Hammurabi Kimdir Nedir

Hammurabi kimdir kısaca, Hammurabi nedir ne yapmıştır

Hammurabi

Babil Devleti’nin kralıdır. M.Ö. 1730 ve M.Ö. 1685 yılları arasında yaşadığı tahmin edilmektedir. 30 yıl boyunca süren Asur, Akad ve Sümerler arasındaki savaşı bitirerek Babil Devleti’ni kurmuştur. Aslında Babil hanedanının altıncı kralı olmasına rağmen savaşları bitirerek ülkeleri birleştirmesi sonucu Babiller’in gerçek kurucusu olarak bilinir. Tarihte tarımla ilgili çıkardığı ve kendi yasalarıyla anılan Hammurabi Kanunları’yla tanınır. Bu kanun, büyük bir taşın üzerine çivi yazısıyla işlenmiştir. Taş 2,25 metre uzunluğunda siyah bazalt taşıdır. Taşın üst bölümündeki kabartmada kral, Güneş Tanrısı Samaş’ın yanında ayakta durmaktadır. Bu resmin altından taşın bittiği yere kadar kralın buyurduğu kanunlar yazılıdır. Sümer ve Akadlar’da da Hammurabi’den önce yazılmış kanunlar bulunsa da Hammurabi’nin yazdığı yeni kanunlar günümüz çağdaş yasalara benzerliğiyle bilinir. Kanunun yazılışı ve uygulanan yaptırımlar günümüz yasalarına benzerlik göstermektedir.

Kral Hammurabi döneminde özellikle yargı alanında pek çok reform yapılmıştır. Yasalar yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca bu dönemden itibaren edebiyat ve sanat gelişmeye başlamıştır. Sümer dili daha anlaşılır bir yapıya kavuşturulmuştur. Din alanında yeni reformlar yapıldı. İlk başta tek tanrıya inanan Sümer uygarlığı zamanla bu tanrıların tanrısı şeklinde derece derece ilerleyerek tanrı sayısını arttırmaya başladı. En sonunda tek tanrılı Marduk dinine geri dönüldü.

Hammurabi döneminin sanat eserlerinin çoğu günümüze ulaşamamıştır. Şu an Dünya’da Fransa’nın Louvre Müzesi’nde bu döneme ait iki küçük heykel ve İngiltere British Museum’da taşın üzerine yapılan ve hükümdarı resmeden bir kabartma bulunmaktadır.

Hammurabi Kimdir ve Hammurabi Nedir Konusunda Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

1 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.