biraz insaflı olun Ali Efendimiz ne yaptıysa onu yapın kurtuluşa erersiniz.Semah yaparak saz çalarak bu iş olmaz vesselam.

  • özdemir bey ramazanında haram orucu olduğunu biliyoruz.neden ramazan orucunu tutuyorsunuz biliyormusunuz acaba.sonra sizin gibi 11 ay çalışıp 1 ay yemiyoruz. o nasıl bi oruçtur söylermisiniz.akşam ziyafet var.bizim orucumuzu bi araştırın öğrenin.alevilerin kanını içseniz doymazsınız.

   • kardeşim allahın kesın olarak emri oruçtur sizden öncekılere farz kılınıdığı gıbı sizlerede farz kılındı diyor cenabı hak.alevı kardeşlerım neden allahın emrettiği resulünün tatbık ettiği islamın temelşartı olan ramazan orucuu tutmaz bunun ıslamla .allah hıdayet hıdayte versın dıyorum..kalp gölzerınınz açılsın ınş..hz alı efendımızın yaşantısıyla sızın bugün yaptıklarınızn uzaktan yakından alakası yok..

  • sevgili özdemir can lütfen yazdiklarina biraz dikat edersen sevinirim cünkü bana geliyorki sen sünni degil sen yezidin ta kedisisin medet ya allah ya muhammet ya ali gercege hü erenler inkarcilara yer yok burda

 16. islam teslim dinidir. peki neyimizi teslim ettik?
  Dînimizin insanları kurtuluşa ulaştıracak olan kısmı İblis ve hizmetkârlarınca yok edilmiş, hidayet gizlenmiş, insanları İslâm’ın 5 şartıyla kurtulacaklarına inandırarak, bütün İslâm âlemi topyekûn cehenneme mahkûm edilmiştir.
  Sevgili okurlarımız! Allahû Tealâ’nın yegâne furkanı Kur’ân-ı Kerim’dir. Kur’ân-ı Kerim’e göre İslâm’ın insanı kurtuluşa erdirecek olan en önemli muhtevası Allah’a ulaşmayı dilemek ve sonrasında gelen teslimlerdir. O halde eksik olan 5 şartın içine bir 6.şartı, yetmez bir 7.şartı eklemek mecburiyetindesiniz.

  1. Namaz kılmak
  2. Oruç tutmak
  3. Zekât vermek
  4. Hacca gitmek
  5. Kelime-i şahadet getirmek
  6. Allah’a ulaşmayı dilemek
  7. Allah’a teslim olmak (ruhun, vechin, nefsin ve iradenin Allah’a teslimi)

  İblisin insanlığa oynadığı korkunç oyunu gözlerinizle görmek ve Allah’ın hakikatlerini âyet âyet öğrenmek istiyorsanız ki, araştırıp incelemek hepinizin üzerine borçtur, ALLAH RAZI OLSUN.

  • ibrahim kardeş güzel bir şekilde hakan kardeşi uyarmışssın vesselam ama eklediğin 6. ve 7. şartlar zaten beş şartın içinde var titre ve kendine gel allaha emanet ol

   • mehmet kardesim islamin 5 sarti ile peki neyini teslim ettin peygamber efendimiz ve sahabi efendilerimiz 7 safha 4 teslimi yasamislar osmanli yasamis ama biz unuttuk hedef emirler olmadan 5 vasita emir bizi biryere getirmez arastir goreceksin insaallah ALLAH RAZIOLSUN.

 17. tuba kardesim bu ayeti okumani tavsiye ediyorum. ALLAH RAZI OLSUN.

  6/EN’ÂM-38: Ve mâ min dâbbetin fîl ardı ve lâ tâirin yatîru bi cenâhayhi illâ
  umemun emsâlukum, mâ farratnâ fîl kitâbi min şey’in summe ilâ rabbihim
  yuhşerûn(yuhşerûne).

  Ve yeryüzünde yürüyen hayvanlardan ve iki kanadıyla uçan kuşlardan ne varsa (4
  ayaklı) hiçbir hayvan ve iki kanadıyla uçan hiçbir kuş yoktur ki; sizin gibi ümmet
  olmasınlar. Biz kitapta hiçbir şeyi eksik bırakmadık. Sonra Rab’lerine haşrolunacaklar
  (olunurlar).

