10:17 pm - Çarşamba Mart 22, 2017

Genel Sağlık Sigortası Prim Ödenecekmi Kimler Yararlanacak 2013

Cuma, 4 Ocak 2013, 11:41 | Güncel | 75 Yorum

2012 yılına herkes sigortalı girdi. 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere herkes genel sağlık sigortalısı oldu. Çalışan çalışmayan herkes sağlık yardımı alacak? Peki yardım için kimin ne kadar prim ödemesi gerekecek? Basında yer alan bütün haberlerle ilgili yanlış bilinen ya da yorumlanan bilgileri ele aldık. Dr. Resul Kurt’un yazısı :

EŞ VE ÇOCUKLARIN DURUMUKimler genel sağlık sigortası primi ödeyecek? Eş ve çocukların durumu ne olacak? Gelir tespitinde neye bakılacak? Part time çalışanlar prim ödemek zorunda mı?

Okurlarımızdan genel sağlık sigortasıyla ilgili her gün yüzlerce soru geliyor. Gerçekten herkes ne olacağı konusunda endişeli ve çoğu kişinin de uygulama konusunda bilgilendirmeye ihtiyaçları var gibi görünüyor. Bu köşede bir kaç yazımda okurlarımızı aydınlatmaya çalıştım. Önceki gün ev hanımlarının eşlerinden sağlık yardımı alacaklarını yazdım ama o kadar çok soru var ki, konuyu ayrıntılı incelemek gerekecek.

Eş ve çocukların durumu

Öncelikle genel sağlık sigortasında eş ve çocukların durumunu iyice anlatmak gerekiyor sanırım. Çalışan sigortalılarla SGK’dan emekli olanlarla (sosyal güvencesi olan kişiler) bunların eşleri, hak sahibi çocukları ve hak sahibi anne-babası GSS primi ödenmeden sağlıktan yararlanacak. Bunların ayrıca GSS primi ödemesine gerek yok. İşsizlik sigortası kapsamında sağlık yardımı alanlar da bu dönemde prim ödemeyecek. Sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin kendileri zaten genel sağlık sigortasından yararlanabiliyor.

Buna göre sigortalı olarak çalışan, isteğe bağlı sigorta primi ödeyen veya SGK’dan emekli aylığı alan kişilerin;

-Eşi,

-18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış evli olmayan çocukları,

-Yaşına bakılmaksızın bu kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

-Geçimi sigortalı tarafından sağlanan, her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirler toplamı yürürlükte bulunan asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, bakmakla yükümlü olunan kişi sayılacaktır. Bunlar herhangi bir prim ödemeyecek. Öğrencilerin anne-babaları üzerinden sağlık yardımı alması için mutlaka aktivasyon yaptırmaları gerekecek. Müstehaklık sorgulamasında öğrenci olmasına rağmen müstehak olmayanlar mutlaka öğrenci belgeleri ile SGK’na başvurmalı ve aktivasyon yaptırmalılar. Örneğin, 22 yaşında üniversite öğrencisi bir erkek çocuğun sağlık yardımı almaya devam etmesi, prim ödemek zorunda kalmaması için okuldan alacağı öğrenci belgesini SGK’na vererek aktivasyon yaptırması gerekiyor.

Anne-babasına kendi üzerinden sağlık yardımı verilenler endişe ediyor. Bu uygulama devam edecek. Bunda bir değişiklik yok.

Ancak, eğitime devam etmeyen 18 yaşını bitirmiş erkek çocuklar ile 25 yaşını doldurmuş üniversite öğrencisi erkek çocuklar gelir testine girerek eğer kişi başına 295,50 TL’den fazla gelirleri olursa genel sağlık sigortası primi ödemek zorunda kalacak.

***

YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ikametleri Türkiye’deki adresleri kayıtlıysa SGK otomatik olarak bu kişileri de genel sağlık sigortası kapsamına koyacak. Ve bunlar da gelir testi sonucuna göre prim ödemek zorunda kalabilecekler. Eğer nüfus müdürlüğünde ikamet adresi yurt dışı olarak düzeltilirse genel sağlık sigortası primi ödemeyecekler.

