Haklarımız ve Sorumluluklarımız Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

Aşağıda haklarımız ve sorumluluklarımız arasında nasıl bir ilişki vardır kısaca olarak ele alacağız.

İnsanlar belli ülkelerde belli devletlerin tebaası olarak vatanlarında bağımsız bir vatandaş olarak yaşamaktadır. Buna bağlı olarak insan olmanın bir gereği şeklinde hakları ve sorumlulukları bulunmaktadır. Haklar, insanların doğuştan kazandığı ve sonradan adalet yoluyla elde ettiği haklardır. Sorumluluklar ise insanların kendilerine, ailelerine, devletlerine ve topluma karşı olan görevleridir.

İnsanların haklarını elde etmeleri, sorumluluklarını da yerine getirmelerini gerektirir. Sorumlulukların yerine gelmesinde elde edilmiş haklar da önemlidir. Seçme ve seçilme hakkının elde edilmesi, oy kullanma sorumluluğunu gerektirmektedir. Seçme ve seçilme bir haksa, oy kullanmak da bir sorumluluk gereğidir. Hak ve sorumluluk bu derece ilişkilidir.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.