10:19 pm - Cumartesi Mart 25, 2017

Bitik ne demek

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:18 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Bitik nedir, bitik ne demek

Bitik, “Biti”  olarak da yazılır, yazı, mektup, yazılı padişah fermanı anlamında sözcüktür.

Orhun Yazıtları’nda geçen bitik sözcüğü, yazılı belge anlamına gelmektedir. 14. yüz­yıla değin Osmanlılarda mektup, berat, ferman anlamında kullanılmıştır. Örneğin Orhan Bey’in (hd 1324/26-60) fermanların­da giriş ve bağlama tümcelerinde rastlanır. 15. yüzyılda ise bitik ve ferman, birbirini tamamlayan sözcükler olarak kullanılmış­tır. Ferman ve nişan sözcüklerinin yerleş­mesinden sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısın­dan başlayarak bitik ortadan kalkmıştır.

Eski Türklerde, bitikçi ya da bitgeci denen yazmanların, yönetimde özel saygınlıkları vardı. Örneğin Karahanlılarda bitikçi, üst kademede bir kamu görevlisiydi.

Yorum Yazın