****

PART-TİME ÇALIŞAN PRİM ÖDEYECEK

Part-time çalışan işçilerin, bugüne kadar bir yıl içinde 30 gün prim ödemeleri halinde sağlık yardımlarından faydalanma hakkı vardı. Ancak artık kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışanlar ile ev hizmetlerinde ay içerisinde 30 günden az çalışan sigortalıların 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek. Raporlu personel için bu şekilde primlerin 30 güne tamamlanmasına gerek yok. Ancak bir ayı aşan ücretsiz izinlerde genel sağlık sigortası primlerinin ödenmesi gerekecek.

Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalıların eksik günlerini isteğe bağlı sigortalı olarak tamamlayabilmesi mümkündür. Bu kapsamda prim ödeyenler isteğe bağlı sigorta ile hem emeklilikle ilgili malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini ve hem de sağlıkla ilgili genel sağlık sigortası primlerini ödemiş olacaklar. Bu kapsamda ödenen isteğe bağlı sigorta primleri emeklilik açısından SSK (4/a) sigortalılığına sayılacak.

Kısmi süreli part-time veya çağrı üzerine çalışan sigortalılardan isteğe bağlı sigorta primi ödemeyenlerin, 01 / 01 /2012 tarihinden itibaren eksik günlerine ait genel sağlık sigortası primlerinin 30 güne tamamlamaları gerekecek.

01 / 01 /2012 tarihinden itibaren ilk defa çalışmaya başlayacak olanların işverenleri tarafından verilen sigortalı işe giriş bildirgesinde, “4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu ?” alanı bu sigortalıların genel sağlık sigortalısı olup olmadıklarının belirlenmesini teminen zorunlu alan haline getirilmiştir. İşverenler, bu kapsamda çalıştıracakları sigortalılar için “Evet” seçeneğini işaretlemeleri halinde “Zorunlu çalışılan gün sayısı” alanını da işaretleyecekler.

01/01/2012 tarihinden önce part-time iş sözleşmesi ile ay içinde 30 günden eksik çalışan sigortalıları bulunmakla birlikte işe giriş bildirgesi verilmesi aşamasında “4857 sayılı Kanun’un 13 ve 14’üncü maddelerine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine yada ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?” alanını işaretlememiş olan yada bu alanda hayır işaretlemiş olan işverenlerin e-bildirge şifresi ile “Sigortalı işe giriş ve işten çıkış bildirgesi” verme menüsüne girerek http://app.sgk.gov.tr/SigortaliTescil/amp/loginldap) işe giriş güncelleme alt menüsüne girerek güncelleme yapmaları gerekmektedir. Eğer aralık ayında giren kişiler için işe giriş bildirgesinde bu işlem yapılmamış ise bunlar içinde yapılmalıdır.

Kişilerin gün sayıları daha sonra değişebilir. Sadece tescil edilirken bu bilgiler kullanılacak olup, kişinin gün sayısı az veya daha çok olursa ödenecek prim tutarı gün sayısına bağlı olarak değişecektir. Gün sayısının değişmesi sorun yaratmayacaktır. Yani, çağrı üzerine çalışan bir kişi için bir ay 3 gün çalışması, diğer bir ay 14 gün çalışması sorun oluşturmayacaktır. Kişi genel sağlık sigortası primlerini 30 güne tamamlayacak kadar prim ödeyecektir.

SGK tarafından yapılan duyuru ile esas itibariyle bu kapsamda part-time çalışan kişilerin prim ödemelerinin gerektiğinin anlaşılması halinde kaç gün üzerinden prim ödemelerini tespit için kullanılacak. Burada işverenlerin işe giriş bildirgesinde yapacakları bu düzeltme ile SGK otomatik tescil yapma imkânına kavuşacak ve GSS prim ödeme ve takip yükümlüsü kişilerin kendisi olacak.

Bildirim yapmayan ya da eksik bildirim yapan işverenler için aylık prim ve aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresinden sonra (ayın 1’i ila 30’u arasında ücret alanlar için takip eden ayın 23’ü, ayın 15’i ila 14’ü arasında ücret alanlar için takip eden ayın 7’si) sigortalılar re’sen tescil edilecekler.

