Web sitemize hoşgeldiniz, 01 Aralık 2020

Türkiye’de ekonomi politikaları

Türkiye’nin ekonomi politikaları, geçmişten günümüzde ülkemizde uygulanan ekonomi politikaları

Türkiye’de Ekonomi Politikaları

Türkiye’de doğal ve beşeri kaynakları en iyi şekilde kul­lanmak, istihdamı artırmak, istikrarlı kalkınmayı sağla­mak amacıyla Cumhuriyetin kuruluşundan günümüze farklı dönemlerde çeşitli çalışmalar yapılmıştır.

1923 – 1932 Dönemi

>      17 Şubat 1923 yılında İzmir iktisat Kongresi toplan­dı. Kongrede, devletin ekonomiyi destekleyici ve özendirici olması kararlaştırıldı. Cumhuriyetin ilk beş yılındaki uygulamalar bu kongre kararına göre şekillendi.

>      1925’te aşar vergisi kaldırıldı.

>      1926’da tarımda makineleşmenin sağlanması için teşvikler verildi. Ziraat Bankası aracılığıyla çiftçilere kredi verildi.

>      1927’de sanayi kuruluşlarının korunması ve sanayi­nin teşviki için Teşviki Sanayi Kanunu ve Gümrük Kanunu çıkarıldı.

>      1929’da yabancı rekabete karşı korunmak için yük­sek gümrük vergileri konuldu.

1932 – 1950 Dönemi

>      1933’de devletin ekonomideki etkinliğini artırmak amacıyla Sümerbank kuruldu.

>      Özel sermayenin yetersizliği nedeniyle devletçilik yoluyla sanayileşme politikasına geçildi.

>      Planlı sanayileşmeyi sağlamak için 1933 – 1937 yıl­ları arasında I. Beş Yıllık Sanayi Planı uygulamaya alındı.

>      1938 -1942 yılları arasında II. Beş Yıllık Sanayi Pla­nı uygulanması kararlaştırılmış ancak II. Dünya Sa­vaşı nedeniyle bu plan gerçekleştirilememiş daha çok savaş ekonomisi uygulanmıştır.

>      Savaş sonrası dönemde ekonomide devletçilik poli­tikasının etkisini azaltan liberal kalkınma planı 1948 – 1952 yılları arasında uygulanmıştır.

1950 – 1960 Dönemi

>     Ekonomide devletin etkisi azalmış, devlet karayol­ları, liman, sulama ve enerji projelerini uygulamaya almıştır.

>    Tarımda önemli gelişmeler sağlanmış ancak sanayi­ye gereken önem verilememiştir.

1960’tan Sonraki Dönem

>     Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmanın hızlanma­sı amacıyla kalkınma planlarının uygulanması ka­rarlaştırılmıştır.

>     30 Eylül 1960 tarihinde Devlet Planlama Teşkilatı kurulmuştur.

>     1962 yılında bir yıl süreyle uygulanan kalkınma pla­nının başarılı olması beş yıllık kalkınma planları için zemin hazırlamıştır.

>     1963 – 1967 yılları arasında ilk beş yıllık kalkınma planı uygulanmıştır.

 1963’ten günümüze kadar dokuz tane kalkınma planı hazırlanmış son plan 2007 – 2013 yıllarını kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

>     24 Ocak kararlarıyla devletin ekonomiye müdahale­si azaltılmıştır.

>     1983 yılı itibariyle ekonomide dışa açılma sürece başlamış, ekonomi küresel ve bölgesel etkilere da­ha açık hale gelmiştir.

Türkiye’de ekonomi politikaları maddeler halinde kısaca aktardık.

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ

Yorumlar

 1. Anonim dedi ki:

  Çok işime yaradı saolun

 2. esra dedi ki:

  KOPYALA YAPIŞTIR ÇOKK GÜZEL AYNISI ZATEN KİTAPTA VARR.

 3. Nazan dedi ki:

  Ellerinize saglik :)

 4. mustafa dedi ki:

  1923 ten günümüze türkiyede uygulanan ekonomik politikalar

  cevap bulabilirmisiniz . saygılar ve teşekkürler.

 5. oğuzhan dedi ki:

  coğ 11 ders kitabını çok iyi kopyalamışsınız tebrikler…

Yorum Yaz