Web sitemize hoşgeldiniz, 17 Ocak 2018

6. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Cevapları Başak Yayınları 186 187 188 189 190 191 192 193 194

6. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Başak Yayınları Sayfa 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194 4. Tema Ali’nin Ödevi ve Köstebekler Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Temamızın bu etkinlik metninde genel ağlar hakkında genel bilgi sahibi olurken genel ağları nasıl kullanacağınızı da öğreneceksiniz.

ALİ’NİN ÖDEVİ VE KÖSTEBEKLER

1. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Genel Ağ ortamında herhangi bir konuyla ilgili sayfaya erişmek için Genel Ağ adreslerinden yararlanırız. Bir Genel Ağ adresinin yapısı şöyledir:

Yukarıda Genel Ağ adreslerinde kullanılan uzantılar verilmiştir. Bu uzantılardan bir tanesini seçelim. Seçtiğimiz uzantıya sahip iki Genel Ağ adresi bulup bu sitenin kısa bir tanıtımını sınıfta arkadaşlarımıza yapalım.

NOT: Tanıtım için yan sayfadaki formu kullanalım.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 187 Cevabı

Sitenin Adı: Eğitim Bilişim Ağı

Sitenin Adresi: www.eba.gov.tr

Sitenin konusu ve genel özellikleri: Milli Eğitim Bakanlığı tarafından oluşturulan EBA (Eğitim Bilişim Ağı) çevrimiçi bir sosyal eğitim platformudur. EBA öğretmenlere ve öğrencilere eğitimde büyük kolaylık sağlayan bir platformudur.

2. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 188 Cevabı

Aşağıdaki metin, tamamen hayal ürünü haberlere (güldürme ve eleştirme amaçlı) yer veren bir siteden alınmıştır. Haberi inceleyelim ve aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Haber, ne tür bir medyada/sayfada yer alıyor?

 • CevapHaber bir internet sitesinde yer alıyor.

Bu haber taraflı mı tarafsız mı?

 • CevapHaber yalan ve uydurma olduğu için taraflı olup olmadığı anlaşılamamaktadır.

Doğru bir haber mi yoksa uydurma bir haber mi?

 • CevapUydurma bir haberdir.

Haberi farklı kaynaklarda araştırmalı mıyız? Neden? Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli mi?

 • Cevap: Evet araştırmalıyız. Farklı kaynaklardan kontrol etmek önemli çünkü eğer farklı kaynaklarda da haber aynı ise doğruluğu tastiklenir.

3. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 189 Cevabı

Aşağıdaki sözcüklerin anlamlarını sözlükten bulup karşılarına yazalım. Metni dinlerken anlamını bilmediğimiz başka sözcükler de olduysa onları listenin altına ekleyelim. Sözcüklerle birer cümle kurmayı da unutmayalım!

bitimsiz

 • Cevap: Bitmeyen, sonu olmayan

dilinde tüy bitmek

 • Cevap: Bir şeyi sürekli tekrarlamaktan bıkmak, usanmak

bombardıman

 • Cevap: Askerlik, topa tutmak

tuhaf

 • Cevap: Garip

çınlamak

 • Cevap: Çın diye ses çıkarmak

suskun

 • Cevap: Konuşmayan, sesi çıkmayan

numara

 • Cevap: Bir şeyin bir dizi içinde yerini gösteren sayı, rakam

ufuk

 • Cevap: Gökyüzü

portre

 • Cevap: Yağlı boya, sulu boya ya da kara kalem ile yapılan resim

ikna etmek

 • Cevap: İnandırmak, kandırmak

4. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 190 Cevabı

Okuduğumuz metinden yararlanarak aşağıdaki soruları yanıtlayalım.

Ali, ödev olarak neden “söyleşiyi seçmiştir? Gerekçesi nedir?

 • Cevap: Çünkü Ali, cevap vermekten çok soru sormaya istekli bir öğrencidir. Bu nedenle de söyleşi türünü ödev olarak seçmiştir.

Rıza Bey, neden kulaklarının çınladığını düşünüyor?

 • Cevap: Ayla Hanım’ın turpları korumak için üstlerini gazoz şişesi ile kapatması ile ıslık sesi çıkıyormuş. Rıza Bey de bu sesi duydukça kulaklarının çınladığını düşünüyormuş.

Rıza Bey, Ali’nin annesine sorduğu soruları niçin ufuk açıcı ve çok yararlı bulmuştur?

 • Cevap: Çünkü Ali’nin soruları sayesinde Rıza Bey bir çok yeni bilgi öğrenmiştir. Örneğin; Ayla Hanım’ın çatı sularını ıhlamur ağacını sulamak için kullandığını, aç olan tavşanlar için bahçeye havuç koyduğunu Ali’nin soruları sayesinde öğrenmiştir.

Babasının armağanı, Ali’yi neden yavaşlatmıştır?