Prim ödenmesi ve gelir testi yaptırmada yükümlülük kişilerde olup, şirketin yasal sorumluluğu işe giriş bildirgesinde güncelleme yapılmasına ilişkindir.

Sigortalıların için genel sağlık sigortası primi asgari ücret üzerinden oluşturulmuş olup aile içindeki kişi başına düşen gelirin tespiti için sigortalıların ikametlerinin yer bulunduğu sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına müracaat etmeleri gerekmekte olup, sigortalıların gelir testi yaptırmak istememeleri halinde aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarının, asgari ücretin iki katından fazla olduğu kabul edilerek prim tahsilatı yapılacaktır.

Ancak bunların haricindeki, part-time, çağrı üzeri ve ev hizmetlerinde 30 günden az çalışanlar, işsiz olup sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar zorunlu genel sağlık sigortası kapsamında prim ödeyerek veya primleri devletçe ödenerek sigortalı yapılacak. Bu kapsamdaki kişileri SPAS adlı programı marifetiyle kapsama alıp, ödeyecekleri primleri SGK tahakkuk ettirecek. Bu kişiler primlerini de bankadan ödeyecekler. Ancak sistemde önemli sorunlar var. Rapor, puantaj kaydı, iş kanununa göre verilen ücretsiz izinler veya buna benzer nedenlerle eksik günü olanların GSS primlerini 30 güne tamamlama zorunluluğu olmadığı için, uygulamada bir çok kişi part-time olanların statüsünü değiştirecek. Bence, SGK part-time işçilere zorunlu GSS primi ödemesi zorunluluğunu kaldırmalıdır. Atılan taş, ürkütülen kurbağaya değmiyor. SGK’ya da, çalışana da, işverene de yazık ediliyor.

***

KİMLER PRİM ÖDEYECEK

Sosyal güvencesi olmayanlardan 1 Ocak 2012-30 Haziran 2012 dönemi için, aylık GSS primi, aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarına göre;

1) Asgari ücretin üçte birinin (295.50 TL) altında ise GSS primleri devlet tarafından ödenecek,.

2)Asgari ücretin üçte biri (295.50 TL) ile asgari ücret arasında ise, 295.50 x %12 = 35.46 TL,

3) Asgari ücret (886.50 TL) ile asgari ücretin iki katı arasında ise, 886.50 x %12 = 106.38 TL,

4) Asgari ücretin iki katından (1.773 TL) daha fazla ise, 1.674 x % 12 = 212.76 TL,

olacaktır. GSS primleri ödenmez ise sağlık yardımı verilmeyecek. Bu nedenle part-time çalışanların mutlaka gelir testini 31 Ocak tarihine kadar veya yeşil kart vizesi bittikten sonra bir ay içinde yaptırmaları gerekiyor.

****

GELİR TESPİTİNDE NEYE BAKILACAK?

Başvuru, kişinin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il veya ilçe idarî sınırları içindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılacak.

Re’sen genel sağlık sigortası tescili yapılan kişilerin gelir testi işlemleri, SGK veya ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ailenin yazılı muvafakati alınarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından sonuçlandırılacak.

Gelir tespiti yapılması için başvuracak kişiler, gelir tespitine esas teşkil edecek göstergeleri içeren başvuru formu ile müracaat edecekler. Ancak, başvuru işleminin kanunî temsilciler tarafından yapılması hâlinde mahkemeden alınmış karar örneği, vekil tarafından başvuru yapılması hâlinde vekâletname örneği başvuru formuna eklenecek.

Gelir tespitinde aile olarak, aynı hane içinde yaşayan eş, yaşlarına bakılmaksızın evli olmayan çocuk ve genel sağlık sigortalısı olarak tescil edilecek kişinin ana ve babası esas alınacak. Aynı hanede yaşamayan ve öğrenim nedeniyle başka bir hanede yaşayan evli olmayan çocuklardan 25 yaşını doldurmayanlar gelir tespitinde aile içinde değerlendirilecek. Gelir tespiti işlemlerinde hane olarak adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adres dikkate alınacak. Aynı adreste birden fazla aile olması halinde her bir aile için ayrı ayrı gelir tespiti işlemi yapılacak.

