Denk Ağırlık Ölçü Birimi

Bu konumuzda günümüzde pek bilinmeyen denk nedir, denk ağırlık ölçüsü birimi ne demek hakkında bilgi vereceğiz.

Denk, eski bir ağırlık ölçüsüdür. Başka eski ağırlık ölçülerindeki gibi, kullanıldığı ülke­lere göre ağırlığı farklı olurdu. Buna karşı­lık dörtlü bir sistem içinde, her zaman miskalin dörtte biri sayılmıştır. Madeni para, değerli maden, mücevher ölçmede kullanılırdı. Denkin dörtte birine kırat, on altıda birine buğday, altmış dörtte birine fitil denirdi. Fitil de nekir, kıtmir ve zerre diye daha küçük birimlere ayrılırdı. Bir başka sisteme göre de denk, altı çekirdeğe eşitti ve yaklaşık 0,9 gramdı.

19. yüzyılda metrik sistemden yola çıkıla­rak denk de onlu dilimlemeye göre yeniden düzenlendi. Buna göre bir denk dirhemin onda biriydi; 10 buğdaya ve 100 habbeye eşitti. II. Meşrutiyet döneminde Osmanlı ölçü sistemi ile Batı’da kullanılan metrik sistem arasında oranlamaya gidilerek yeni ayarlamalar yapıldı; bir denk dirhemin dörtte biri oldu. Miskal karşısındaki oram ise 16’da bire düşürüldü. Türkiye’de 26 Mart 1931’de ağırlık ölçmede metrik sistem kabul edilince, öbür eski ağırlık ölçüleriyle birlikte denk de kullanımdan kaldırıldı.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.