 • Cevap: Çünkü bilgisayarın aynı zamanda bir iletişim aracı olması ve bu nedenle de  internete girip gezinmek Ali’nin ödev yapma hızını yavaşlatmıştır.

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 191 Cevabı

Nüfus memuru, daha önce yüz yüze gelmemelerine karşın Ali ve babası hakkında birçok bilgiye sahiptir. Bu nasıl olmuştur?

 • Cevap: Nüfus memurunun oğlu ile arkadaş olan Ali, arkadaşına her şeyi ayrıntılı bir şekilde anlatmış olabilir.

“Ailenin bütün kirli çamaşırlarını ortalığa saçılmıştı.” cümlesindeki altı çizili ifade ile kastedilen nedir? Ali, ailesinin kirli çamaşırlarını nasıl ortaya saçmış olabilir?

 • Cevap: Bilinmemesi gereken kötü davranışları ya da sırları anlamında kullanılmıştır.

Ali’nin kişilik özelliklerini belirleyelim. Bu özelliği, neye dayanarak belirlediğimizi de yazalım.

 • Cevap: Ali, öğrenmeye açık ve meraklı bir çocuktur çünkü çevresindeki herkese sorular sormaktadır.

5. ETKİNLİK

6. Sınıf Başak Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 192 Cevabı

Görselleri yorumlayalım. 

Cevap:

 1. Görsel: Aile, telefonları ile ilgilenmekten, çocukları ile ilgilenmemektedirler.
 2. Görsel: Aile, çocuklarını bilgisayar bağımlılığından kurtarmaya çalışmaktadırlar.
 3. Görsel: İnsanlar televizyon bağımlısı olmuşlardır.

6. ETKİNLİK

Okuduğumuz metne yeniden odaklanalım. Metindeki sözcüklerin köklerini ve hangi eklerle türetildiklerini ayırt etmeye çalışalım. Metinden on sözcük seçelim ve öncelikle köklerin türünü belirleyelim. Bu sözcük köklerinin aldığı yapım ve varsa çekim eklerinin de türlerini yazalım.

Cevap:

 • Sözcük: nereden
 • Kök: nere
 • Ek/Ekler: nere-den = ayrılma hal eki

******************

 • Sözcük: gülümsedi
 • Kök: gülümsemek
 • Ek/Ekler: gülümse-di = -di’li görülen geçmiş zaman eki

******************

 • Sözcük: babası
 • Kök: baba
 • Ek/Ekler: baba – sı = iyelik/aitlik eki

******************

 • Sözcük: kaşlarını
 • Kök: kaş
 • Ek/Ekler: kaş + lar(çokluk eki) + (ı) + nı = iyelik eki

******************

 • Sözcük: memura
 • Kök: memur
 • Ek/Ekler: memur – a = yönelme hal eki

******************

7. ETKİNLİK

Okuduğumuz öykünün haritasını aşağıdaki öykü haritasında uygun yerleri doldurarak çıkaralım. Kutulara başından sonuna, öykünün önemli olaylarını yazalım. Öykünün en heyecanlı ve kilit noktası olan olayını “düğüm” bölümüne yazalım.

Olaylar

 • CevapAli’nin nasıl bir ödev yapması gerektiğini düşünmesi.

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin söyleşi ödevi yapmaya karar vermesi.

Olaylar

 • Cevap: Ali’nin soruları karşısında Ayla Hanım’ın sabırlı bir tutum sergilemesi.

Düğüm

 • Cevap: Rıza Bey’in Ali sayesinde bir çok yeni bilgi edinmesi.

Olaylar

 • Cevap: Rıza Bey’in Ali’ye bilgisayar hediye etmesi.

Karakterler

 • Cevap: Ayla Hanım (Ali’nin annesi), Rıza Bey (Ali’nin babası), Ali, Ali’nin arkadaşının annesi (nüfus müdürlüğündeki memur)

Yer ve Zaman

 • Cevap: Zaman: Belirtilmemiş Yer: Ali’nin evi ve nüfus müdürlüğü

Son

 • Cevap: Ali’yi ve ailesini hiç görmediği halde Ali’nin ve Rıza Bey’in nüfus müdürlüğüne gidiş sebebini nüfus memurunun biliyor olması ve bu duruma Rıza Bey’in şaşırması.