19 Ocak 2012 – Resul Kurt – Haber7

Yazarın Konuyla İlgili Önceki Bilgilendirme Yazısı

Basında yeşil kartlıları endişelendiren haberler yer alıyor. Okurlarımız, “Hocam, yeşil kart kalkacak mı? Prim ödeyecek miyiz?” diye soruyor.

Sağlık sistemimiz, sosyal güvenlik reformuyla birlikte önemli şekilde değişti. Özellikle 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren de herkes genel sağlık sigortalısı olacak. Eskiden sadece SSK, Bağ-Kur ve devlet memurlarının sosyal güvence kapsamında yararlandıkları sağlık yardımlarından artık çalışan-çalışmayan bütün vatandaşlarımız yararlanacak.

Genel sağlık sigortası (GSS) ile;

– İsteğe bağlı sigortalılar,

– 18 yaşına kadar çocuklar,

– Vatansız ve sığınmacılar,

– Türkiye’de ikamet eden ve kendi ülkesinde sigortalı olmayan yabancı ülke vatandaşları kapsama alındı. 18 yaşından küçük çocuklar, anne ya da babaları tescil edilmese veya prim ödeme ve diğer yükümlülüklerini yerine getirmeseler dahi sağlık yardımlarından yararlandırılacak.

4/a (SSK), 4/b (Bağ-Kur) ve 4/c (Kamu Görevlisi) sigortalıları veya isteğe bağlı prim ödeyenler, sigortalı olarak tescil edildikleri tarihten itibaren genel sağlık sigortalısı sayılmaktadır. Bu sigortalılar dışında sigortalı sayılmayan veya isteğe bağlı sigortalı olmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

1) Eşi,

2) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim veya Mesleki Eğitim Kanunu’nda belirtilen aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görmesi halinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi halinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın bu Kanuna göre malul olduğu tespit edilen evli olmayan çocukları,

3) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası, sağlık yardımlarından faydalanacak.

Bu kapsamda en çok yeşil kartlıların durumları merak ediliyor. Yaklaşık 9.5 milyon yeşil kart sahibinin durumu, SGK tarafından yapılacak gelir testi ile ortaya çıkacak. Yeşil kartlıların gelir durumunu yeniden değerlendirecek olan ‘Gelir Testi Yönetmeliği’ SGK tarafından hazırlandı ve yakında Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra uygulamaya girecek.

Harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınarak, banka kredi kartı harcamalarından, kira ödemelerine, kira gelirlerine ve elektrik, su, telefon kullanımlarına kadar bir çok ayrıntıyı içeren test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilecek aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) az olduğu tespit edilenler herhangi bir prim ödemeden genel sağlık sigortalısı sayılacak.

Aile içindeki kişi başına düşen gelir payının aylık tutarı;

* Brüt asgari ücretin üçte biri (279 TL) ile asgari ücret (837 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin üçte birinin yüzde 12’si (33,48 TL),

* Brüt asgari ücret (837 TL) ile brüt asgari ücretin iki katı (1.674 TL) arasında olanlar, brüt asgari ücretin yüzde 12’si (100,44 TL),

* Brüt asgari ücretin iki katından (1. 674 TL) fazla olanlar, brüt asgari ücretin iki katının yüzde 12’si (200.88 TL) tutarındaki primlerini kendileri ödeyecekler. Bu bağlamda yeşil kartlıların aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin (837.-TL) üçte birinden (279.-TL) fazla çıkması halinde de yuakrıda belirtilen tutarlarda GSS primi ödemeleri gerekecek.

18 yaşına kadar bütün çocuklar ve gençler, koşulsuz sağlık hizmeti alabilecek. Anne ve babası sigortasız dahi olsa 18 yaşını dolduruncaya kadar başka hiçbir belge istenmeden sadece nüfus cüzdanı ile her türlü sağlık yardımı alabilecekler.

Zorunlu GSS 1 Ocak 2012 tarihinde başlayacak. Dolayısıyla 1 Ocak 2012 tarihinden itibaren Genel Sağlık Sigortası giriş bildirgesini kuruma süresi içinde (bir ay içinde) vermeyenler hakkında bir asgari ücret (837 TL) idari para cezası uygulanacak. Belki de en önemli konu bu.