 18. s.a bir yazi dikkatimi cekti kuranin nersinde yazar islamin sarti diye hasaaa bizim haddimizemi kki sadece sunu söyleyeyim kuranda hersey yazsaydi daglar kadar kalin bir kitap olurdu Rabbim peygamberimizi neden bize gönderdi bizim rehberimiz önderimiz ögreticimiz olsun diye her müslüman islamnin sartina uymak zorunda

  • KURANI KERİM ÖNDERİMİZ KILAVUZUMUZ OLSUN İNŞALLAH BANA DE HELE NERESİNDE YAZAR RAMAZANDA ORUÇ TUTMAK FARZDIR İSLAMIN FARZI 5
   1-NAMAZ KILMAK
   2-ORUÇ TUTMAK
   3-ZEKAT VERMEK
   4-HACCA GİTMEK
   5-KELİMEİ ŞEHADET GETİRMEK
   RAMAZAN TUTMAK BEN GÖRMEDİM BİLMİYORUM..
   KİMSE ŞUNU UNUTMASIN AMEL DEFTERİNİZ NE DURUMDA BİR ONLARI DÜŞÜNÜN KAYBETMEYE DEĞİL KAZANMAYA ÇALIŞIN İNSANLARI SAADECE ALLAH YARATTIĞI İÇİN SEVİN YOKSA O ALEVİ , O ŞAFİ ,O SÜNNÜ….. SÜREEEER GİDER ÖNCE BİRLİK OLMAYI KARDEŞ OLMAYI DENESENİZ?

 19. muharrem ayı tüm islam alemi için hele hele zülüm gören din kardeşlerimiz için kurtuluşa vesile olsun inşallah dua edelim kardeşlerim aşure gününü ve orucunu unutturmayalım

 20. “Allah tan başka sığınağı olmayan kimseye zulüm etmekten sakın.”İmam Hüseyin(a.s)
  “Bize yapılan zulme mahzun olan kimsenin her nefesi tesbihtir;üzüntüsü ibadettir.”İmam Cafer-i Sadık(a.s)

 21. tum ıslam alemın muharrem ayı mubarek olsun
  alevı ve sunnı dıye bır sey yok tur hepımız dın kardesıyız ıslamız ıslam dını mexhep dıl ırk hepsı butun dur saygılarımla

  • İŞTE BU TARİKAT MEZHEP VS SONRADAN UYDURMA MENFAATLER YOLUNDA BİRER PATİKADIR KURAANI KERİİM OKUYUNUZ ONU ANLAYINIZ İŞTE OKUDUKLARINIZIDA HAYATINIZA UYGULARSANIZ TAM EHLİ SÜNNET OLURSUNUZ ÇÜNKİ SALLALLAHU ALEYHÜ VESSELLEM EFENDİMİZİN YOLU KURAN YULU İDİ ONUN YOLUNDA GİDECEKSEK ŞEYH VE ŞIHLARIN SÖZÜNE DEĞİL ALLAHIN SÖZLERİNE BOYUN EĞMELİYİZ SAYGILAR.

 22. BU AYDA MUHARREM AYINI MEDYADA DAHA ÇOK GÖRMEK VE DUYMAK LAZIM İSLAM Bİ BÜTÜNDÜR AYRILAMAZ CAHİLLİĞE GELMEYELİM MEZHEP AYRIMI YAPMADAN HERKEZ TUTMALI BANCE BU DA BİZLERİ BÖLMEK İSTEYENLERE TOKAT GİBİ Bİ CEVAP OLACAKTIR.

 23. muherrem orucu Hz.Adem peygamberimizden itibaren var,sadece müslüman alevi ve sünnilere has değil,bizim ülkede sadece alevilerin orucu diye bakılıyor,bizim sünnilerin çoğu yanlış biliyor,sebebi zahmet edipde okuyup öğrenmediği için,bu ülkede sünnilerde müslüman alevilerde müslüman,ama bizim sünni vatandaşlar kulakdan dolma bilgilerle yorum yaptıkları için yanlışlar yapabiliyorlar,biraz okuyupda bilgilenirseniz muherrem ayının ne kadar kutsal ay olduğu öğreneceksiniz,mübarek muherrem ayı hayırlara vesile olsun,saygılarımla:

  • Haydar Keleş Bey;”Muharrem orucu Hz.Ademden beri var ama,sünnÎ kardeşlerimiz Alevilere ait bir oruç olarak bilyor ve okuyup araştırmıyolar” diyorsunuz. Ama Sen bu bilgileri aldığın kitabın adını vermiyorsun. Öyle sanıyorum ki senin bu bilgilerin “kulaktan dolma”. 12 gün orucu Kur’an’da geçmez, Hadis kitaplarında geçmez. Doğruluğunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Ama Ramazan Orucu Kuar’anda Bakara suresi 183.Ayetiyle FARZ kılınmıştır. Oruç için de HADİS KİTAPLARINDA DA onlarca orucu tavsiye eden Peygamberimizin (svs) hadisleri mevcut. Siz de Kaynağınızı gösterebilirmisiniz? Allah’ın hidayeti üzerimize olsun.

  • canım kardeşim mehmet,eğer müslümansan,Hz.Muhammed(s.a.s)’i tanıyorsan,Hz.Ali’yi tanıyorsan,ve Hz.Ali ve Hz.Fatıma’yı tanıyorsan ve peygamber efendimizin soyu kızı Fatıma anamızdan sürdüğünü biliyorsan,O masumları hiç acımadan kerbela çölünde kılıçdan geçiren yezidi(hemde o da müslümandı sözde)tanıyorsan,o yezidi lanetlemek için ve ehli-beyt’in yasını tutmak için 15 gün tutulması daha hayırlıdır,saygılarımla.

