20 Tane Deyim 20 Tane Atasözü ve Anlamları

Aşağıda 20 tane deyim 20 tane atasözü ve anlamları kısaca olarak ele alacağız.

20 tane deyim ve anlamları şu şekildedir:

Aba altından sopa / değnek göstermek: İmalı sözlerle birini korkutmak, korku vermek anlamında kullanılan bir deyimdir.

Aba vakti yaba, yaba vakti aba: İhtiyaçların belli bir zamanı ve yeri vardır anlamına gelen bir deyimdir.

Abacı, kebeci, ara yerde sen neci?: Bir olay içinde yetkisi ve yeterliliği olmayan kişiler için kullanılan deyimdir.

Haddine mi düşmüş!: Bir olay karşısında herkesin yerini ve yapması gerekeni bilmesi anlamına gelen bir deyimdir.

Haddini bildirmek: Bir kişinin yetkisi olmayan işlere karışması sonucunda sert bir şekilde uyarılması anlamına gelen bir deyimdir.

Haddini bilmek: Birinin kendini üstün görmemesi, kendinin yapabileceklerinin farkında olması anlamına gelen bir deyimdir.

Kabak tadı vermek: Bir konu hakkında usandırmak, bıktırmak anlamına gelen bir deyimdir.

Kabına sığmamak: Çok sevinçli ve çok heyecanlı olarak ne yapacağını bilememek anlamına gelen bir deyimdir.

Kabir azabı çekmek: Çok sıkıntı ve dert içinde olmak anlamına gelen bir deyimdir.

Kabuğuna çekilmek: Tek kalmak, yalnız kalmak, toplumdan uzaklaşmak anlamına gelen bir deyimdir.

Pabucu dama atılmak: Kendisinden üstün olduğuna inandığı birine çok değer verilmesi anlamına gelen bir deyimdir.

Pabucunu ters giydirmek: Zor bir duruma düşen kişilerin çektiği zorlukları anlatmak için kullanılan bir deyimdir.

Pabuç bırakmamak: Yılmamak, çekinmemek, imkan vermemek anlamına gelen bir deyimdir.

Pabuç pahalı: Tehlikeli bir iş olduğunu haber veren bir deyimdir.

Paçaları sıvamak: Bir işi heyecanla yapmak için hazırlanmak anlamına gelen bir deyimdir.

Tabana kuvvet: Bir yere yürüyerek gitmek anlamına gelen bir deyimdir.

Tabanları kaldırmak: Çok hızlı yürüyerek hareket etmek anlamına gelen bir deyimdir.

Tabanları yağlamak: Uzak bir yere yürüyerek gidilmesi için yapılan hazırlığı anlatan bir deyimdir.

Taban tabana zıt: İki şeyin birbirine tamamen zıt olduğunu anlatan bir deyimdir.

Taban tepmek (patlatmak): Bir yere uzun bir süre yaya olarak gitmek anlamına gelen bir deyimdir.

20 tane atasözü ve anlamları şu şekildedir:

*Oduncunun gözü omçada, (dilencinin gözü çömçede).

Herkes kendisine yarayan şeyin peşine düşer anlamına gelen bir atasözüdür.

*Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası.

Evlendikten sonra kız tarafı daha değerlidir anlamına gelen bir atasözüdür.

*Oğlan atadan öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi.

Erkek çocuk babadan öğrenir, kız çocuk annesinden öğrenir anlamına gelen bir atasözüdür.

*Oğlan dayıya, kız halaya çeker.

Akrabalık ilişkilerinde erkek çocuğun dayıya benzediği, kız çocuğun da halaya benzediği şeklinde bir atasözüdür.

*Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün.

Toplum nazarında iyi bir iş yapan övünsün, yerilecek iş yapan dövünsün anlamına gelen bir atasözüdür.

*Dadandırma kara gelin, dadanırsa yine gelir.

İnsanlara yüz vermeye gelmez, bıktırırlar usandırırlar anlamına gelen bir atasözüdür.

*Dağ adamı, hasta eder sağ adamı.

Cahil insanlarla kültürlü insanların hiç anlaşamayacağını anlatan bir atasözüdür.

*Dağ başına harman yapma, savurursun yel için, sel önüne değirmen yapma, öğütürsün sel için.

Yapılacak işlerin planlanması gerektiğini aktaran bir atasözüdür.

*Dağ başına kış gelir, insanın başına iş gelir.

Dağların başında karın eksik olmadığı gibi insanların da dertleri eksik olmaz anlamına gelen bir atasözüdür.

*Dağ başında duman eksik olmaz.

Büyük insanların büyük dertleri olur anlamına gelen bir atasözüdür.

*Haberi verenden alan uz gerek.

Bir şeyden pay almak dinleyenin işidir anlamına gelen bir atasözüdür.

*Haddini bilmeyene bildirirler.

Her şeye karışan birine bir karışan çıkar anlamına gelen bir atasözüdür.

*Hak değince akan sular durur.

Adaletli olmada herkes hassas olur anlamına gelen bir atasözüdür.

*Haklı söz haksızı Bağdat’tan çevirir.

Doğru bir şekilde söylenen söz bütün yanlışlara engel olur anlamına gelen bir atasözüdür.

*Hak yerde kalmaz.

Doğru olan ve güvenilir olan herkes tarafından sahip çıkılan bir şeydir anlamına gelen bir atasözüdür.

*Vakit nakittir.

Zamanın çok kıymetli olduğunu anlatan bir atasözüdür.

*Vakitsiz öten horozun başını keserler.

Her şeyin bir zamanı olduğunu ve ona göre hareket etmek gerektiğini bildiren bir atasözüdür.

*Vardı bağım malım, gelirdi kardeşlerim; tükendi yağım balım, gelmiyor kardeşlerim.

varlıklı kişilerin eşi dostu çok olur, yoksul kimselerin kimsesi olmaz anlamına gelen bir atasözüdür.

*Vardığın yer körse gözünü kapa.

Kişi çevresine uyum sağlayarak hareket etmelidir anlamına gelen bir atasözüdür.

*Var eli titremez.

Varlıklı kimse düşünmeden harcar anlamına gelen bir atasözüdür.

20 Tane Deyim 20 Tane Atasözü ve Anlamları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

2 yorum

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.