Viyana Konferansı Hakkında Bilgi

Viyana konferansı tarihi hakkında bilgi

VİYANA KONFERANSI (Tarih)

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya ara­sındaki anlaşmazlığı düzeltmek amacıyla Temmuz 1853-Haziran 1855 tarihleri ara­sında birkaç defa toplanan konferans. Kı­rım Savaşı’nın çıkmasına engel olamayan Fransa. İngiltere, Avusturya ve Prusya Osmanlı İmparatorluğumun bütünlüğüne saygı göstermeye ve Hristiyan tebaaları­nın hakkını korumaya karar verdiler. An­cak Prusya, Rusya’ya karşı olmamak için konferanstan çekildi. Diğer üç devlet şu kararlar üzerinde anlaştılar: Tuna prens­liklerini yalnız Rusya’nın değil, büyük dev­letlerin himayesine vermek, Tuna üzerin­de serbest sefer hakkını tanımak, Osmanlı İmparatorluğunda yaşayan Hristiyanlar’ı korumak ve Boğazlar rejimini ye­niden gözden geçirmek.

Viyana Konferansı’nda alınan bu ka­rarları Rusya kabul etmedi ve barış sağla­namadı. Diğer taraftan Avusturya da Petersburg’a ültimatom vermeyi kabul etmedi.” Bu suretle konferans dağıldı. Konferans daha sonuçlanmadan Rusya Osmanlı devletine karşı tarihte kırım sa­vaşı diye adlandırılan seferi başlattı.

Viyana Konferansı Hakkında Yorumlarınızı ve Sorularınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Bu yazıya ilk yorumu sen yaz!

Hemen Yorum Yaz

Adını veya rumuzunu yazabilirsin.