Meleklerin Görevleri

Meleklerin Görevleri Nelerdir Kısaca

Meleklerin en temel görevi Allah’a kulluk etmek ve onun emirlerini yerine getirmektir. Bununla birlikte her meleğin kendine has bir görevi vardır.

Mikail: Tabiat olaylarını düzenler.

Cebrail: Allah’ın vahiylerini peygamberlere ulaştırır.

İsrafil: Kıyamet gününün habercisi olan sûra üflemekle görevlidir.

Azrail: Allah’ın ruhunu almasını istediği insanların ruhunu alır.

Münker ve nekir: İnsanlar öldükten sonra onları sorgulayan meleklerdir.

Kiramen Katibin: İnsanların sağ ve sol omuzlarında bulunurlar. Onların günah ve sevaplarını yazan meleklerdir.

Hamele-i Arş: Yeryüzünü taşımakla görevli meleklerdir.

Zebani: Cehennemde çalışmakla görevlidir.

Rıdvan: Cennette çalışmakla görevli meleklerdir.

Hazin: Cennet ve cehennemin bekçileridir.

Mukkarrabun ve İlliyyun: Allah’ın yakınında bulunan ve diğer meleklerden daha üst derecede bulunan meleklerdir.

Meleklerin Görevleri Hakkında Sorularınızı ve Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.