Öykünün Adı:

Dikkat ettiyseniz okuduğumuz metin en heyecanlı yerinde son- landırılmıştır. Düğüm bölümünün devamını yazmak da bize düşüyor Acaba, şu cümlelerden sonra neler oldu? Düş gücümüzü kullanalım ve öyküyü tamamlayalım. Sonunu bizim belirlediğimiz bu öyküye, yeni bir başlık da koyabiliriz. (…) Nüfus memuru, “Biliyorum,” diyerek lafı ağzına tıkayıverdi. ‘‘Ali’nin nüfus kâğıdını yenilemek.” Babası şaşkınlıkla önce memura, sonra Ali’ye baktı. Ailenin bütün kirli çamaşırlan ortalığa saçılmıştı. Neler oluyordu burada…

 • Cevap: Nüfus memuru bu kadar ayrıntıyı nasıl biliyordu? Aslında her şey Rıza Bey’in oğluna hediye ettiği bilgisayar ile başlamıştı. Ali, internetten arkadaşına olan biten her şeyi ayrıntıları ile anlatınca arkadaşı da nüfus memuru olan annesi ile paylaşmıştır. Ertesi gün ise nüfus memuru tüm olanları tahmin edebilmiştir. Ali ve babası oradan çıktından sonra Rıza Bey, Ali’ye;

— Ali, o bayan tüm bunları nereden biliyor oğlum? diye sordu. Ali;

— Babacığım insanlar dostlarıyla her sıkıntısını ve sevinçlerini paylaşmaz mı? benim de en büyük sıkıntım nüfus kağıdımı kaybetmemdi ve en büyük mutluluğum bana verdiğin hediyeydi ben de bunları arkadaşımla paylaştım.

Bu cevabın üzerine Rıza Bey diyecek bir şey bulamamıştır ve eve dönmüşlerdir.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Ezgi dedi ki:

  Çok güzel bir site

 2. Anonim dedi ki:

  değerlendirme soruları nerde

 3. Arda dedi ki:

  Zaa ödevi internetten öyle yaparlar

 4. AYSEL ECE KATRAN dedi ki:

  abiiiiiiiiiiiiiii çoooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel ya bu siteyi beğenmeyenlere yazıklar olsun hem bakıyorlar hemde siteyi beğenmiyorlar beyfendiler hanımefendilere beğenmiyorsan niye girip bakıyorsun ödevini yapıyorsunuz ki sonrada neymiş efendim yok çok kötü bir site bu siteyi beğenmeyenlere yuh diyorum ben bu site sayesinde
  TÜRKÇE derse katılım 100 çok teşekür ederim

 5. Anonim dedi ki:

  O yeeee
  Hoca kanıyoya sıkıntı yok ;)

  1. Anonim karşıtı dedi ki:

   Anonim hocanın kitabındada cevaplar var merak etme

 6. İsmail efe tek dedi ki:

  Çok iyi işime yaradı

  1. Anonim dedi ki:

   Yazan kişiye ćok tekkür ederim😁😁😀😀

  2. Bombom dedi ki:

   Ćok teşekkūr ederim

 7. hızlı hayat dedi ki:

  ayla ile rıza baba

 8. Anonim dedi ki:

  Bence çok karışık

  1. özgür dedi ki:

   yalnız sen karışıksın galiba bunun nesi karışık?

  2. İnek Öğrenci dedi ki:

   Alakası yok nesi karışık

 9. Baba kink dedi ki:

  Sahana abi ya odev i kendim yapmaktan kurtuldum

 10. Jsbsbsbbs dedi ki:

  Çoook güzel abi yaaaaaa

 11. Nagihan dedi ki:

  Güzel

 12. Bilmem dedi ki:

  Pek güzel olmamış ama idare eder

 13. İrem Temiz dedi ki:

  Bütün ödevlerimi burda yapıyorum

 14. mahmut dedi ki:

  hiç beğenmedim

  1. İnek Öğrenci dedi ki:

   Öf nesini begenmedin?

 15. Raziye dedi ki:

  Acayip güzel bir site

 16. Anonim dedi ki:

  Çok güzel

  1. m dedi ki:

   Evet cok guzel

   1. A am a city legend dedi ki:

    Bencede cok guzel işime yariyor

    1. engincan xx dedi ki:

     Evet

 17. Mega haydut dedi ki:

  Bu site adam

  1. Anonim dedi ki:

   Abi cok iyi

 18. Dghk dedi ki:

  Çok kötü bir site öğrencilere kolay yoldan uğraşmadan yapılan ödevin ne anlamı kalıyor

 19. Adem dedi ki:

  son nerede hani ders zanani net hiç beğenmedim
  ama işime yaradın

 20. Anonim dedi ki:

  Çok güzel bir site

 21. Zerda dedi ki:

  Bencede çoook güzel

 22. EDANUR dedi ki:

  Çok güzel bir site bayıldım.

  1. leyla dedi ki:

   soy adını alabilirmiyim bu arad a çok güzel bir site

   1. Şengül 33 dedi ki:

    Bence sorunlu bir ışte

 23. Yağmur dedi ki:

  Gerçekten çok güzel bir site

 24. Çağla dedi ki:

  Çok güzel bir site

  1. Anonim dedi ki:

   Aynen öyle

Yorum Yaz

günaydın mesajları e-okul cuma mesajları doğum günü mesajları