Hücre Çeşitleri ve Özellikleri Hücreler Kaça Ayrılır

Hücreler kaça ayrılır, hücre çeşitleri nelerdir özellikleri hakkında bilgi

Hücreler; Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasıdır.Hücre, Latince kökenli olup küçük odacık anlamına gelen “cellula” kelimesinden Robert Hooke tarafından türetilmiştir.
Hücrenin Tarihi

Robert Hooke, bir şişe mantar parçasını incelerken yanyana dizili bitişik bölümlerden oluştuğunu farketmiş. Etrafı çevrili ve içleri boş olan yapılarına uygun olarak, bu yapı birimlerine “Hücre (“Cellula”) demiştir. Bu adı 1665 yılında yayınladığı kitapta da anlatmıştır.

1671 yılında Grew ve 1672’de Malpighi, bitkilerde de aynı yapı birimlerinin bulunduğunu fark etmiştir. 19. yüzyılın ortalarında “Hücre Kuramı” gündeme gelmiştir. Günümüze kadar gelişerek ulaşan hücre kuramı (hücrelerin yapısını, özelliklerini, oluşumlarını gibi tanımlayan kuram) biyolojiye büyük katkılar sağlamıştır.

hucre

Hücrenin Yapısı

Atomların molekülleri, moleküllerin makromolekülleri, makromoleküllerin makromoleküler kompleksleri beraberinde getirmesiyle, dokuların en küçük yapı taşları olan ve yaşamın tüm özelliklerini sergileyen hücreler meydana gelmiştir. Tüm hücreler temelde hemen hemen aynı yapıya sahiptirler. Ancak bulundukları dokuya ve dolayısıyla fonksiyonlara bağlı olarak bazı karakterist özellikler gösterirler. Bitkisel ve hayvansal her organizma, bu birimden meydana gelir.

Hücreler, çoğunlukla bir zar içerisindeki sitoplazma ve çekirdekden meydana gelir ve ancak mikroskop yardımı ile gözlemlenilebilir.

Hücre çeşitleri

Prokaryot hücreler

Bakteriler arkeler ve mavi-yeşil alglerdeki hücre tipleri bu grubta yer alır. Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur. Sitoplazmalarında mitokondri gibi zarlı organeller yoktur. Kalıtım maddesi olan DNA sitoplazma içerisine serbest bir şekilde bulunur. Ribozomları vardır. Bu hücrelerin hayati faaliyetleri sitoplazmada ve hücre zarında gerçekleşir.

Ökaryot hücreler

Ökaryotlar (Lat. Eukaryota), “organel zarı” bulunduran organizmaları, dolayısıyla çekirdek materyali hücrenin sitoplazmasına dağılmamış olduğundan da gerçek çekirdeğe sahip organizmaları kapsayan canlı âlemidir. Karyon Latince’de “çekirdek” anlamını verir -eu ön takısı da “gerçek” anlamındadır.

Hücre zarı

Kalıtsal materyal, hücre içerisinde belirli bir zarla çevrilmiş durumda çekirdeğin içinde görülür. Kromozomlar DNA’dan ve proteinden oluşur, mitozla bölünürler. Ökaryotlar, sitoplazmalarında karmaşık organeller bulundururlar. Ökaryotik hücreler, Prokaryotlara göre daha gelişmişlerdir, hayvanlar, bitkiler, mantarlar ve protistler âlemlerini oluşturur.

“Plazma zarı” diye de adlandırılır. Hücreyi dış ortamdan soyutlayan, seçici geçirgen canlı yapıdır. Hücreyi çevreleyen birim zar ortalama olarak 75 Angström (75×10-7 mm) kalınlığındadır. Birim zar içte ve dışta birer protein tabakası ile ortada bir lipid katından oluşmuştur. Elektron mikroskobu çalışmaları, zarların lipoproteinlerden yapılmış mozaik şeklindeki fonksiyonel birimler şeklinde incelenmesinin daha mantıklı olacağını göstermektedir. Hücre zarı bir tek hücreye şekil vermez, besin maddelerinin ve artık maddelerin hücreye giriş çıkışını da sağlar. Zar hücrenin koruyucusu görevindedir.

1935 yılında Danielli ve Dawson tarafından ilk bilimsel model bulunmuştur. Bu model uzun yıllar kabul görmüş fakat hiçbir zaman hücre zarının işleyişini açıklayamamıştır. 1972 yılında Singer ve Nicolson’ın akıcı-mozaik zar modeli ortaya atılmıştır. Bu model ise zarın yapısında %65 protein, %33 lipit, %2 karbonhidrat bulunduğunu söylüyordu.

Hücre zarı, gözenekli ve yarı geçirgen bir yapıdadır. En önemli yapı taşları lipid ve proteinlerdir. Her hücrenin protein, yağ ve karbonhidrat oranları farklılık gösterdiği için her hücre zarı, o hücreye hastır. Hücreye gelen bütün kimyasal maddeler ve elektriksel iletiler hücre zarı ile alınır.Hücre zarının yapısında protein, yağ ve karbonhidrat vardır.

Hücre zarının görevleri;

Sitoplazmayı sararak hücreye şekil verir ve dağılmasını önler.
Madde alış verişini sağlar.
Ozmatik dengenin sağlanmasıyla görevlidir.
Salgı salgılar.
Enzimleri taşır.
Uyarı iletimini sağlar.
Hücrelerin birbirlerini tanımalarında yardımcı olur.

Hücrenin Çeşitleri ve Özellikleri Hakkında Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

7 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.