Bu kapsamda, yeşil kartlılar dışında emeklilik için gün ve sigortalılık süresini tamamladığı halde yaş bekleyenler de gelirine bakılarak GSS primi ödemek zorunda kalacak.

Kaynak: Dr.Resul Kurt – Haber 7
info@resulkurt.com
www.resulkurt.com (04.07.2011)

 

———————————————————————–

Zorunlu genel sağlık sigortası başvurusu yaptırmak isteyenler için başvurunun nasıl yapıldığını ve süreci anlatıyoruz (11 Ocak 2012 ) :

Zorunlu Genel Sağlık Sigortası nasıl yapılır?

GSS olarak kısaltılan Genel Sağlık Sigortası başvurusunu yapmayanlar yani henüz GSS’li olmayanlar ve sigortalılık statüsü sona erenler ile bakmakla yükümlü olduğu kişiler, SGK tarafından kendiliğinden tescil edilecek. Bu kişilerin gelir tespitini yaptırmak üzere 1 ay içerisinde vakıflara başvurması gerektiği, SGK tarafından tescil edilen kişilere bildirilecek. GSS tescilinin kendiliğinden, kişinin insiyatifine bağlı kalmaksızın yapıldığı tarihten itibaren prim tahakkuk ettirilecek ve prim ödeme yükümlülüğü başlayacak. Kendisine gelir testi yapılmasını istemeyenler ile tescilin tebligatı yapıldığı tarihten itibaren 1 ay içerisinde gelir testi yapılması yönünde muvafakat vermeyenler asgari ücretin iki katı prim ödeyecek. Özürlü ve yaşlı olanlar vekili aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Uzman kişi evde test yapacak!
Tescil başvurusu, kişinin adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı ikametgâhının bulunduğu il ve ya ilçe idari sınırları içerisindeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na yapılacak. Vakıf personeli, bilgi formu vasıtasıyla başvuruda bulananların evlerine gidecek.

Hesap ve Gelirler İncelemeye Alınacak!
Doğum, ölüm, evlenme, boşanma gibi olayların ardından gelir testi yenilenecek olması önemli. GSS tescili yapıldığı tarihten itibaren primi devlet tarafından ödenenler ile asgari ücretin 3’te 1’i üzerinden prim ödeyenlerin hane ziyaretleri her yıl yenilenecek.

Gelir tespitinde, aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmazları ile bunlardan doğan hakları da dikkate alınacak. Aile bireylerinin banka hesapları ve aldıkmarı nakdi yardımlar da incelenecek.

Gelir testi sonucunda bütçeniz 295 liradan fazla çıktı ise ne olack ?
Gelir tespiti işlemleri, kişinin gelir tespiti başvurusundan itibaren en geç 1 ay içerisinde tamamlanacak, her bir aile için elde edilecek ortalama aylık gelir, aile bireyi sayısına bölünecek. Hesaplamalar sonucu tespit edilen ortalama geliri, mevcut asgari ücretin üçte birinden (295 TL) az olan vatandaşlar yoksul kabul edilerek primleri devlet tarafından ödenecek.

 • Geliri, asgari ücretin üçte biri (295,3 TL) ile asgari ücret(886,5 TL) arasında olanlar 295,3 liranın 12’de 1’i kadar, (35,4);
 • Geliri, asgari ücret ile asgari ücretin iki katı arasında olanlar asgari ücretin (886,5 TL) 12’de 1’i kadar (106,38 TL);
 • Geliri, asgari ücretin iki katından daha fazla olanlar, asgari ücretin iki katının (1773) 12’de 1’i kadar primi kendisiyatıracak.

Part-time çalışanlar. . .

30 günden az çalışan sigortalılar (part-time çalışmanlar, sözleşmeli öğretmenler, 4/C liler ve benzerleri), eksik günlerine ait GSS primlerini 30 güne tamamlamakla yükümlü olacak. Eksik primler yatırılmazsa vatandaş GSS’den yararlandırılmayacak, ödenmeyen primler çalışandan faiziyle tahsil edilecek.