   • SEVGİLİ HAYDAR VE MEHMET KARDEŞ ÖNCE ŞUNU İYİ BİLMEK GEREK YEZİT MUAVİYEVİV OĞLU MUAVİYE EBU SÜFYANIN OĞLU YEZİT HİLAFETİ YÖNETTİĞİ SÜRE İÇERİSİNDE İSLAMA NASIL ZARARLAR VERMİŞ OLABİLİR Kİ DEDESİ HZ.MUHAMMED EFENDİMİZİN EN AZILI DÜŞMANI İDİ ONUN YAPAMADIĞINI TORUNU VE OĞLU YAPMIŞTIR EMEVİLERDEN ABBASİLER ALMIŞTIR ONLARDA İSLAMA HAKSIZLIK VE ADALETSİZLİK İÇERİSİNDE YÖNETMİŞTİR OSMANLI HALİFELİĞİ ALDIKTAN SAADECE 1 NESİL SONRA DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRMİŞTİR EBU SÜFYAN SOYUNUN KOYMUŞ OLDUĞU ÇARPITTIĞI ŞEKİLDE BUKADAR OLABİLİRDİ TOPLUMDA BİRÇOK İNSAN ADET TÖRE ÖRF VE GELENEĞİ DİN YAPMIŞ PEŞİNE GİDİYOR MÜSLÜMANIN MÜSLÜMANI ÖLDÜRMESİ TÜM MÜSLÜMANI ÖLDÜRMESİ İLE EŞDEĞERKEN BU DİN ANLAYIŞI NEDİR BÖYLE ALLAH KURAN MUHAMMET VE ALİ KLAVUZUMUZ ÖNDERİMİZ OLSUN BİZŞERİ O SIRATTAN GEÇİRSİN İNŞALLAH KURANI LÜTFEN ANLAYARAK OKUYALIM TÜM İNSANLIKLA BİRLİKTE SİZLERİDE SEVİYORUM SEVGİLİ DİN KARDEŞLERİM.

 24. MUHARREM AYI HİCRİ YILBAŞI İSLAM ALEMİNE MASUM MAZLUM İNSANLIĞA HAYIRLARA VESİLE VE MÜBAREK OLSUN RAHMAN VE RAHİM OLAN YÜCE ALLAH DAN DİLERİM. HAYIRLI GÜNLER ESENLİKLER DİLERİM. ES SELAMÜN ALEYKÜM VE RAHMETULLAHİ VE BERAKETÜHÜ.

 25. çok saolun bu siteyi yapana çok teşekkür ederim sayenizde din performansdan 95 aldım saolun görüşmek üzere ve son sözüm herkese başarılar inşallah hepiniz 100 alırsınız…

   • On peygambere on ikram

    Bu güne aşure denmesinin sebebi, Arapça “aşûra” kelimesinin onuncu gün anlamına gelmesi. Allah (cc) bu günde, on peygamberine on değişik ikram ve ihsanda bulunuyor:

    1. Hz. Musa’nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusu sulara gömüldü.

    2. Cudi Dağı’nın üzerine Hz. Nuh gemisini demirledi.

    3. Balığın karnından Hz. Yunus, bu günde kurtuldu.

    4. Hz. Âdem’in tövbesi kabul edildi.

    5. Hz. İsa, aşure günü dünyaya geldi ve o gün semaya yükseldi.

    6. Kardeşlerinin attığı kuyudan Hz. Yusuf bu günde çıkarıldı.

    7. Hz. Davud’un tövbesi kabul edildi.

    8. Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail doğdu.

    9. Hz. Yusuf’un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub görmeye başladı.

    10. Hz. Eyyûb, hastalığından o gün şifaya kavuştu.

    • sevgili din arkadaşlar yorumlarınızı okudum ve sizinle şunu paylaşmak isterim ki aleviler ramazan orucunu kabul etmez;oruç tutmaz;camiye gitmez gibi dile getirdiklerinizin bi doğruluğu yok Yüce Rabbim bize Kuran’ı Kerimi gönderdi tüm doğruluklar onda ona ne şafi ne hanifi nede alevi birşey diyebilir lütfen aleviler hakkında yorum yaptığınızda alevileri bilipte araştırıpta yazın yorumlarınızı bir alevi olarak şunu söylüyeyim bu muharrem orucu sadece bize değil tüm müslüman alemine sevaptır diye tutulması öneriliyor farz değildir ayrıca biz camiyede gideriz ramazan orucunuda farz bilip tutarız KURAN’ı Kerimde geçen herşeyide kabul ederiz Yüce Rabbim yaptığımız ibadetleri kabul etsin hayırlı akşamlar..

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.