8:40 pm - Pazartesi Şubat 20, 2017

Bitik ne demek

Cumartesi, 5 Kasım 2016, 13:18 | Öğrenciye Bilgiler | 0 Yorum

Bitik nedir, bitik ne demek

Bitik, “Biti”  olarak da yazılır, yazı, mektup, yazılı padişah fermanı anlamında sözcüktür.

Orhun Yazıtları’nda geçen bitik sözcüğü, yazılı belge anlamına gelmektedir. 14. yüz­yıla değin Osmanlılarda mektup, berat, ferman anlamında kullanılmıştır. Örneğin Orhan Bey’in (hd 1324/26-60) fermanların­da giriş ve bağlama tümcelerinde rastlanır. 15. yüzyılda ise bitik ve ferman, birbirini tamamlayan sözcükler olarak kullanılmış­tır. Ferman ve nişan sözcüklerinin yerleş­mesinden sonra, 16. yüzyılın ikinci yarısın­dan başlayarak bitik ortadan kalkmıştır.

Eski Türklerde, bitikçi ya da bitgeci denen yazmanların, yönetimde özel saygınlıkları vardı. Örneğin Karahanlılarda bitikçi, üst kademede bir kamu görevlisiydi.

 2017 YGS Soruları ve Yorumlar İçin Tıkla

Yorum Yazın