Öğrenciler de test yaptıracak

Bu yasanın hayata geçirilmesi ile birlikte üniversite öğrencilerinin tedavi giderlerinin üniversite sağlık kültür ve spor daire başkanlığı tarafından karşılanması uygulaması sona erdi. Kanun ile, aile fertleri(anne-baba-eş) tarafından sosyal güvencesi sağlanan ve 25 yaşını doldurmamış üniversite öğrencilerinin sağlık giderleri SGK tarafından karşılanacak. Aile fertlerinin sosyal güvence sağlamaması veya üniversite öğrencilerinin 25 yaşını doldurmuş olması durumunda, öğrenciler ikametgâh ettikleri il veya ilçe merkezlerinde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvurarak gelir tespiti yaptıracak. Yabancı uyruklu öğrenciler ise geldikleri ülkeler ile Türkiye arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesi imzalanmış ise sağlık yardımlarından faydalanma hakkından yararlanmaya devam edecek.

Yeşil karta ücret değişikliği

Yeşil kartlıların tedavi giderleri 1 Ocak 2012’den itibaren SGK bütçesinden ödenecek. Yeşil kart sahipleri vize süreleri geldiğinde, vize tarihinden itibaren 1 ay içinde gelir tespitini yaptırmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na başvuracak. Yapılacak gelir tespiti sonucunda kişi başına aylık geliri asgari ücretin üçte birinden (295,3 TL) az olanların yeşil kartı devam edecek. Gelirin asgari ücretin üçte birinden daha fazla olması halinde ise gelir durumlarına göre GSS primlerini (35,4 TL -212,7 TL) kendileri ödeyecekler. Bu da yeşil kart kapsamından çıkmış olacaklarını gösteriyor.

Başvuru Formu indir bağlantısından, başvuru yapmak için gerekli talep formu örneğini indirebilirsiniz.

11 Ocak 2012

Genel Sağlık Sigortası Ne Zaman Yürürlüğe Girecek 2016 2017,Genel Sağlık Sigortası İçin Ne Kadar Prim Ödenecek,Genel Sağlık Sigortasından Kimler Yararlanabilecek Faydalanabilecek,GSS Genel Sağlık Sigortası Yaptırmak Zorunlumudur,Genel Sağlık Sigortası Sağlık Yardımı Kimlere Verilecek

75 yorum yazılmış, sizde hemen aşağıdan yorum yazabilirsiniz "Genel Sağlık Sigortası Prim Ödenecekmi Kimler Yararlanacak 2013"

 1. Yasin Ok dedi ki:

  Merhaba,
  Eşim 15.10.1981 doğumlu. 2007 yılında babası vefat etti. 2010 – 2015 yılları arası üniversite öğrencisiydi. 01.02.2015 yılında evlendik. Ocak 2012 den Şubat 2015 e kadar olan dönem için borcu çıkmış. Gelir testi yaptırmadık. Borcu sildirebilir miyiz? Bunun için ne yapmamız gerekli? Şimdiden teşekkürler.

 2. melisöztürk dedi ki:

  merhaba ben 20. yaşında aöf 1. sınıf öğrencisiyim parttime olarak ilk defa bir işe başlayacağım bugüne kadar ssk üzerinden hep babadan yararlanıyordum işten ayrılma durumunda budan sonra değişirmi bu durum yoksa 25 yaşına kadar yararlanabiliyormuyum?

 3. Reşade dedi ki:

  İyi gunler ben yabanci uyrukluyum azeri calismiyorum ben nasil sigorta yaptira bilirim ve nasil yararlana bilirim. 1yillik oturma iznim var

 4. Süleyman dedi ki:

  Benim 17 günlük sigortam var ve durumum aktif hala çalışıyorum ameliyat olucam ağustos 19 da yararlanabilirmiyim yoksa ücretli hastamı olucam Acil cevap verirseniz sevinirim şimdiden teşekkür ederim . . .

