11:44 am - Cumartesi Mart 25, 2017

Fagositoz Nedir Kısaca

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:46 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Biyolojiden bir konu fagositoz nedir, sizlere fagositoz hakkında kısaca bilgi vereceğiz

Fagositoz, Vücudumuzdaki bazı akyuvarların vü­cuda giren mikropların etrafının kollarla sa­rılıp hücre içine yutulması. Bu tip akyuvar­lar kemik iliğinde yapılırlar. Gerekli olduğu zaman kana geçerler. Bunlar fagosite ede­cekleri maddeyi seçme yeteğindedirler. Ayrıca ölü doku artıklarını ve yabancı doku parçacıklarını da tanıyarak fagosite eder­ler. Bir yabancı maddeye yaklaşan akyu­var, oluşturduğu çok sayıdaki yalancı aya­ğıyla onu yutar, bir keseciğe hapseder, buraya eritici, bakteri öldürücü birçok mad­de aktarıp yabancı maddeyi sindirip yok eder. Fakat yutulan bakterilerdeki toksinler de akyuvarı öldürebilir.

Yorum Yazın