 5. adem dedi ki:

  ben sgs için yatıgımbaş vuruda kiracı ve gündelik çalıştıgımı beyan etim bana aylık 106.38 ödeme cöndermişler sizce normal

 6. banu dedi ki:

  paran yoksa öl yani haa hiç bir güvencem yok napalım şimdi bamıcakmı bu devlet bize hastayım ama gidemiyorum doktora bi yolunu bulsunlarda herkes faydalansın sağlıktan bak seçimde yaklaşıyor ihtiyaçları var malüm yinee alırlar havayı

  • Abdullah Yıldırım dedi ki:

   Bu düzenleme zaten tam senin bahsettiğin şeyi yapıyor. Paran yoksa öl demiyor kimse sana. Paran yoksa devlet senin yerine sigorta primini ödüyor ki bu da parası olanın da olmayanın da sigortalı olarak hastanelerden yararlanması anlamına geliyor.

  • Fatih dedi ki:

   Aynen benimde sigortam yok hiçbir güvencem yok sigorta parasıda birikmiş ben nasıl hepsini ödücem hastayım hastaneye gidemiyorum

 7. seda yıldız dedi ki:

  önceden sigortalı olarak çalışıyordum şimdi ise evlendim ve eşimden yararlanıyorum bende sigorta primi ödeyecekmiyim. ne yapmalıyım

 8. HAKAN dedi ki:

  abim polis başka ilde kalıo babam calışıo annem ev hanımı bnde okuyorum ama dersaneye gittim için faydalanamıom saglık sigortası yaptırsam aylık ne kadar öderim

 9. HAKAN dedi ki:

  Benim abim polis 2300 tl alıyor ama baska ilde babamda 900 tl alıyor ben 6ayın 30na kadar sigortalıydım liseyi bitirdim ve de diplomayı aldım için için saglıktan yararlanamıyorum üniversteyede gitmedim saglık sigortası yaptırmak istiyorum aylık ne kadar öderim evde babam annem ve bn kalıyorum sadece bn sigortasısızm vede ilk kayıt olmalarda saglık sigortasına hemen ilk aydan ödemeye baslanıyo mu yksa ceza ödeyip snra mı 40 50 neyse ödeniyor mu

 10. HAKAN dedi ki:

  Benim abim polis 2300 tl alıyor ama baska ilde babamda 900 tl alıyor ben 6ayın 30na kadar sigortalıydım liseyi bitirdim ve de diplomayı aldım için için saglıktan yararlanamıyorum üniversteyede gitmedim saglık sigortası yaptırmak istiyorum aylık ne kadar öderim evde babam annem ve bn kalıyorum sadece bn sigortasısızm

 11. yakup dedi ki:

  0108 1974 tarıhınde skk oldum 2011de 3600 de doldurdum doğum tarıhım 20,04,1958 3600 prım ıle ne zaman emeklı olabılırım ,,,

 12. diyar dedi ki:

  slm ben sigorlaı bir işe başladım annemle babamlarda faydalanabilirlermi lütfeb cvp tşkr

 13. diyar dedi ki:

  mrb iyi günler arkadaşlar ben 22 yaşında evli ve bir kızım var yeni bir sigortalı işe başladım ve annem le babam ların sigortaları yoktur benim sigortamdan faydalanabilirlermi lütfen biri sölesin tşkr

 14. sedat taşyontar dedi ki:

  Oğlumun gelir tespiti neticesinde,106 tl ödeyeceğimiz bildirildi,Benim maaşım 1600,hanımın maaşı 800tl,Lütfen hesaplamanın nasıl yapıldığını açıklarmısınız.Bana bildirilen ödeme doğrumu,şimdiden teşekkür ederim…

 15. ismet dedi ki:

  slm:
  Benim adım İSMET memnun oldum. Bağkurlu vatandaşlardan muyene ücreti alınıyor mu?

 16. Yeşil kart dedi ki:

  Kardeslerim zaten kirami oduyorlardi simdi birde pirim cikti bir gecede beni perisan ettiler. Onlara muhtac oldum resmen ya.

 17. Yeşil kart dedi ki:

  Selam
  Ben ciddi sağlık sorunlai olan biriyim. Dolayisiyle calisamiyorum. Zaten son bir yildir zar zor aldigim yesil kartla bakiniyordum. Bu sigorta isi cikinca sgk ya basvurdum. Bana verdiği gunde vize yenilemem gerekiyormuş. Oylede yaptik. Bir ay sonra gelip sor dediler. Sordum beni genel saglik sigortasi kapsamina almislar. 35.46 tl pirimle. Ben hayatta yalniz bir kisiyim. Kardeslerim var ama hepsi evli durumlari malum. Ben nasil odeyecegim odemezsen tedavim aksadigi gibi birde cezasi var.

 18. ruhi dedi ki:

  merhabalar ben 25 nisan 2012 tarihinde sigortalı işimden ayrıldım.29 nisan 2012 tarihinde de evlendim.08 mayıs 2012 tarihinde başka bir işte sigortalı çalışmaya başladım.sigorta girşimi benim yanımda yaptılar.bu aradaki 12 günün sağlık primini yatıracakmıyım? nasıl bir yol izlemeliyim???

 19. mehmet dedi ki:

  sizin sorununuz benimki kadare olamaz.ben 12 yıllık kadrolu devlet memuruyum(sağlık bakanlığı).eşim çalışmıyor ev hanımı.geçen eşim muayene olacaktı kayıt yaptırırken ne çıksa beğenirsiniz buşahıs sgk kapsam dışıdır:)) bunlar olayı aşmışlar hükümet memurunun eşini bile sigortadan çıkarıyor sgk ya gittim arkadaşım sen memursun senin işlemini burdan yapamıyoruz müdahalede edemiyoruz sorunun ne olduğunuda burdan göremiyoruz e nerden bakcam dedim kurumunun mutemetliği ile görüş dediler gittim görüştüm baktı sisteme bir sorun yok dedi bütün kayıtlar doğru zaten neden böyle bir sorun olmuş anlamadım eşinin statüsünde hiçbir değişim yok nasıl kapsam dışı oluyor akıl erdiremiyorum dedi anlıyacağınız sorun giderilemedi ve eşim ücretli muayene olmak zorunda kaldı.sgkyı mahkemeye vericem hangi gerekçe ile eşimi sgk kapsamdışı yapmışlar gitsin mahkemede anlatsınlar dertlerini

 20. tufan ekren dedi ki:

  ben bağkurluyum,ama aylık prımımı yatıramıyorum …genel sağlık sıgortasından ben yararlanabilirmiyim???? saygılar iyi çalışmalar

 21. ayşegül dedi ki:

  merhaba.benim babamın bağkura kaydı var ve borcuda var bağkura.bağkuru şuan kapalı.abim subay olduğu içi tsk dan sağlık hizmeti alıyorlar.bu yasa babamı kapsıyor mu?ne yapması gerekiyor?şimdiden teşekkür ederim

 22. iskender dedi ki:

  size daha öncede sormuştum.öğrenciyim 25 yaşını dolduralı bir aya yakın oldu. 25 yaşını doldurmama rağmen babamın sigortasından yararlanıyor görünüyorum. karışıklık olabilir mi bana bi zararı olur mu? daha sonra işlem yaptırmam gerekir mi? teşekkürler.

  • nur dedi ki:

   bnce sistem saçma çalışıo baştan sağma iş yapıolar bnde 25 yaşımı doldurdum ve babamın sigortasından silinmişim fakat 25 yaşını doldurmuş hala babasından yararlanan arkadaşlarım var bnce şanslı insanlardan birisin..

 23. ferhat dedi ki:

  gss pirimi mi ödedim saglık merkezine gidip aktif yaptım ama bakılamıyorum neden

 24. gokhan dedi ki:

  meraba. ben genel saglık sıgortası ıcın vakıfa basvurdum gelır tespıtı ıcın form verdıler evraklarımı toparlayıp goturdum ne zamandan ıtıbaren sıgortalı olabılırım?

 25. zeki alsac dedi ki:

  slm eşim yabancı uyruklu 3 yıldır oturum alarak burada ikamet ediyoruz sgk dan bize gss ye müracat etmemiz gerektigi bidirildi bizde müracatımızı yapmaya gittik s.y.d.vakfının bilgisayar pogramında yabancı uyruklular ilgili bir program olmadıgını sölediler ve işlemimizi yapamadılar ve bilgisayarlarına konuyla ilgili program yükleninceye kadar beklememizi sölediler biz ne yapmalıyız nereye müracat etmeliyiz bu ara benim bagkurum var ve borcumdan dolayı biz bu yola baş vurduk.saygılarımla.

Yorum Yazın